Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 05-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Đức nâng cao quyền lực trong cuộc khủng hoảng nợ công.

2. NGUYỄN AN HÀ & HOA HỮU CƯỜNG

Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU: cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3 . ĐINH CÔNG HOÀNG

Xuất khẩu da giày sang thị trường EU: thực trạng và triển vọng.

4. VŨ TUẤN HƯNG

Mô hình quản lý thương hiệu là chỉ dẫn địa lý của châu Âu, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. LÔ QUỐC TOẢN & NGUYỄN LÊ THẠCH

Những tiền đề cơ bản cho sự ra đời của chủ nghĩa hiện sinh ở châu Âu thế kỷ XX.

6. NGUYỄN THỊ QUẾ & NGUYỄN THỊ MINH THẢO

Quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Pháp từ 1991 đến 2013.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

7. LÊ MINH TÂM & DƯƠNG THANH NHÃ

FTA Việt Nam – EU: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU.

8. NGUYỄN THỊ KIM CHI

Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Pháp cho Việt Nam giai đoạn 1993 – 2012.

9. BÙI VĂN HUYỀN

Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động của Việt Nam.