Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 09-2016

18/10/2016

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

1. TRẦN NAM CHUÂN

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo nghị quyết Đại hội XII của Đảng

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

2. NGUYỄN VĂN LỊCH

Nguyên nhân dẫn đến Brexit và những bài học kinh nghiệm

3. TRỊNH THỊ HIỀN

Vai trò của đảng chính trị trong chuyển đổi hệ thống chính trị ở Đông Âu

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. NGUYỄN VINH HƯNG

Các loại hình của công ty hợp danh tại một số quốc gia châu Âu

5. BÙI VIỆT HƯNG

Một số tác động và điều chỉnh chính sách xúc tiến nông sản đối với hoạt động xuất khẩu nông sản EU

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. ĐỖ THỊ NGỌC ANH

Tòa thánh Vatican với các vấn đề chính trị quốc tế

7. NGUYỄN CAO THANH

Từ Isonomia đến Demokratia – Từ bình đẳng đến dân chủ. Về sự hình thành thể chế dân chủ - chính quyền nhân dân ở Athen trong lịch sử Hy Lạp cổ đại

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC

Quản lý cước kết nối cuộc gọi: Lý luận, thực tiễn và các đề xuất cho Việt Nam

9. HOÀNG ĐÌNH NHÀN

Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI

THÔNG TIN

10. HOÀNG THẾ ANH

Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc, Mông Cổ và Nga