Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 09-2014

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

Mạng lưới của các Đảng Dân chủ Xã hội Châu Âu.

2. TRẦN HIỆP

Quan hệ giữa Kazakhstan với Liên minh Châu Âu và một số thành viên EU.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

Một số mô hình cơ quan giám sát ngân hàng ở châu Âu và gợi mở chính sách cho Việt Nam.

4. NGUYỄN THỊ NGỌC

Chính sách và luật pháp quản lý chất thảo rắn ở Liên minh Châu Âu (EU) trong những năm gần đây.

5. HOÀNG VĂN TUYÊN

Quản trị và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ ở Cộng hòa Liên bang Đức.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐOÀN THỤC ANH

Những nét đặc trưng về tính cách và tâm lý dân tộc thể hiện qua thành ngữ so sánh chứa từ как và như trong tiếng Nga và tiếng Việt.

7. LÊ TÙNG LÂM

Tây Âu và Việt Nam trong chính sách toàn cầu hóa của Mỹ (1945 - 1968).

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. ĐINH CÔNG TUẤN & NGUYỄN TRỌNG TÀI

Tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đối với thương mại và đầu tư của Việt Nam.

9. ĐỖ HƯƠNG LAN

Hoạt động thương mại giữa Việt Nam với Viễn Đông, Liên bang Nga: thực trạng, triển vọng và định hướng phát triển.