Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 06-2016

20/09/2016

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

1. NGUYỄN HỮU CÁT & NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

Các giải pháp đột phá để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Đại hội XII

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

2. ĐÀO BẢO NGỌC

Anh, EU và  những tác động hậu trưng cầu dân Ý Brexit

3. NGUYỄN NHÂM

Triển khai chiến lược quân sự mới: Phục hưng quan hệ Mỹ - Châu Âu

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. BÙI THỊ THANH NGA

Phát triển hoạt động vận tải biển Na Uy, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

5. ĐỖ HỒNG HUYỀN

Bất bình đẳng giới về chính trị ở EU

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐỖ ĐỨC MINH

Tìm hiểu về truyền thông đại chúng phương Tây

7. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

Tổ chức chính quyền và phương thức kiểm soát lãnh thổ ở các tỉnh phía Đông và phía Tây của đế chế Roma

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. KOBELEV E.V.

20 năm – Quan hệ đối tác “Nga - ASEAN”

9. PHAN THỊ THU DUNG

Triển khai chính sách châu Á – Thái Bình Dương trong chiến lược cân bằng Á – Âu của Liên bang Nga