Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 08-2014

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐINH CÔNG TUẤN

Vấn đề Crưm sáp nhập vào Liên bang Nga và những hệ lụy.

2. NGUYỄN NHÂM

Tiềm lực không gian vũ trụ của Trung Quốc và sự quan ngại của cộng đồng quốc tế.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN MINH TUẤN

Nhà nước pháp quyền ở Đức: từ lý thuyết đến hiện thực.

4. TRẦN THỌ QUANG

Khái niệm về ngoại giao kinh tế.

5. KIỀU THANH NGA

Viện trợ của Liên minh Châu Âu cho Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia từ năm 2000 đến nay

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. SERGEI V.P., NGUYỄN CẢNH TOÀN, ARCHEM C.L. & ROMAN V.M.

Quá trình di dân tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

7. NGUYỄN THỊ VĨNH LINH

Một vài đối sánh về thương điếm của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ và Trung Hoa (thế kỷ XVI).

8. LÊ ĐÌNH CÚC

Nghệ thuật và cảm quan nghệ thuật tương lai của nhà văn suy đồi Oscar Wilde.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

9. NGUYỄN HẢI LƯU

Bài học kinh nghiệm của một số nước châu Âu có thu nhập trung bình (LMIC) trong việc thu hút và sử dụng viện trợ của chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.