Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 05-2015

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. TRẦN NAM CHUÂN

Mỹ và Trung Quốc “xoay trục” tạo thế chiến lược tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

2. TRỊNH THỊ XUYẾN

Sự thích ứng của các đảng chính trị châu Âu đối với những thách thức của đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐOÀN HỒNG LÊ

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ khủng hoảng nợ công ở một số nước Liên minh Châu Âu.

4. ĐỖ TÁ KHÁNH

Sự hình thành và phát triển chính sách công nghiệp ở Cộng hòa Pháp.

5. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Nghiên cứu về quá trình phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo tại Liên bang Nga.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. NGUYỄN THỊ QUẾ & PHẠM MINH SƠN

Chiến lược ngoại giao công chúng của Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI.

7. NGUYỄN MINH SƠN

Nhìn lại ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng 1789 trong giai đoạn hiện nay.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. LÊ MINH TÂM

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU: Thực trạng và những biến động trên thị trường và hàm ý cho Việt Nam.