Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 11-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                       

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Phần Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).

2. NGUYỄN AN HÀ

Nga gia nhập NATO: Những cơ hội và thách thức.

3. CHÚC BÁ TUYÊN

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga hiện nay – những thách thức và hướng triển khai.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. ĐỖ HỒNG HUYỀN

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội của Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

5. NGUYỄN NHÂM

Chiến lược vũ trụ của Mỹ.

6. NGUYỄN CẢNH TOÀN

Sự điều chỉnh chiến lược của Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. BÙI THỊ ÁNH VẪN

Ảnh hưởng của kiến trúc Hy Lạp – Rôma cổ đại đến kiến trúc Tây Âu trung đại.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

8. VÕ MINH HÙNG

Vai trò của Pháp trong việc phá vỡ thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây đối với Việt Nam những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX.

9. CHỬ THỊ NHUẦN

Quan hệ Việt Nam – CHLB Đức và vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở Đức.