Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01-2015

20/09/2016

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU), cơ hội, thách thức và đối sách của Việt Nam.

2. NGUYỄN THẮNG & PHẠM TIẾN

Châu Á - Thái Bình Dương trước những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc.

3. ĐỖ MINH CAO

Hiện đại hóa quân sự Nga đương đại.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN THỊ TRÂM

Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - So sánh pháp luật cạnh tranh EU và Việt Nam.

5. LÊ THỊ KIM HUỆ

Dự báo bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam đến năm 2030.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. BÙI HẢI ĐĂNG

Cơ sở văn hóa của chủ nghĩa khu vực ở Tây Âu.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

7. ĐINH CÔNG TUẤN

Nợ công Việt Nam hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và dự báo.