THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Tháng 01-2017)

09/01/2017


/ VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Clarke, Andrew S.

Wealth of Experience: Real Investors on What Works and What Doesn't / Andrew S. Clarke . - New Jersey : John Wiley Sons, 2003 . - 217p.

Nhan đề dịch : Sức mạnh của kinh nghiệm: Thực tế của các nhà đầu tư trong việc làm gì và không làm gì.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1402

ISBN : 0-471-22684-X

Từ khoá : Kinh tế, Đầu tư, Nhà đầu tư

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 12 phần nói về sự tiết kiệm tiền bạc của bạn. Những kế hoạch cho tương lai. Bài học rút ra từ những thành công trong cuộc sống cũng như sự lựa chọn trong đầu tư của bạn. . .

 

 

01002 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Dvorkin, Howard S.

Credit Hell: How to Dig Out of Debt / Howard S. Dvorkin . - New Jersey : John Wiley Sons, 2005 . - 218p.

Nhan đề dịch : Tín dụng đen: Làm thế nào để rút vốn vay ra

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1401

ISBN : 0-471-73753-4

Từ khoá : Tài chính, Tín dụng, Vốn vay, Tín dụng tiêu dùng

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 chương nói về đánh giá của Nhà nước về tài chính của bạn. Phải làm gì với các khoản nợ của bạn. Phải đặc biệt chú ý vào các khoản nợ đó. Dùng tín dụng trách nhiệm. Nội dung còn đề cập đến các báo cáo tín dụng, báo cáo của cơ quan tín dụng, điểm cho tín dụng. . .

 

 

01003 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Chính trị

Janusauskas, Ramunas

Four tales on the King's Hill / Ramunas Januasauskas.-Warsaw:2001.- 158p.

Nhan đề dịch : Bốn câu chuyện trên đồi của nhà vua

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0961

ISBN : 83-88490-12-5

Từ khoá : Chính trị, Học thuyết chính trị, Bài giảng chính trị, Ba Lan, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung nói về thuyết chính trị. Các bài giảng về chính trị ở Ba Lan và Nga. Triển vọng của đất nước Ba Lan

 

 

01004 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Văn hóa

Gierus,Jerzy

Russia's road to modernity / Jerzy Gierus . - Warszawa : , 1998 . - 107p.

Nhan đề dịch : Con đường của Nga để hiện đại

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0962

ISBN : 83-86759-53-4

Từ khoá : Văn hoá, Xã hội, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về bản chất tự nhiên của nước Nga và thách thức của nước Nga khi sự hiện đại thâm nhập. Điểm qua những năm tháng vàng son của nền văn học qua một số nhà văn nổi tiếng, từ đó nhìn nhận văn hoá Nga trên 2 phương diện hiện đại và truyền thống. . .

 

 

01005 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Kinh tế; Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Rosner, Andrzej

Problems of Village and Agriculture during Market Reorientation of the Economy / Andrzej Rosner . - Warsaw : , 2004 . - 166p.

Nhan đề dịch : Vấn đề làng và nông nghiệp trong qúa trình tái định hướng thị trường của nền kinh tế

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0963

ISBN : 83-85369-67-8

Từ khoá : Kinh tế, Nông nghiệp, Nông thôn, Chính sách nông nghiệp, Ba Lan, Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự di cư lao động, một cách nhìn mới về phát triển nông thôn ở Trung Quốc. Những thay đổi trong sử dụng đất, việc làm trong nông nghiệp, các công cụ chính sách trong nông nghiệp. Yếu tố phát triển toàn cầu và Châu Âu trong nông nghiệp, nông thôn ở Ba Lan.

 

 

01006 / VCHAUAU / Eng (Ba lan)

Môn loại: Xã hội

Wnuk-Lipinski, Edmund

Values and Radical Social Change: Comparing Polish and South-African Experience / Edmund Wnuk-Lipinski . - Warsaw : Institute of Political Studies, 1998 . - 164p.

Nhan đề dịch : Giá trị và thay đổi xã hội cấp tiến: So sánh kinh nghiệm của Ba Lan và Nam Phi

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0964

ISBN : 83-86759-60-7

Từ khoá : Xã hội, Chuyển đổi xã hội, Cải cách xã hội, Ba Lan, Nam Phi

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung nói về cải cách, cách mạng và sự phục hồi trong thời kỳ hậu cộng sản. Sự chuyển đổi trong xã hội Ba Lan. Báo cáo trong sự chuyển đổi  xã hội ở Nam Phi. So sánh kinh nghiệm trong một số trường hợp cụ thể như: Ba Lan, Nam Phi. . .

