Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ                                                            

Một số định hướng trong Chiến lược tăng trưởng Xanh của Việt Nam tới 2020.

2. TRẦN THẾ LÂN

Kinh tế Pháp năm 2011 và triển vọng năm 2012.

3. NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Cải cách và hội nhập quốc tế của Ucraina từ thập kỷ 1990 đến nay.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN TRỌNG TÀI

Lạm phát ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra.

5. KIỀU HỮU THIỆN

Tín dụng cho hộ nghèo – kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. NGUYỄN HỒNG VÂN

Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Xô – Nhật trong thời kỳ cải tổ (1985-1991).

7. ĐINH CÔNG TUẤN

Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. LÊ THÀNH TUYÊN

Kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nhìn từ lĩnh vực tài chính và bất động sản.

9. LÊ THỊ KHÁNH LY

Nắm thời cơ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ.