Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 07-2011

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN

Một số vấn đề về mô hình phát triển Thụy Điển.

2. V.JA.PORTJAKOV

Thương mại Nga –Trung: từ khía cạnh chính trị - kinh tế.

3. LÊ DUY THẮNG

Thực trạng và triển vọng của Hiệp ước về Các lực lượng vũ trang Thông thường (CFE) trong quan hệ giữa Nga và NATO.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ & NGUYỄN THANH HUỆ

Đồng EUR trên thị trường tài chính quốc tế hiện nay: vị thế và các yếu tố ảnh hưởng.

5. CHU THỊ HỒNG HẢI

Công nghệ WEBGIS và nhu cầu sử dụng các dịch vụ WEBGIS.

6. NGUYỄN NHÂM

Khủng hoảng nợ công châu Âu liệu sắp đến hồi kết?

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. NGUYỄN VĂN HOÀN

Tiếp xúc văn hóa Đông – Tây thời cận thế: trường hợp Hà Lan và Nhật Bản.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Một số kết quả trong chính sách đối ngoại của Liên Xô với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Á (1945 - 1985) qua nguồn sử liệu Liên Xô/Nga.