Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                       

Một số bài học rút ra từ mô hình phát triển Bắc Âu.

2. TRỊNH THỊ HIỀN

Hệ thống chính trị và vai trò của chính phủ trong điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội của CHLB Đức sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐẶNG MINH ĐỨC

Xây dựng Nghị viện khu vực ASEAN: kinh nghiệm từ Nghị viện châu Âu.

4. TRẦN QUỲNH ANH

Tìm hiểu pháp luật công ty của Cộng hòa Liên bang Đức.

5. NGUYỄN TRỌNG HẢI

Vài nét về hệ thống tòa án Liên bang Nga.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. LÊ DUY THẮNG

Nga – Nato: chấm dứt những hậu quả của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cùng nhau đương đầu với những thách thức mới.

7. UÔNG MINH LONG

Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc của các nước đang phát triển hiện nay.

8. LÊ  THỊ KIM OANH

Những vấn đề xã hội nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2011 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. NGUYỄN BÍCH THUẬN

Quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch (CDM).