Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 06-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Triển vọng thực hiện Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam – EU: Những thuận lợi và khó khăn.

2. LƯƠNG VĂN KẾ & LÊ THU VÂN

Quan điểm của EU trong giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3 . ĐẶNG HOÀNG LINH

Khủng hoảng tài chính tại Cộng hòa Síp - nguyên nhân và bài học.

4. ĐỖ TÁ KHÁNH & TRẦN THỊ THU HUYỀN

Điều chỉnh chính sách kinh tế ở Vương quốc Anh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. TRẦN THIỆN THANH

Đôi nét về cải cách tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Anh thời Vương triều Tudor (1485 - 1603), những năm đầu Vương triều Stuart (1603 - 1714).

6. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Viễn Đông trong chiến lược của Công ty Đông Ấn Anh từ năm 1623 - 1684.

7. VĨNH QUANG LÊ                   

Đi tìm sự giao lưu văn hóa châu Âu vào Việt Nam.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

8. TRẦN NHUẬN KIÊN

Cải cách kinh tế ở một số nước Đông Âu và đổi mới kinh tế ở Việt Nam: nghiên cứu so sánh.

9. NGUYỄN THỊ HẠNH

Phong trào đấu tranh của giới trí thức Pháp ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam (1954 - 1975).

10. PHẠM NHƯ THƠM

Thực dân Pháp với việc phổ biến chữ Quốc ngữ ở Việt Nam từ 1858 đến 1945.