THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Tháng 02-2017)

07/02/2017


DANH MỤC SÁCH THÁNG 2/2017

01051 / VCHAUAU / Eng (Anh)

Môn loại: Chính trị

Screen, J. E. O.

 The years of preparation / J. E. O. Screen . - London : C.hurst and company, 1993 . - 159p.

Nhan đề dịch : Mannerheim: Những năm chuẩn bị

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1016

ISBN : 0-90096-622-X

Từ khoá : Chính trị, Lịch sử, Chiến tranh, Nội chiến, Phần Lan, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về vai trò của Gustaf Mannerheim như một tổng tham mưu trưởng của chiến thắng của quân đội trắng trong cuộc nội chiến ở Phần Lan năm 1918 đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

 

01052 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Jakobson, Max

Finland in the New Europe / Max Jakobson . - London : Praeger, 1998 . - 176p.

Nhan đề dịch : Phần Lan trong một Châu Âu mới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1017

ISBN : 0-275-96372-1

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Lịch sử, Phần Lan, Nga, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 phần nói về: Chủ nghĩa dân tộc, quan hệ Phần Lan với các nước như Nga, Châu Âu. . .

 

01053 / VCHAUAU / Eng (Phần Lan)

Môn loại: Ngoại giao

The Yearbook of Finnish Foreign Policy 2003 . - Helsinki : The Finnish institute of internatinal affairs, 2003 . - 148p.

Nhan đề dịch : Niên giám chính sách ngoại giao Phần Lan năm 2003

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1018

ISBN : 951-769-142-4

Từ khoá : Ngoại giao, Chính sách ngoại giao, Phần Lan, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm nhiều bài viết của các tác giả khác nhau nói về: Chính sách đối ngoại của Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Phần Lan coi NATO và Nga như một đối tác chiến lược. Trong toàn cầu hoá, chính sách đối ngoại thể hiện rõ ở sự hội nhập và hợp tác phát triển.

 

01057 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Thương mại

Masters, Nicholas

How to Make Money in commercial Real Estate for the smallinvestor / Nicholas Masters . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2006 . - 304p.

Nhan đề dịch : Làm thế nào để kiếm tiền trong bất động sản thương mại cho các nhà đầu tư nhỏ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1189

ISBN : 13:978-0-471-75261-5

Từ khoá : Thương mại, Đầu tư, Bất động sản, Nhà đầu tư

Giới thiệu ND : Cuốn sách có 2 phần bao gồm 9 chương nói về việc chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Biết so sánh giữa bất động sản và các loại đầu tư khác. Tính toán dài hạn lợi nhuận từ bất động sản. Đầu tư vào bất động sản phải bắt đầu như một nhà đầu tư nhỏ trong bất động sản thương mại.

 

01058 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Pistolese, Clifford

Select winning stocks using technical analysis / Clifford Pistolese . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - 192p.

Nhan đề dịch : Chọn cổ phiếu chiến thắng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1190

ISBN : 0-07-147814-0

Từ khoá : Tài chính, Thị trường chứng khoán, Đầu tư chứng khoán, Môi giới chứng khoán

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 12 chương nói về thị trường chứng khoán, môi giới chứng khoán. Những cơ hội vàng cùng với những rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Muốn có được thành công trong đầu tư vào thị trường chứng khoán phải biết nhìn tổng

 

01060 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tôn giáo

Fieser, James ...

Scriptures of the World's Religions / James Fieser, John Powers . - New York : McGraw-Hill, 2004 . - 517p.

Nhan đề dịch : Kinh thánh của các tôn giáo trên thế giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1192

ISBN : 0-07286522-9

Từ khoá : Tôn giáo, Thế giới, Phương Tây

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các tôn giáo trên Thế giới như: ấn độ giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Do thái giáo, Đạo giáo, Phật giáo, tôn giáo bản địa của Phương Tây. . .

 

01062 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Triết học

Enoch Stumpf, Samuel ...

Philosophical problems / Samuel Enoch Stumpf, James Fieser . - New York : McGraw-Hill, 2003 . - 398p.

Nhan đề dịch : Những vấn đề triết học

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1194

ISBN : 978-0-07-242051-7

Từ khoá : Triết học, Nhận thức luận, Quan điểm triết học

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần có nội dung nói về: ý nghĩa của cuộc sống. Triết học của tâm. Triết học tôn giáo. Nhận thức luận trong quan điểm của các nhà triết học như Plato, Kant. . . Tự do ý chí và quyết định luận. Vấn đề đạo đức. Triết lý chính trị.

