TỌA ĐÀM “CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM VÀ MALAYSIA” (30/11/2018)

Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cải cách doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và Malaysia”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Châu Âu và trường Đại học Malaya (Malaysia).