Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10-2011

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN THỊ QUẾ & TỐNG ĐỨC THẢO

Tìm hiểu cơ chế hoạt động nội bộ của các đảng Dân chủ xã hội ở Anh, Đức, Thụy Điển.

2. MAI HOÀI ANH

Mấy nét về tổ chức và hoạt động của Công đảng Anh.

3. BÙI NHẬT QUANG

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và vấn đề gia nhập Liên minh Châu Âu.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. TRƯƠNG MINH HUY VŨ

Khủng hoảng khu vực tiền tệ EUR: lỗi cấu trúc, giải pháp và những kịch bản tương lai.

5. BÙI VIỆT HƯNG

Hệ thống buôn bán phát thải của Liên minh Châu Âu – Cơ chế ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG,  TRẦN ĐÌNH HÙNG &

 NGUYỄN THÀNH TUẤN

Quá trình tranh giành quyền “bảo hộ” Campuchia giữa Pháp và Xiêm (1855-1867)

7. TRẦN NGỌC DŨNG

Vai trò của Oliver Cromwell trong giai đoạn cầm quyền (1649 - 1658) đối với sự phát triển của ngoại thương Anh.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. NGUYỄN TRỌNG TÀI & VŨ QUANG HUY

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và những thách thức đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.