Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN                                                        

Những định hướng mới trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

2. VŨ VĂN HẬU & NGUYỄN LÊ THẠCH

Về xu hướng của hiện tượng tôn giáo mới ở châu Âu hiện nay.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. BÙI VIỆT HƯNG

Bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan: Thực trạng và triển vọng.

4. ĐINH MẠNH TUẤN

Chính sách của EU đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm ứng phó khủng hoảng và suy thoái.

5. NGUYỄN THỊ HUYỀN SÂM

Kinh tế Liên bang Nga (2008 - 2012): Thực trạng và vai trò của Tổng thống D.Medvedev

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. BÙI THỊ ÁNH VÂN

Sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào Ấn Độ (từ giữa thế kỷ XVI - giữa thế kỷ XVIII)

7. LÊ ĐÌNH CÚC

Đồi gió hú của Emily Bronte.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

8. NGUYỄN HỒNG VÂN

Chính sách kinh tế mới của Lênin – Bài học hữu ích cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

9. ISTVAN LENART

Các điển mẫu trong quan hệ kinh doanh buôn bán giữa người Việt Nam và người Hungary