Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 07-2012

20/09/2016

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                       

Châu Âu hậu bầu cử Hy Lạp và những giải pháp khắc phục khủng hoảng nợ công châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G.20 tháng 6/2012.

2. TRỊNH THỊ ĐỊNH

Quá trình hình thành tổ bộ máy quyền các thuộc địa của Anh tại Australia.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐINH CÔNG HOÀNG

Một số vấn đề về “rào cản” đối với ngành da giày xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU hiện nay .

4. PHẠM THỊ THANH BÌNH & NHAN CẨM TRÍ

Phát triển dịch vụ hậu cần (Logistics) Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

5. NGUYỄN MINH QUANG

Những điểm mới về lý luận hàng hóa sức lao động của C. Mác trong điều kiện của thế giới hiện đại và vận dụng ở Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Mưu đồ phương Đông của Anh trong thế kỷ XVI.

7. TRỊNH NAM GIANG

Sự tham gia của Tây Ban Nha trong cách mạng Mỹ (1774-1783).

8. BÙI THỊ ÁNH VÂN

Tìm hiểu nguyên nhân những thắng lợi của đế quốc Nguyên Mông trong cuộc chiến tranh xâm lược thế giới (thế kỷ XIII)

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

9. TRỊNH THẾ CƯỜNG

Những khó khăn thách thức đối với sự phát triển ổn định bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.