 

01064 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Xã hội

Schaefer, Richard T.

Sociology Matters / Richard T. Schaefer . - New York : McGraw-Hill, 2008 . - 358p.

Nhan đề dịch : Các vấn đề xã hội học

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1196

ISBN : -13:978-0-07-352811-3

Từ khoá : Xã hội, Xã hội học, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung nói về: Quan điểm xã hội học. Văn hoá xã hội. Tương tác  xã hội, nhóm xã hội và cấu trúc xã hội. Sự lệch lạc và quyển soát xã hội. Sự phân tầng ở Mỹ và bất bình đẳng toàn cầu.

 

01068 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Lewis, Nathan

Gold: The Once and future money / Nathan Lewis . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2007 . - 447p.

Nhan đề dịch : Vàng: Tiền một lần và tương lai

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1200

ISBN : 978-0-470-04766-8

Từ khoá : Tiền tệ, Khủng hoảng tiền tệ, Lịch sử tiền tệ, Chính sách tiền tệ, Mỹ, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách có 3 phần bao gồm 16 chương nói về tiền tệ và các hình thức tồn tại của nó. Lịch sử tiền tệ của Mỹ. Cuộc khủng hoảng tiền tệ trên toàn Thế giới.

 

01069 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Ngôn ngữ

Burns, Anne

Teaching English From a Global Perspective / Anne Burns . - Washington : Tesol, 2005 . - 207p.

Nhan đề dịch : Giảng dạy tiếng Anh từ một quan điểm toàn cầu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1201

ISBN : 1931185182

Từ khoá : Ngôn ngữ, Giáo dục, Giảng dạy, Tiếng Anh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 phần nói về cách học tiếng Anh, cách sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, thương mại. Có thể nói tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế được sử dụng rộng rãi. Bất cứ một nước nào ngôn ngữ tiếng Anh cũng được giảng dạy trong trường học. Nó được coi như là ngôn ngữ toàn cầu.

 

01071 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Lịch sử

Sherman, Dennis ...

The West in the world: a mid-length narrative history reaissance to present / Dennis Sherman, Joyce Salisbury . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 881p.

Nhan đề dịch : Phía Tây của thế giới: giữa chiều dài lịch sử từ thời kỳ Phục Hưng cho đến nay.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1203

ISBN : 0-07-297318-8

Từ khoá : Lịch sử, Chính trị, Tôn giáo, Thời kỳ Phục Hưng, Châu Âu, Phương Tây

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về một tinh thần mới ở Châu Âu 1300-1640. Cải cách tôn giáo và chiến tranh 1500-1648. Châu Âu mở rộng 1450-1700. Cuộc đấu tranh cho sự sống còn và chủ quyền: trật tự xã hội và chính trị Châu Âu năm 1600-1715.

 

01074 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Lịch sử

Astor, Gerald

Presidents at war: from Truman to Bush, the gathering of military power to our Commanders in Chief / Gerald Astor . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2006 . - 320p.

Nhan đề dịch : Chức chủ tịch chiến tranh: Từ tổng thống Truman tới Bush, sự quy tụ của sức mạnh quân sự tới chỉ huy trưởng chúng tôi

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1206

ISBN : -13:978-0-471-69655-1

Từ khoá : Lịch sử, Quan hệ ngoại giao, Chiến tranh, Chủ tịch, Tổng thống, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về quyền hạn và kinh nghiệm khi giữ vị trí tổng thống trong nhà trắng. Các vị tổng thống Mỹ đã có những đối sách gì và giải quyết những vấn đề đó như thế nào khi có chiến tranh như vụ Watergate và cuộc chiến tại Việt Nam. . .

 

01075 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Gerner, Deborah J ...

Understanding the contemporary Middle East / Deborah J. Gerner, Jillian Schwedler . - Boulder : Lynne Rienner, 2004 . - 477p.

Nhan đề dịch : Hiểu biết về Trung Đông đương đại

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1240

ISBN : 1-58826-06-3

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Địa lý , Trung Đông

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những vấn đề của Trung Đông như địa lý, lịch sử, chính trị, quan hệ quốc tế, nền kinh tế, tăng trưởng dân số, vai trò của người phụ nữ, tôn giáo và những quan điểm chính trị. . .

 

01079 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Conway, Susan D.

The Think Factory: managing today's most precious resource, people! / Susan D.Conway . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2007 . - 224p.

Nhan đề dịch : Suy nghĩ nhà máy sản xuất: Quản lý con người nguồn tài nguyên quý giá nhất ngày nay!

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1244

ISBN : 13:978-0-470-05519-9

Từ khoá : Quản lý, Nguồn nhân lực, Sản xuất, Nhà máy

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về quản lý sản xuất trong các nhà máy theo cơ chế hiện đại, mang tính khoa học công nghệ cao.

 

01082 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Gorski, Paul C.

Multicultural Education and the Internet: Intersections and Integrations / Paul C.Gorski . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 226p.

Nhan đề dịch : Đa văn hoá giáo dục và Internet: Nút giao thông và tích hợp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1247

ISBN : 0-07-301143-6

Từ khoá : Giáo dục, Đa văn hoá, Internet

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về đa văn hoá và Internet. Internet trong thời đại ngày nay vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho giáo dục Khoảng cách số. Web tích hợp và chuyển đổi chương trình giảng dạy đa văn hoá. Hướng dẫn tới nguồn mở

 

01083 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Garrison, Jean A.

Making China Policy: From Nixon to G.W. Bush / Jean A. Garrison . - Colorado : Lynne Rienner, 2005 . - 255p.

Nhan đề dịch : Xây dựng chính sách Trung Quốc: Từ thời kỳ tổng thống Nixon đến Bush

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1248

ISBN : 1-58826-185-1

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Chính sách ngoại giao, Quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Giai đoạn 1945-1989, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về xây dựng chính sách Trung Quốc của Mỹ. Chính sách đó luôn thay đổi qua các thời kỳ tổng thống.

 

01084 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Waymire, Jack

Who's watching your money?: The 17 Paladin principles for selecting a financial advisor / Jack Waymire . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2004 . - 236p.

Nhan đề dịch : Ai là người đang xem tiền của bạn: 17 nguyên tắc Paladin để lựa chọn một cố vấn tài chính

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1249

ISBN : 0-471-47699-4

Từ khoá : Tài chính, Đầu tư, Cố vấn tài chính, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về tài chính, đầu tư tài chính và cố vấn tài chính. Mối quan hệ giữa cố vấn tài chính và nhà đầu tư tài chính

 

01087 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

O' Brien, David M

Storm center: The supreme court in American politics / David M. O'Brien . - New York : Norton and Company, 2005 . - 439p.

Nhan đề dịch : Tâm bão: Toà án tối cao trong chính trị Mỹ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1236

ISBN : 0-393-92704-0

Từ khoá : Chính trị, Toà án, Luật pháp, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 phần nói về cuộc đấu tranh cho quyền lực. Toà án và cuộc sống nước Mỹ. Sự sùng bái luật pháp, toà án giống như những tín đồ trong những ngôi đền được bao bọc bởi đá cẩm thạch.

 

01089 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Jeter, Lynne W.

Disconnected: deceit and betrayal at worldcom / Lynne W.Jeter . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2003 . - 248p.

Nhan đề dịch : Ngắt kết nối: Sự lừa dối và phản bội tại WorldCom

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1238

ISBN : 0-471-42997-X

Từ khoá : Kinh tế, Công ty WorldCom , Tập đoàn viễn thông, Viễn thông, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách như một cuốn hồi ký về tập đoàn viễn thông WorldCom. Từ khi hình thành và phát triển và trở thành một tập đoàn lớn không chỉ ở tầm địa phương và quốc gia mà còn vươn rộng ra quốc tế bằng cách sát nhập và mua lại các công ty viễn thông khác.

 

01090 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Chính trị

Soderberg, Nancy

The Superpower myth: The use and misuse of American might / Nancy Soderberg . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2005 . - 404p.

Nhan đề dịch : Huyền thoại siêu sức mạnh: Việc sử dụng và lạm dụng của Mỹ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1251

ISBN : 0-471-65683-6

Từ khoá : Chính trị, An ninh quốc gia, Quan hệ ngoại giao, Chính sách đa phương, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các vấn đề chính trị như xây dựng nền hoà bình, lực lượng ngoại giao, sự can thiệp ở Nam Phi, hay việc chúng ta có sẵn sàng cho một cuộc chiến. . .

