Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 09-2011

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. BÙI HỒNG HẠNH & ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

Vai trò của quan hệ Pháp - Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh Châu Âu.

2. TRẦN PHƯƠNG HOA

Cải cách an sinh xã hội ở châu Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. LÊ LINH LAN & ĐỖ HOÀNG LINH

Khủng hoảng nợ công châu Âu: nguyên nhân, biện pháp đối phó của châu Âu và tác động.

4. PHẠM THỊ THANH BÌNH & NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Châu Âu: Tái cấu trúc kinh tế hay tái cấu trúc nợ?

5. NGUYỄN THỊ KIM CHI & VŨ QUỲNH LOAN

Khủng hoảng nợ công ở châu Âu: nguyên nhân và tác động đến Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. LÊ THỊ MAI

Đặc điểm của quá trình Hà Lan xâm nhập Đông Nam Á (đầu thế kỷ XVII – cuối thế kỷ XVIII).

7. NGUYỄN CẢNH TOÀN

Vai trò nhà nước và khung pháp lý của công tác xã hội ở LB Nga.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. ĐINH CÔNG TUẤN

Vài nét về chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nền kinh tế chuyển đổi: Ba Lan và Hungary

9. HOA HỮU CƯỜNG

Nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU).