Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 11-2013

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

1. NGUYỄN AN HÀ                                                             

Cơ hội và thách thức của Liên minh Châu Âu trong phát triển tới 2020.

2. ĐINH CÔNG TUẤN

Hiệp định Mậu dịch tự do (FTA) Việt Nam – EU    trợ lực cho quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

3. NGUYỄN VĂN LỊCH & NGUYỄN THỊ XUÂN THU

Nhìn lại những cuộc biểu tình ở châu Âu trong năm 2013.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. PHẠM THỊ THANH BÌNH & VŨ TRƯỜNG SƠN

Kinh tế EU phục hồi mong manh trong bối cảnh bất ổn chính trị.

5. TRỊNH THỊ HIỀN

Quan hệ thương mại Đức – Trung Quốc trong những năm gần đây.

6. NGUYỄN THANH HƯƠNG

An ninh năng lượng và Chiến lược năng lượng của Liên bang Nga đến năm 2030.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

7. NGUYỄN VĂN LAN

Quan hệ Việt – Pháp: Từ lịch sử đến đối tác chiến lược.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

9 NGUYỄN HUY HIỆU

Cách mạng tháng Mười Nga với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

8 . CHỬ THỊ NHUẦN

Quản lý, giám sát của Nhà nước đối với ngành giao thông công cộng ở CHLB Đức và gợi mở chính sách cho Việt Nam.