Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với hệ thống an sinh xã hội EU.

2. NGUYỄN CHÍ HIẾU

Max Horkheimer – người khởi xướng “lý thuyết phê phán” (xã hội) của trường phái Frankfurt.

3. NGUYỄN AN HÀ

Tái cơ cấu nền kinh tế - Bài học từ các nền kinh tế chuyển đổi ở các nước Đông Âu.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN CẢNH CƯỜNG & VŨ ANH SƠN

Kinh tế Pháp: Tình hình 2012 và triển vọng 2013.

5. MINH NHẬT

Kinh tế châu Âu 2012 và dự báo.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. VŨ THỤY TRANG

Đặc điểm của quan hệ Nga – Đức trong những năm gần đây.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

7. VŨ DƯƠNG HUÂN

Tiềm năng kinh tế Viễn Đông, Liên bang Nga và khả năng hợp tác với Việt Nam (phần II)

8. BÙI VĂN HUYỀN

Xuất khẩu lao động hướng tới đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp.