Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01-2017

27/01/2017

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. PHẠM VĂN DŨNG

Bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017: Đảng Cực hữu có lên ngôi

2. ĐỖ TÁ KHÁNH & BÙI VIỆT HƯNG

Một số nết nổi bật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Liên minh Châu Âu năm 2016 và dự báo năm 2017

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. NGUYỄN THỊ NGỌC

Vốn xã hội trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Liên minh Châu Âu (EU) và kinh nghiệm cho Việt Nam

4. TRỊNH THỊ HIỀN

Trung cầu ý dân ở Thụy Sĩ về tham gia Hiệp ước Schengen

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. HOÀNG KHẮC NAM

Điều kiện bên  trong của hợp tác quốc tế

6. . PHẠM NGỌC HIỀN

Sự ảnh hưởng của văn học Xô viết đến tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1945-1975

7. NGUYỄN THANH

Cách mạng hay chuyển tiếp hình thành hiến pháp sau chế độ quân phiệt Bồ Đào Nhà và độc tài quân sự Tây Ban Nha 1974-1975

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. TRẦN NAN CHUÂN

Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga và những vấn đề cần quan tâm


Admin

Phòng Biên tập - Trị sự