Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 12-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                       

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Đan Mạch sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).

2. NGUYỄN AN HÀ

Tình hình kinh tế EU năm 2012 dự báo năm 2013.

3. BÙI HẢI ĐĂNG

Bàn về đường biên giới phía đông của EU từ góc nhìn văn hóa chính trị.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. BÙI VĂN HUYÊN

Kinh nghiệm quản lý thị trường bất động sản ở một số quốc gia và bài học đối với Việt Nam.

5. PHẠM VĂN MIN

Chủ nghĩa kiến tạo trong quan hệ quốc tế: nguồn gốc, trường phái và luận điểm cơ bản.

6. HOA HỮU CƯỜNG

Khủng hoảng nợ công ở Italia.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. LÊ DUY THẮNG

Quan hệ Nga – NATO: đối tác hay đối đầu.

8. VŨ THANH HÀ

Vài nét về chính sách bảo tồn di sản ở Vương quốc Anh.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

9. TRẦN PHƯƠNG HOA

Đầu tư cho giáo dục, thành quả giáo dục và mối quan hệ với thị trường lao động – nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Thụy Điển.