 

 

01007 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Kinh tế

Jarosz, Maria

Ten years of direct privatization / Maria Jarosz . - Warsaw : Institute of Political Studies, 2000 . - 286p.

Nhan đề dịch : Mười năm của tư nhân hoá trực tiếp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0965

ISBN : 83-88490-00-1

Từ khoá : Kinh tế, Tư nhân hoá, Chuyển đổi kinh tế, Giai đoạn 1990-1998, Ba Lan

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần nói về các tính năng và vấn đề tư hoá ở Ba Lan. Sự chuyển đổi sở hữu trong giai đoạn 1990-1998. Phạm vi vùng trong sự chuyển của nền kinh tế Ba Lan. Tư nhân hoá trong các doanh nghiệp nhà nước và làm thế nào để các doanh nghiệp tư nhân đáp ứng với yêu cầu của Liên minh Châu Âu.

 

 

01008 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Kinh tế; Chính trị

Holmes, Leslie T. ...

Changing Rules: Polish Political and Economic Transformation in Comparative Perspective / Leslie T. Holmes, Wojciech Roszkowski . - Warsaw : Instiute of Political Studies, 1997 . - 178p.

Nhan đề dịch : Những quy tắc thay đổi: Sự chuyển đổi kinh tế chính trị ở Ba Lan trong quan điểm so sánh

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0966

ISBN : 83-86759-38-0

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Tham nhũng, Chuyển đổi kinh tế, Chuyển đổi chính trị, Hậu cộng sản chủ nghĩa, Ba Lan, Đông Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách có 2 phần bao gồm 15 chương nói về hậu cộng sản chủ nghĩa ở Ba Lan và một số nước Đông Âu khác. Trong đó vấn đề tham nhũng của các nước hậu cộng sản được đề cập thông qua trường hợp đặc biệt là Ba Lan.

 

 

01009 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Grathoff, Richard ...

The Neighbourhood of Cultures / Richard Grathoff, Antonina Kloskowska . - Warsaw : Insritute of political Studies , 1994 . - 201p.

Nhan đề dịch : Các nước láng giềng cùng chung đặc điểm về văn hoá

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0967

ISBN : 83-85479-65-1

Từ khoá : Lãnh thổ, Biên giới quốc gia, Địa lý, Ba Lan, Đông Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần nói về lý thuyết, quan điểm lịch sử về khu vực láng giềng. Sự vi phạm biên giới quốc gia trong chiến tranh và hoà bình. Sự khác nhau giữa về văn hoá và thái độ của nước láng giềng.

 

 

01010 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Lao động

Fazekas, Károly ...

The Hungarian Labour market: Review and analysis 2003 / Károly Fazekas, Jenõ Koltay . - Budapest : National Employment Foundation, 2003 . - 240p.

Nhan đề dịch : Thị trường lao động ở Hungary: Xem xét và phân tích năm 2003

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0968

ISBN : 963 9321 788

Từ khoá : Lao động, Việc làm, Thất nghiệp, Thị trường lao động, Giai đoạn 2001-2002, EU, Hungary

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về thị trường lao động ở Hungary năm 2001-2002. Khả năng cung cầu trong thị trường lao động. Xu hướng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Những đòi hỏi về kỹ năng năng làm việc của người lao động. . .

 

 

01011 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Lao động

Fazekas, Károly ...

The Hungarian Labour market : Review and analysis 2004 / Károly Fazekas, Jenõ Koltay, Zsombor Cseres-Gergely . - Budapest : Hungarian Employment Foundation, 2004 . - 292p.

Nhan đề dịch : Thị trường lao động ở Hungary: Xem xét và phân tích năm 2004

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0969

ISBN : 1785-8062

Từ khoá : Lao động, Thị trường lao động, Số liệu thống kê, Năm 2004, EU, Hungary

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về tình hình hiện nay của thị trường lao động ở Hungary. Chính sách về thị trường lao động. Thị trường lao động bất bình đẳng và vấn đề địa lý. Các số liệu thống kê. . .

 

 

01012 / VCHAUAU / Eng (Ba lan)

Môn loại: Kinh tế

Polish Academy of Sciences

Present Problems of Poland's and Hungary's Accession to the Eurpean Union / Polish Academy of Sciences . - Warsaw : , 2003 . - 107p.

Nhan đề dịch : Vấn đề hiện nay của Hungary và Ba Lan trong tiến trình gia nhập Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0970

Từ khoá : Kinh tế, Mở rộng EU, Tổng quan kinh tế, Giai đoạn 2001-2002,Quan hệ EU-Mỹ, Hungary, Ba Lan

Giới thiệu ND : Cuốn sách là những báo cáo tổng quan về nền kinh tế Ba Lan, nền kinh tế Hungary năm 2001-2002. Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa  EU-Mỹ. Thời kỳ hiện đại của EU và môi trường quốc tế cho việc mở rộng về phía Đông của Liên minh Châu Âu. Cạnh tranh của nền kinh tế Ba Lan trong EU mở rộng. . .

 

 

01013 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Fóti Gábor

Far Eastern Responses to Globalization / Gábor Fóti . - Budapest : Hungarian Acadeny of Sciences, 2003 . - 38p.

Nhan đề dịch : Viễn Đông phản ứng với toàn cầu hoá

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0971

ISBN : 963 301 4115

Từ khoá : Kinh tế, Toàn cầu hoá, Châu á, Viễn Đông

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung nói về việc các nước Châu á phải đối mặt với thách thức toàn cầu hoá như thế nào. Trong đó có Nhật Bản, phía nam của Hàn Quốc, Đài Loan, ấn Độ. Trung Quốc tại thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, toàn cầu hoá thông qua các cuộc cải cách của Trung Quốc.

 

 

01014 / VCHAUAU / Eng (Ba Lan)

Môn loại: Mở rộng EU

Polish Academy of Sciences

Actual issues of Poland's and Hungary's integration with the European Union : Polish Academy of Sciences . - Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2000 . - 156p.

Nhan đề dịch : Thực tế vấn đề hội nhập của Ba Lan và Hungary với Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0972

Từ khoá : Mở rộng EU, Gia nhập EU, EU, Hungary, Ba Lan

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự chuẩn bị của Hungary khi trở thành thành viên Liên minh Châu Âu. Nền kinh tế Ba Lan trên con đường gia nhập Liên minh Châu Âu. Những phân tích về chi phí và lợi ích của việc gia nhập Liên minh Châu Âu

 

 

01015 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Susskind, Lawrence E.

Better Environmental Policy Studies: How to Design and Conduct More Effective Analysis / Lawrence E.Susskind, Ravi k. Jain, Andrew o. Martyniuk . - Washington : Island Press, 2001 . - 187p.

Nhan đề dịch : Nghiên cứu chính sách môi trường tốt hơn: Làm thế nào để thiết kế và tiến hành phân tích hiệu qủa hơn

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0973

ISBN : 1-55963-870-2

Từ khoá : Môi trường, Chính sách môi trường, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập đến phương pháp tiếp cận thông thường để nghiên cứu chính sách về môi trường. Làm thế nào để nghiên cứu chính sách môi trường đạt  hiệu quả. Nghiên cứu chính sách nên được tổ chức như thế nào. Phương pháp và vai trò của nghiên cứu chính sách môi trường.

 

 

01017 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: An ninh-Quân sự

Pugh, Michael ...

The United Nations and Regional Security: Europe and Beyond / Michael Pugh, Waheguru Pal Singh Sidhu . - New York : Lynn Nienner , 2003 . - 309p.

Nhan đề dịch : Liên hợp quốc và an ninh khu vực: Châu Âu và phía bên ngoài

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0975, L 0976

ISBN : 1-58826-207-3

Từ khoá : An ninh, An ninh khu vực, Chính sách vùng, Tổ chức hoà bình, Liên hợp quốc, NATO, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Liên hợp quốc và vấn đề vùng. Liên hợp quốc, NATO và các tổ chức ở Châu Âu. Hoạt động hoà bình ở Châu Âu. Cải cách khu vực an ninh. Những quan điểm so sánh vùng.

 

 

01018 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Lao động

Loden, Marilyn ...

Workforce America! Managing Employee Diversity as a Vital Resource / Marilyn Loden, Judy B. Rosener . - New York : McGraw-Hill, 1991 . - 250p.

Nhan đề dịch : Lực lượng lao động Mỹ! Quản lý nhân viên đa dạng như một nguồn tài nguyên quý giá

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0977

ISBN : 1-55623-386-8

Từ khoá : Lao động, Việc làm, Nguồn nhân lực, Quản lý nhân sự, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về việc làm thế nào để quản lý nhân sự cho tốt. Phải nâng cao nhận thức, chỉ quản lý những vấn đề chính. Sự đa dạng và thay đổi trong tổ chức. .

 

 

01019 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Gordon, April A. ...

Understanding contemporary Africa / April A. Gordon, Donald L. Gordon . - New York : Lynne Rienner, 2001 . - 476p.

Nhan đề dịch : Hiểu về Châu Phi đương đại

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0978

ISBN : 1-55587-850-4

Từ khoá : Văn hoá, Kinh tế, Xã hội, Chính trị, Dân số, Nghèo đói, Châu Phi, Nam Phi

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về địa lý, bối cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị của Châu Phi. Các mối quan hệ quốc tế, dân số, Bệnh dịch AIDS, vấn đề môi trường, phụ nữ và phát triển, văn hoá và nhiều vấn đề liên quan khác nữa.

 

 

01020 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn học

Lincoln, Evelyn

My Twelve Years with John F.Kennedy / Evelyn Lincoln . - New York : Francis G. McGuire, 2003 . - 380p.

Nhan đề dịch : Mười hai năm của tôi với tổng thống John F. Kennedy

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0979

ISBN : 0-9740798-0-4

Từ khoá : Văn học, Hồi ký, Tổng thống , Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần nói về những ghi chép và suy nghĩ của Evelyn Lincoln (thư ký riêng của tổng thống)về tổng thống Mỹ Kennedy khi bà làm việc cho ngài.

 

 

01021 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn học

Abrams, M. H. ...

The Norton Anthology of English Literature / M. H. Abrams, , Stephen Greenblatt . - New York : Norton and company, 1999 . - 2962p.

Nhan đề dịch : Norton Anthology của nền văn học Anh

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0980

ISBN : 0-393-94776-9

Từ khoá : Văn học, Anh

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về các tác phẩm của các nhà văn Anh trong thế kỷ 17. Đây có thể nói là một thế kỷ mà nền văn học Anh toả sáng nhất.

 

 

01022 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Langan, Jonh

Enghlish Skill / John Langan . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 604p.

Nhan đề dịch : Kỹ năng tiếng Anh

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0981, L 0982

ISBN : 0-07-296276-3

Từ khoá : Dạy tiếng Anh, Kỹ năng viết, Tiểu luận, Anh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần nói về việc học tiếng Anh sao cho đạt kết quả. Trong đó dạy về các kỹ năng như: Kỹ năng cơ bản để viết một văn bản hiệu quả. Cách phát triển đoạn văn, một bài tiểu luận. Một chỉ dẫn nhanh để tìm kiếm. Sổ tay kỹ năng về cách dùng câu.

 

01027 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Lesikar, Raymond Vicent. ...

Basic Business Communication: skills for empowering the internet generation / Raymond V.Lesikar, Marie E. Flatley . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 606p.

Nhan đề dịch : Truyền thông kinh doanh cơ bản: Những kỹ năng để trao quyền cho thế hệ Internet

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0999

ISBN : 0-07-288002-3

Từ khoá : Thương mại, Kinh doanh, Truyền thông kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách chỉ dẫn cho chúng ta những kỹ năng cơ bản trong truyền thông kinh doanh như: Nguyên tắc cơ bản của văn bản kinh doanh; Mẫu cơ bản các thông điệp kinh doanh; Nguyên tắc cơ bản của báo cáo bằng văn bản; Các hình thức khác củaảtuyền thông kinh doanh

 

 

01028 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Xã hội

Brenner, Barbara

If you were there in 1776 / Barbara Brenner . - New York : Simon and Schuster, 1994 . - 136p.

Nhan đề dịch : Nếu bạn có mặt ở đó vào năm 1776

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0988, L 0989

ISBN : 0-02-712322-7

Từ khoá : Xã hội, Năm 1776, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách là 1 bức tranh toàn cảnh về xã hội trên Thế giới vào năm 1776. Con người sống trong thời ký đó ra sao việc họ mặc gì, ăn gì, uống gì và làm gì từ Bắc tới Nam, từ nông thôn tới thành thị, từ trang trại tới những khu làng, cả những nơi được gọi là ranh giới lãnh thổ đều được tác giả lột tả hết.

 

 

01030 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn hóa

Hanning, Barbara Russano

Concise History of Western Music / Barbera Russano Hanning . - New York : Norton and company, 2002 . - 618p.

Nhan đề dịch : Tính súc tích lịch sử của âm nhạc Phương Tây

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0991, L 0992

ISBN : 0-393-97775-7

Từ khoá : Văn hoá, Âm nhạc, Nghệ thuật, Phương Tây

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lịch sử âm nhạc của các nước Phương Tây. Từ âm nhạc thời cổ đại Hy Lạp. Nhạc chuông đa âm sức từ khởi đầu đến thế kỷ thứ 13. Âm nhạc của Pháp và ý ở thế kỷ 14. Âm nhạc của nước Anh và vùng đất Burgundian trong thế kỷ 15: Những khởi đầu của một phong cách quốc tế. Âm nhạc của nhà thờ. Rồi đến giai đoạn âm nhạc cổ điển như hát Opera ở thế kỷ 19.

 

 

01031 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Nickels, William G.

Student Assessment and Learning Guide for use with Understanding Business / William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 707p.

Nhan đề dịch : Sinh viên đánh giá và hướng dẫn học để sử dụng với hiểu biết về kinh doanh

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0993

ISBN : -13:978-0-07-288435-7

Từ khoá : Kinh tế, Giáo dục đại học, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh, Tài chính, Tiền tệ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 22 chương nói về quản trị kinh doanh trong môi trường năng động. Nói về những rủi ro và tạo ra lợi nhuận. Kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đến kinh doanh. Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Thể hiện hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội. Làm việc trong môi trường pháp lý kinh doanh. . .

 

 

01033 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Xã hội

Giddens, Anthony

Introduction to Sociology / Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Rechard P. Appelbaum . - New York : Norton and company, 2005 . - 645p.

Nhan đề dịch : Chỉ dẫn về xã hội học

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0995

ISBN : 0-393-92553-6

Từ khoá : Xã hội, Thể chế xã hội, Xã hội học

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần nói về nghiên cứu xã hội học. Vấn đề cá nhân và xã hội. Cấu trúc của quyền lực. Thể chế xã hội. Sự thay đổi xã hội trong một Thế giới hiện đại.

 

 

01035 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Xã hội

Schaefer, Richard T.

Sociology: A brief introduction / Richard T. Schaefer . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 507p.

Nhan đề dịch : Xã hội học: Một giới thiệu ngắn gọn

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0997

ISBN : 0-07-296161-9

Từ khoá : Xã hội, Xã hội học, Tôn giáo, Giáo dục, Dân số, Môi trường, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách cho chúng ta những hiểu biết nhất định về xã hội học, nghiên cứu xã hội học về các vấn đề như: văn hoá, tôn giáo, giáo dục, dân số, môi trường, những thay đổi xã hội. Mối tương tác giữa xã hội và cơ cấu xã hội. Tổ chức và nhóm xã hội.

 

 

01037 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Chính trị

Purkitt, Helen E.

World politics / Helen E. Purlitt . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - 237p.

Nhan đề dịch : Chính trị thế giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1001

ISBN : -13:987-0-07-351606-6

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chính trị Thế giới như vũ khí huỷ diệt hàng loạt; Trật tự Thế giới mới; Các tổ chức quốc tế và vấn đề toàn cầu; Một số nước và khu vực trên Thế giới; Nền kinh tế Thế giới. . .

 

 

01038 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn hóa

Kamien, Roger

Music: an appreciation / Roger Kamien . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 411p.

Nhan đề dịch : Âm nhạc: Một sự đánh giá

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1002

ISBN : 0-07-296655-6

Từ khoá : Âm nhạc, Phương Tây, Thời kỳ Trung cổ, Thời kỳ Phục Hưng

Giới thiệu ND : Cuôn sách nói về các thời kỳ khác nhau của nền âm nhạc Phương Tây như thời kỳ trung cổ, thời kỳ Phục Hưng, âm nhạc cổ điển và âm nhạc lãng mạn thế kỷ 20.