 

01091 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Lịch sử

Haugen, Peter

Was Napoleon Poisoned?: and other unsolved mysteries of Royal history / Peter Haugen . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2008 . - 247p.

Nhan đề dịch : Napoleon đã bị đầu độc như thế nào? và những bí ẩn khác chưa được giải quyết của lịch sử hoàng gia

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1252

ISBN : 978-0-470-04126-0

Từ khoá : Lịch sử, Chính trị, Hoàng gia, Napoleon, Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách là những câu chuyện nói về những bí mật trong hoàng gia như cái chết của các vị vua chúa, hoàng tử, công nương. Ai giết họ hay là nguyên nhân gì khác đã dẫn đến những cái chết đó.

 

01093 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Pring, Martin J.

The Investor's Guide to Active Asset Allocation: Using Intermarket Technical Analysis and ETFs to Trade the Markets / Martin J.Pring . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 370p.

Nhan đề dịch : Hướng dẫn của nhà đầu tư phân bổ tài sản hoạt động: Sử dụng liên thị trường phân tích kỹ thuật và ETFs cho thị trường thương mại

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1254

ISBN : 0-07-146685-1

Từ khoá : Kinh tế, Đầu tư, Quản lý, Thị trường

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về một số nguyên tắc cơ bản để quản lý tiền. Chu kỳ kinh doanh. Công cụ hữu ích để giúp xác định xu hướng đảo chiều. Quá trình điều khiển chu kỳ kinh doanh giá trái phiếu, cổ phiếu và các mặt hàng như thế nào. . .

 

01094 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Patton, Wendy ...

Making hard cash in a Soft real Estate market / Wendy Patton, Justin Ryan . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2007 . - 228p.

Nhan đề dịch : Làm tiền mặt đóng băng trong một thị trường bất động sản mềm

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1256

ISBN : 978-0-470-15289-8

Từ khoá : Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Thị trường bất động sản, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về việc làm thế nào để bạn vẫn kiếm được tiền tốt trong một thị trường bất động sản thực sự mềm mại. Tâm lý của nhà đầu tư thành công trong khi thị trường đang đi xuống, còn mọi người thì sợ hãi bỏ chạy. Đầu tư chiến lược tốt cho thị trường mềm. Tạo ra tài chính khi mà ngân hàng thắt chặt cho vay.

 

01095 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Jackson, Stuart E.

Where value hides: A new way to uncover profitable growth for your business / Stuart E.Jackson . - New Jersey : John Wiley and Sons, 2007 . - 280p.

Nhan đề dịch : Trường hợp giá trị ẩn: Một cách mới để khám phá tăng trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1255

ISBN : 13:978-0-470-00920-8

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Thị trường, Doanh nghiệp

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Tại sao lợi nhuận tăng trưởng như vậy là khó để tìm thấy. Làm thế nào để sử dụng vị thế thị trường chiến lược để vạch ra chiến lược kinh doanh của bạn. Các ứng dụng của vị trí thị trường chiến lược.

 

01096 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Kinh tế

Palmer Ian

Managing organizational change: a multiple perpectives approach / Ian Palmer,... . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 367p.

Nhan đề dịch : Quản lý thay đổi tổ chức: Một hay nhiều quan điểm tiếp cận

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1259

ISBN : 0-07-249680-0

Từ khoá : Kinh tế, Tổ chức, Quản lý

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự thay đổi trong tổ chức và quản lý thông qua các câu chuyện của các công ty lớn như: Kodak, McDonal's

 

01100 / VCHAUAU / Eng (USA)

Môn loại: Chính trị

Saffell, David C. ...

State and local government: Poliics and public policies / David C. Saffell, Harry Basehart . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 356 p.

Nhan đề dịch : Nhà nước và chính quyền địa phương: Chính trị và chính sách công

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1273

Từ khoá : Chính trị, Đảng phái chính trị, Chính quyền nhà nước, Chính quyền địa phương, Chính sách công

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung chính sau: Thiết lập nhà nước và chính quyền địa phương. Đảng phái chính trị và các nhóm lợi ích. Tham gia chính trị và các cuộc bầu cử. . .