Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03-2014

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ

Khủng hoảng tại Ukraina và phản ứng của Nga, Mỹ và Liên minh Châu Âu..

2. TRẦN THỊ KHÁNH HÀ

Những sự kiện chính trị nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2013..

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN XUÂN TRUNG

Bài học từ hội nhập của NAFTA và EU: Một phân tích so sánh tổng quan.

4. LƯƠNG TUẤN ĐỨC

Những phân tích về nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm đầu thế kỷ XXI.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. ĐINH CÔNG TUẤN & HỒ THỊ THU HUYỀN

Hoạt động thông tin đối ngoại của một số nước Tây Âu (Đức, Pháp, Anh) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU

6. NGUYỄN HẢI LƯU

Bối cảnh, triển vọng quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam – UNDP đến năm 2020 và kiến nghị chính sách của Việt Nam.

7. NGUYỄN THU NGÀ & BÙI THỊ LÀNH

Doanh nghiệp liên doanh và nguy cơ đối tác Việt Nam bị thâu tóm.

8. NGUYỄN MINH QUANG

Vai trò của thị trường sức lao động chất lượng cao đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

9. NGUYẾN THỊ HỐNG LAN

Xuất khẩu gốm sứ Chu Đậu sang châu Âu

THÔNG TIN

10. NGUYỄN THANH HƯƠNG

Buổi gặp gỡ giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS) và Viện Nghiên cứu Châu Âu (IES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS).