Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03-2016

20/09/2016

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

1. NGUYỄN QUỐC DŨNG

Hoàn thiện thể chế kinh tế điểm mấu chốt để hội nhập kinh tế thành công

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

2. LUẬN THÙY DƯƠNG

Chuyển hướng sang Châu Á – Thái bình dương: chiến lược của EU so sánh với Mỹ

3. TRẦN THỊ HƯƠNG

Chính sách hòa nhập cộng đồng Hồi giáo của EU hiện nay

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. TRỊNH THÀNH VINH

Vai trò của nhà nước trong ngành nông nghiệp Séc

5. PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Hệ thống thương mại độc quyền của Tây Ban Nha thời kỳ Hapsburgs (1516-1700)- kết quả và những hạn chế

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. NGUYỄN VĂN SANG

Các xu hướng chính trị trong đấu tranh giành độc lập của Ba Lan ở Galicia trước chiến tranh thế giới thứ Nhất

7. TRẦN NGHUYÊN KHANG

Sức mạnh mềm của Pháp trước thách thức từ chủ nghĩa khủng bố

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. NGUYỄN HUY HIỆU

Hợp tác khoa học kỹ thuận quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga, thực tiễn và giải pháp cho Việt Nam