Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 12-2013

20/09/2016

1. Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Phát biểu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

3. NGUYỄN AN HÀ

Liên kết trong chính sách nhập cư của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho ASEAN.          

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. ĐÀO BẢO NGỌC

Mô hình quản trị địa phương của một số quốc gia châu Âu.

5. HOA HỮU CƯỜNG

Điều chỉnh chính sách thương mại của EU sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu – những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. VŨ THANH HÀ

Một vài nét về những giá trị bản sắc văn hóa châu Âu.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

7. ĐỖ HƯƠNG LAN & NGUYỄN MINH HẢI

Hợp tác Nga – Trung về khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay và bài học cho Việt Nam.

8 . NGUYỄN HÀ THANH

Một vài ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông tại các nước châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam.