Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03-2011

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN

Một số vấn đề chính trị nổi bật của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2000 -2010.

2. HOÀNG KHẮC NAM

Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN AN HÀ

Chiến lược dầu khí của Liên bang Nga và triển vọng hợp tác Việt – Nga tới năm 2020.

4. NGUYỄN NHƯ ĐẾN

Một số điều chỉnh cơ bản của Cộng hòa Séc hướng tới hội nhập Liên minh Châu Âu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. NGUYẾN TUẤN ANH

Vai trò của thương nhân Hà Lan trong mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản với Việt Nam 1635 - 1786.

6. NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Phản tự sự - dấu hiệu hiện đại hóa trong tư duy nghệ thuật của Lev Tolstoy (trường hợp Cái chết của Ivan Ilych).

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

7. LÊ VĂN PHONG

Thụy Điển với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

8. PHẠM MINH SƠN

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới.

ớc ngoài (FDI) của Pháp tại Việt Nam.