Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 07-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế hiện nay: lý thuyết, thực tiễn thế giới và Việt Nam.

2. PHẠM THỊ THU HUYỀN

Hợp tác giữa Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo quốc tế.

3 . TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Đối phó với những tác động xã hội của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp – thực tiễn EU.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN HỮU THAO

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) với cuộc khủng hoảng nợ công.

5 . ĐẶNG MINH ĐỨC

Những vấn đề thách thức trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở châu Âu.

6 . ĐẶNG PHƯƠNG HOA

Đặc điểm phát triển kinh tế của Liên bang Nga năm 2012 và các kịch bản ngắn hạn.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG & LÊ THỊ LIÊN

Chính sách giáo dục của Tây Ban Nha ở Philippin (1571 - 1898)

8. NGUYỄN THU HÀ

Phong trào chống buôn bán nô lệ da đen và xóa bỏ chế độ nô lệ ở Anh (cuối thế kỉ XVIII – cuối thế kỉ XIX).

9. PHẠM THANH TÙNG            

F.Bacon với con đường phát triển khoa học.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

10. VÕ MINH HÙNG

Nhìn lại 40 năm quan hệ Việt – Pháp (1973 - 2013): thực trạng và triển vọng.