Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Từ hiện trạng phát triển của mô hình hợp tác EU hiện nay gợi mở một số vấn đề cho mô hình hợp tác ASEAN.

2. HUỲNH HỒ ĐẠI NGHĨA

Chính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông: kế thừa hay thay đổi (phân tích sự chuyển đổi chính sách của Nga tại Biển Đông tính từ năm 2002 đến nay).

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN VĂN LỊCH

Kinh tế Italia năm 2012.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

4. BÙI THỊ THẢO

Sức mạnh quân sự Liên bang Nga sau Chiến tranh Lạnh (1991 - 2012).

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

5. NGUYỄN AN HÀ & TRẦN NHUẬN KIÊN

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một số vấn đề và giải pháp.

6. NGUYỄN HUY HIỆU

Vấn đề hợp tác quốc phòng  - an ninh giữa Việt Nam với các nước đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á.

7. LÊ HỮU ĐỨC

Hiệp định Paris năm 1973 – một thắng lợi về quân sự và chính trị của Việt Nam.

8. TRẦN NAM CHUÂN

Sự kiện tết Mậu Thân 1968 theo đánh giá của người Mỹ và người nước ngoài.

9. HOÀNG KHẮC NAM

Một số yếu tố địa – chính trị của Việt Nam: nhận thức và thực tiễn

10. NGUYỄN ĐỨC MINH

Đào tạo sau đại học về Châu Âu học: Thực trạng và nhu cầu.

11. THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CHÂU ÂU HỌC (đợt 1 năm 2013)