 

 

01039 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn hóa; Lịch sử

Matthews, Roy T. ...

The Western Humanities / Roy T.Matthews, F. Dewitt Platt . - New York : McGraw-Hill, 2004 . - 637p.

Nhan đề dịch : Nhân văn phương Tây

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1003

ISBN : 0-07-255632-3

Từ khoá : Văn hoá, Văn minh, Lịch sử văn minh, Thời Trung cổ, Phương Tây

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lịch sử của các nền văn minh như nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nền văn minh cuối cùng của ROME (ý). Nền văn minh thời Trung cổ

 

 

01040 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Mader, Sylvia S.

Understanding human anatomy physiology / Sylvia S. Mader . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 444p.

Nhan đề dịch : Hiểu biết về giải phẫu và sinh lý học ở con người

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1004

ISBN : -13:978-0-07-246437-5

Từ khoá : Khoa học, Giải phẫu, Sinh lý học, Cơ thể con người

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần nói về giải phẫu sinh lý học ở con người bao gồm các cấu trúc và hệ thống cơ thể người. Con người sinh ra và phát triển như thế nào. . .

 

 

01041 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn hóa

Matthews, Roy T. ...

The Weatern Humanities / Roy T. Matthews, Dewitt Platt, F. . - New York : McGraw-Hill, 2004 . - 637p.

Nhan đề dịch : Nhân văn Phương Tây

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1005

ISBN : -10:0-07-255632-3

Từ khoá : Văn hoá, Văn minh,Tôn giáo, Cải cách tôn giáo, Chủ nghĩa nhân văn

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về thời kỳ văn minh của loài người. Những cải cách về tôn giáo, các cuộc cách mạng thông qua khoa học và chính trị trong giai đoạn 1600-1715. Các giai đoạn phát triển văn minh nhân loại từ những năm 1400-1494 đến thời kỳ hiện đại hoá và từ những năm 1945 trở lại đây.

 

 

01042 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Chính trị

Cuthbertson, Ian M.

Redefining the CSCE: Challenges and Opportunities in the New Europe / Ian M. Cuthbertson . - New York : Institute for EastWest Stuies, 1992 . - 307p.

Nhan đề dịch : Xác định lại CSCE: Những thách thức và cơ hội ở Châu Âu mới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1011

ISBN : 0-913449-33-4

Từ khoá : Chính trị, Hội nhập Châu Âu, An ninh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế, CSCE, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần có nội dung nói về sự thay đổi hệ thống quốc tế trong Châu Âu và Hội nghị về an ninh và hợp tác trong Châu Âu (CSCE). Mối quan hệ giữa CSCE, NATO và EC diễn ra như thế nào. Phương pháp tiếp cận vùng tới an ninh Châu Âu. Một chương trình nghị sự phát triển cho CSCE

 

 

01043 / VCHAUAU / Eng (Phần Lan)

Môn loại: Chính trị

Heikkila, Tuomas

Europe 2050: Challenges of the Future, Heritage of the Past/ Tuomas Heikkila . - Helsinki : Edita Prima Ltd, 2006 . - 152p.

Nhan đề dịch : Châu Âu năm 2050: Thách thức trong tương lai, di sản của quá khứ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1010

ISBN : 951-37-4769-7

Từ khoá : Chính trị, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Châu Âu từ thời kỳ cổ đại, sự ra đời của Châu Âu, Châu Âu từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Những thách thức ngày nay. Châu Âu năm 2050: một Châu Âu mới

 

 

01044 / VCHAUAU / Eng (Phần Lan)

Môn loại: Chính trị

Suomalainen, Nina ...

The Ahtisaari Legacy: Resolve and Negotiate / Nina Suomalainen, Jyrki Karvinen . - Vantaa : Tammi, 2008 . - 219p.

Nhan đề dịch : Di sản Ahtisaari: Giải quyết và thoả thuận

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1009

ISBN : 978-951-31-4832-4

Từ khoá : Chính trị, Kosovo, Balkans, Albania, Serbia

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Kosovo không phải là vấn đề của Serbia. Nền hoà bình ở phía tây Balkans. Một nhiệm vụ cho Albania. . .

