Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 08-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. LƯƠNG VĂN KẾ & NGUYỄN THỊ THÙY NGUYÊN        

Sự mở rộng Liên minh Châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị.

2. NGUYỄN HẢI LƯU

Quá trình chuyển hóa chính sách và hoạt động của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phát triển kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai đến nay.

3. LÊ DUY THẮNG & TRẦN MINH HÙNG

Chính sách đối ngoại của Nga tại Trung Đông dưới chính quyền Putin - Mevedev .

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN QUÝ TRỌNG

Biện pháp tự vệ thương mại – từ góc độ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu.

5. NHAN CẨM TRÍ

Một số vấn đề về pháp luật hải quan và dịch vụ Logistics của Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. TRẦN NGỌC DŨNG

Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân giữa Anh và Hà Lan nửa sau thế kỷ XVII.

7. NGUYỄN ANH CHƯƠNG & TRẦN THỊ HẠNH LỢI

Quan hệ CHND Trung Hoa – LB Nga trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

8. NGUYỄN THỊ THANH HOA

Góp phần tìm hiểu thêm về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước châu Âu đối với Việt Nam năm 1966 qua báo Nghệ An.

9. NGUYỄN THỊ HẠNH

Hai mươi năm quan hệ Pháp - Việt Nam (1975 - 1995) (tiếp theo)