Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02-2016

20/09/2016

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

1. TRẦN THỌ QUANG

Những luận điểm cơ bản về đường lối ngoại của Đại hội XII

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

2. NGUYỄN AN HÀ

Tình hình kinh tế - chính trị Liên minh Châu Âu năm 2015 và triển vọng năm 2016

3. NGUYẾN TRƯỜNG GIANG

Một số quan điểm của EU về chiến lược quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. ĐẶNG MINH ĐỨC & NGUYỄN THANH LAN

Tình hình kinh tế nước Nga năm 2015 và dự báo 2016

5. CHỬ THỊ NHUẦN

Quyền bầu cử và ứng cử của con người: thực tiễn ở Liên minh Châu Âu hiện nay

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG & TRẦN THỊ QUẾ CHÂU

Anh xâm chiếm Manila (1762-1764) và tác động của nó đến chính sách của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines cuối thế kỉ XVIII

7. VŨ THANH HÀ

Một vài nét về chính sách văn hóa của Liên minh Châu Âu

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. VŨ DƯƠNG HUÂN

Quan hệ Việt - Nga và một số vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu

9. ĐÀO BẢO NGỌC

Chính quyền địa phương Vương quốc Anh và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam