Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 12-2014

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ

Học thuyết quân sự mới của Liên bang Nga năm 2014 và một số tác động.

2. ĐẶNG MINH ĐỨC

Những vấn đề chính trị nổi bật châu Âu năm 2014.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN ĐỨC MINH

Các nguyên tắc chung theo hiến pháp trong tổ chức bộ máy nhà nước trung ương Pháp, Đức, Thụy Điển và gợi mở cho Việt Nam.

4. ĐINH MẠNH TUẤN

Vai trò tạo việc làm của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Liên minh Châu Âu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. ĐÀO ĐỨC THUẬN

Nhìn lại ảnh hưởng của chiến tranh Đông dương (1946-1954) tới nước Pháp và châu Âu.

6. PHÙNG DIỆU ANH & BÙI BÍCH VÂN

Cải cách giáo dục ở Vương quốc Anh và một số gợi mở đối với Việt Nam.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

7. LÊ THANH VẠN

Quan hệ Việt – Nga: Chặng đường dài 65 năm.

8. CHỬ THỊ NHUẦN

Cơ chế đảm bảo quyền con người ở châu Âu hiện nay và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

 TỔNG MỤC LỤC NĂM 2014