Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Khi nước Anh muốn rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU).

2. TRẦN HIỆP

Quan hệ giữa Kazakhstan và Liên bang Nga

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐỖ MINH CAO

Nhân tố năng lượng trong “Đại kế hoạch châu Á” của Nga.

4. NGUYỄN CẢNH TOÀN

Liên minh Thuế quan Nga – Belarus – Kazakhstan.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. NGUYỄN VĂN SANG & NGUYỄN THỊ HUYỀN

Về sự tiếp nhận ảnh hưởng của phương Tây ở Xiêm dưới triều đại Rama V (1868 - 1910).

6. VŨ VĂN HẬU & NGUYỄN LÊ THẠCH

Vấn đề thế tục hóa ở các nước châu Âu và bước đầu nhận diện thế tục hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

7. VŨ DƯƠNG HUÂN

Tiềm năng kinh tế Viễn Đông, Liên bang Nga và khả năng hợp tác với Việt Nam.

8. ĐINH CÔNG HOÀNG

Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – EU năm 2012 và triển vọng năm 2013.

9. ĐẶNG HOÀNG LINH

Bài học về cuộc khủng hoảng nợ công Ailen cho Việt Namu đại học về Châu Âu học: Thực trạng và nhu cầu.