Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 05-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                       

Nợ công châu Âu, Tây Ban Nha và các giải pháp khắc phục.

2. PHAN ANH DŨNG

Quan hệ Nga – Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21.

3. BÙI HẢI ĐĂNG

EU và bản sắc châu Âu.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN KHÁNH VÂN

Kế hoạch Grenelle về môi trường trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Pháp.

5. PHẠM THANH HẢI

Vai trò của hải quan trong nền kinh tế hiện đại – hội nhập và yêu cầu đổi mới hoạt động hải quan ở Việt Nam.

6. VŨ TRÍ TUỆ

Vai trò nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cà phê Việt Nam

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. BÙI THỊ THẢO

 Chính sách của Liên bang Nga đối với Việt Nam sau Chiến tranh Lạnh (1991-2008) – một số đặc điểm chủ yếu.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

8. NGUYỄN HẢI LƯU

Kết quả hợp tác giữa Việt Nam và chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

9. KIỀU HỮU THIỆN

Phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam.