Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ                                                            

Khủng hoảng nợ công ở Liên minh Châu Âu và tác động tới Việt Nam.

2. ĐỖ MINH CAO

Vấn đề Biển Đông: Quan điểm của Nga.

3. NGUYỄN HỒNG QUÂN

Hoạt động gìn giữ hoà bình xen lẫn hành động cưỡng chế do Liên hợp quốc tiến hành: 20 năm nhìn lại.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. TRẦN HỮU CƯỜNG & NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG

Phân tích quá trình hình thành và phát triển của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu giai đoạn 1999- 2009 trên cơ sở áp dụng lý thuyết khu vực tiền tệ tối ưu.

5. NGUYỄN THANH LAN

Chính sách kinh tế đối ngoại của Liên bang Nga sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐINH CÔNG TUẤN

Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (phần tiếp theo).

7. LƯƠNG VĂN KẾ & TRẦN THỊ THUỲ NGUYÊN

Sự hình thành Liên minh Châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. LÊ VĂN BẰNG

Các điều kiện hình thành tập đoàn công nghiệp thực phẩm Việt Nam.