TỌA ĐÀM KHOA HỌC “HỢP TÁC CÔNG TƯ TẠI MỘT SỐ NƯỚC EU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM” (30/08/2016)

Sáng ngày 25/8/2016, tại Hội trường, số 1B Liễu Giai, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã triển khai buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Hợp tác công tư tại một số nước EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ” nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ: “Hợp tác công tư tại một số nước EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ” do PGS.TS.Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Châu Âu chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2015-2016.