Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04-2011

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN

Quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - Ucraina.

2. NGUYỄN AN HÀ

Một số điều chỉnh chính sách của Ucraina giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

3. NGÔ TẤT TỐ

Khai thác tiềm năng và thế mạnh của Ucraina – thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Ucraina.

4. NGUYỄN THANH LAN

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Ucraina trong những năm gần đây.

5. TRẦN PHƯƠNG HOA

Chính sách đối ngoại của Ucraina và vị trí châu Á.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

6. CHỬ THỊ NHUẦN

EU và vấn đề chủ quyền quốc gia của một số nước thành viên.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. NGUYẾN THỊ HUYỀN SÂM

Sự hợp tác và cạnh tranh trong quan hệ Mỹ - Nga từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay dưới tác động của nhân tố quốc tế.

8. TRẦN NGỌC DŨNG

Quan hệ kinh tế Liên Xô – Đức giai đoạn 1922-1941.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

9. VŨ THỊ THOA

Tiềm năng xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU.

THÔNG TIN

10. ĐẶNG MINH ĐỨC

Thông tin chuyến công tác của Viện Nghiên cứu Châu Âu tại Nghệ An.