Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 08-2016

20/09/2016

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

1. NGUYỄN VIẾT BÌNH

Mở rộng đối ngoại quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

2. TRỊNH THỊ XUYẾN

Vận động chính sách ở các thể chế của Liên minh Châu Âu – Vấn đề và thách thức

3. LƯU NGỌC TRỊNH

Brexit, tác động và hàm ý cho Việt Nam

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. VŨ THỤY TRANG

Một số đặc điểm về trao đổi thương mại trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á – Âu thời gian qua

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. PHAN TUẤN ANH

Chúa Ruồi của William Golding – Từ cái nhìn tâm lý học loại

6. NGUYỄN THẾ HƯỞNG

Vai trò của phong trào hòa bình Pháp đấu tranh phản đối Mỹ  xâm lược Việt Nam (1954-1975)

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

7. HOÀNG XUÂN TRUNG

Trợ cấp nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Pháp, Đức và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam

8. NGUYỄN VĂN HẬU

Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với đầu tư công của một số nước trên thế giới