Tóm tắt: Mục lục bài viết tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 1.2019
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Tác giả: Phòng QLKH-TV&HTQT
Tóm tắt: CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU 1. PHẠM VĂN DŨNG Bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017: Đảng Cực hữu có lên ngôi 2. ĐỖ TÁ KHÁNH & BÙI VIỆT HƯNG Một số nết nổi bật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Liên minh Châu Âu năm 2016 và dự báo năm 2017 KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU 3. NGUYỄN THỊ NGỌC Vốn xã hội trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Liên minh Châu Âu (EU) và kinh nghiệm cho Việt Nam
Nguồn: Phòng Biên tập - Trị sự
Tác giả: Admin