 

 

01045 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Văn hóa

Schneider Adams, Laurie

Art Across time / Laurie Schneider Adams . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - 991p.

Nhan đề dịch : Nghệ thuật vượt qua thời gian

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1007

ISBN : 0-07-296525-8

Từ khoá : Văn hoá, Nghệ thuật, Lịch sử, Châu Âu, Phương Tây

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần nói về nền nghệ thuật qua các thời kỳ khác nhau  như  nghệ thuật  thời tiền sử, thời La Mã, Hy lạp cổ đại cho đến nghệ thuật thế kỷ 20

 

 

01046 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Thương mại

Nickels, William G.

Understanding Business / William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 707p.

Nhan đề dịch : Hiểu biết về kinh doanh

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1008

ISBN : 0-07-253876-7

Từ khoá : Kinh doanh, Quản lý, Thương mại

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần với 22 chương nói về Những xu hướng kinh doanh trong một môi trường toàn cầu và đa dạng. Quyền sở hữu trong kinh doanh với việc bắt đầu từ một công ty kinh doanh nhỏ. Quản lý kinh doanh với khối lượng khách hàng lớn hơn và nguồn nhân lực để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Rất nhiều vấn đề khác nữa như quản lý thông tin, quản lý nguồn lực tài chính, kế hoạch tiếp thị, rủi ro trong kinh doanh. . .

 

 

01047 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Xã hội

Castells, Manuel ...

The Information Society and the Welfare State / Manuel Castells, Pekka Himanen . - New York : Oxford university press, 2002 . - 200p.

Nhan đề dịch : Xã hội thông tin và nhà nước phúc lợi

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1012

ISBN : 0-19-925699-3

Từ khoá : Xã hội, Nhà nước phúc lợi, Xã hội thông tin, Phần Lan, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Vai trò của điện thoại và thông tin trong nền kinh tế Phần Lan. Xã hội thông tin và nhà nước phúc lợi. Xây dựng bản sắc trong xã hội thông tin. Mô hình xã hội thông tin của Phần Lan. Những thách thức và bài học đối với Phần Lan.

 

 

01048 / VCHAUAU / Eng (Phần Lan)

Môn loại: Chính trị

Kiljunen, Kimmo

Finns in the United nations / Kimmo Kiljunen . - Helsinki : The Finnish UN association, 1996 . - 301p.

Nhan đề dịch : Phần Lan trong các quốc gia thống nhất

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1013

ISBN : 952-9694-18-0

Từ khoá : Chính trị, Liên hợp quốc, Phần Lan, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Liên hợp quốc trước đây và bây giờ. Những thành tựu đạt được của Liên hợp quốc trong năm mươi năm qua. Vai trò của Phần Lan trong Liên hợp quốc.

 

 

01049 / VCHAUAU / Eng (Phần Lan)

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Portraying Finland: Facts and insights . - Helsinki : Otava publishing company ltd., 2005 . - 167p.

Nhan đề dịch : Miêu tả về Phần Lan: Thực tế và hiểu biết

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1014

ISBN : 951-1-20151-4

Từ khoá : Kinh tế, Văn hoá, Chính trị, Lịch sử, Xã hội, Phần Lan, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về đất nước, con người Phần Lan như: Lịch sử, văn hoá, cuộc sống, nền kinh tế, xã hội, chính trị, tự nhiên, dân số. . .

 

 

01050 / VCHAUAU / Eng (Phần Lan)

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Koivisto, Mauno

Landmarks: Finland in the Workd / Mauno Koivisto . - Helsinki : , 1985 . - 159p.

Nhan đề dịch : Những cột mốc: Phần Lan trong thế giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1015

ISBN : 951-26-2802-3

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Chính sách ngoại giao, Quan hệ kinh tế, Quan hệ Phần Lan-Liên Bang Nga, Quan hệ Phần Lan-Bắc Âu,  Phần Lan, Bắc Âu, Nga, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chính sách của Phần Lan đối với các nước láng giềng tốt như: Quan hệ Phần Lan với Liên bang Nga, Phần Lan với các nước Bắc Âu trên phương diện quan hệ kinh tế, chính sách đối ngoại.