Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 07-2016

20/09/2016

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

1. PHẠM THỊ THU LAN

Những thách thức đối với Việt Nam khi thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

2. NGUYỄN HẢI LƯU

Những nội hàm mới trong Chiến lược Toàn cầu của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh và một số hàm ý chính sách

3. ĐẶNG MINH ĐỨC

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và khả năng hợp tác của Việt Nam

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. ANOSOVA LUDMILA ALEKSANDROVNA VÀ KABIR LUDMILA SERGEEVNA

Nền kinh tế xanh - những triển vọng mới cho tăng trưởng kinh tế Nga đổi mới

5. ĐINH NGỌC THẮNG VÀ NGUYỄN BÍCH THUẬN

Vài nét về mô hình triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở châu Âu

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. NGUYÊN VĂN VINH

“Tơ lụa đổi bạc”: Bồ Đào Nha trên tuyến thương mại Macao - Nagasaki thế kỷ XVI - XVII

7. NGUYỄN MINH SƠN

Hệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946) một thắng lợi ngoại giao quan trọng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Những tác động toàn diện và nhiều chiều của Brexit

9. LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

Gian lận thương mại qua trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu - Nghiên cứu thực trạng tại Việt Nam, kinh nghiệm các nước châu Âu và giải pháp