Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                       

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Thụy Điển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).

2. NGUYỄN AN HÀ

Hợp tác lao động Việt Nam - Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21: cơ hội và thách thức.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. HÀ THU THỦY

Khuôn khổ hiến định của hoạt động quốc phòng an ninh và đối ngoại ở Đức, Pháp.

4. NGUYỄN TRỌNG TÀI

Thanh toán biên mậu Việt – Lào: thực trạng và những vấn đề đặt ra.

5. ĐẶNG MINH ĐỨC

Một số điều chỉnh chính sách kinh tế của nước Đức trong bối cảnh nợ công Châu Âu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG

Quá trình hoàn thiện chính thể cộng hòa dân chủ ở thị quốc Athens (Hy Lạp) qua các cuộc cải cách (thế kỷ VI – V trước công nguyên).

7. LÊ MINH GIANG

Nét mới trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Medvedev (2008-2012).

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

8. ĐỖ THỊ HƯỜNG

Tình hình nghiên cứu, phê bình, dịch thuật văn học Nga tại Việt Nam những năm gần đây.

9. ĐỖ TÁ KHÁNH & BÙI VIỆT HƯNG

Báo cáo hội thảo tại Stockholm.