Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 08-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Nghiên cứu, khảo sát khủng hoảng nợ công châu Âu tại Italia và CHLB Đức.

2. VŨ THỤY TRANG

Liên bang Nga tăng cường vị thế trong Cộng đồng Các quốc gia độc lập.

3 . RÉMY HERRERA

Hậu Chávez: Những thách thức nào đối với cuộc cách mạng.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. ĐINH CÔNG HOÀNG

Kinh nghiệm của Thụy Điển và một số nước Bắc Âu trong việc tạo lập những tiền đề, điều kiện để hình thành những nhân tố xã hội “hậu tư bản chủ nghĩa”.

5 . NGUYỄN VĂN LỊCH & ĐẶNG HOÀNG LINH

Nước Đức: sứ mệnh lịch sử trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở EU.

6 . HOÀNG XUÂN TRUNG

Nghiên cứu so sánh: Mô hình kinh tế thị trường xã hội của Đức và mô hình kinh tế thị trường tự do.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. TRỊNH THỊ ĐỊNH & NGUYỄN NGỰ GIAO

Vai trò của Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình phát triển Liên minh Châu Âu (1992 - 2012)

8. BÙI THỊ THẢO

Quân cảng Cam Ranh trong mối quan hệ Liên Xô/Liên bang Nga – Việt Nam (1979 - 2013).

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

9. HỒ TUẤN DUNG            

Thuế tàu thuyền đi lại trên sông và trên biển ở Việt Nam thời thuộc pháp trước 1945.

10. LÊ THỊ ANH ĐÀO

Vấn đề hướng biển của các nước trên thế giới và quan điểm, ứng xử của Việt Nam về Biển Đông.