Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 11-2014

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN HUY HIỆU

Ý nghĩa thực tiễn của Cách mạng tháng Mười với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

2. PHAN ANH DŨNG

Bầu cử Quốc hội trước thời hạn Ucraina: Thách thức và triển vọng.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN AN HÀ

Sử dụng năng lượng sạch trong nông nghiệp ở Ba Lan, gợi mở cho tỉnh Lâm Đồng.

4. DƯƠNG TRỌNG TRUNG

Thực trạng hợp tác quốc tế về biển của Việt Nam.

5. VŨ HÙNG CƯỜNG

Chất lượng việc làm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Âu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. DƯƠNG THANH MỪNG

Thực dân Pháp với vấn đề phật giáo ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX.

7. TRẦN THỊ KHÁNH HÀ

Thất nghiệp thanh niên - một số vấn đề và giải quyết ở Hy Lạp.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. GUBIN A.V.

Những vấn đề và triển vọng hợp tác kỹ thuật – quân sự của Nga và các nước Đông Nam Á: Ưu tiên Việt Nam.

9. HOA HỮU CƯỜNG

Triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam – EU sau khi ký Hiệp định Thương mại tự do.

 THÔNG TIN

10. NGUYỄN ĐỨC THẮNG

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng thế giới.