Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 09-2013

20/09/2016

CHUYÊN SAN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (13/9/1993 – 13/9/2013)

1. Quyết định số 446/TTg, ngày 13 tháng 9 năm 1993 về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học trực thuộc  Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia (trong đó có Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu) do Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ký.

2. Quyết định số 267/QĐ- KHXH, ngày 27 tháng 02 năm 2013 về việc quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Âu do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng ký.

3. Quyết định số 1401/QĐ- CTN, ngày 12 tháng 8 năm 2013 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Nghiên cứu Châu Âu do Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan ký.

4. NGUYỄN AN HÀ

Viện Nghiên cứu Châu Âu: Hai mươi năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

5. ĐINH CÔNG TUẤN

Những thành công và hạn chế của mô hình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội của Bắc Âu.

6. NGUYỄN ĐỨC MINH

Chức năng kinh tế và nhiệm vụ của nhà nước Đức trong nền kinh tế thị trường xã hội và gợi mở chính sách cho Việt Nam.

7. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Quản lý xã hội ở châu Âu – Hướng đến một xã hội đồng thuận và tham dự.

8. ĐỖ TÁ KHÁNH & TRẦN THỊ THU HUYỀN

Tác động khủng hoảng tài chính năm 2008 đối với nền kinh tế Anh.

9. ĐÀO NGỌC TUẤN

Phân tầng xã hội – ý nghĩa nghiên cứu đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay.

10. BÙI ĐỨC HÙNG

Một số vấn đề về chất lượng tăng trưởng công nghiệp vùng Trung bộ.

11. NGUYỄN QUANG THUẤN

 Vị trí của Việt Nam trong chính sách biến đổi khí hậu quốc tế.