THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Tháng 04-2017)

14/09/2017


THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Tháng 04-2017)

THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Tháng 04-2017)

 

01150 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

Ritzer, George

Contemporary sociological theory and its classical roots / George Ritzer . - McGraw-Hill : NewYork, 2007 . - 315p.

Nhan đề dịch : Lý thuyết xã hội học hiện đại và gốc rễ cổ điển của nó

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1138

ISBN : 13: 978-0-07-299759-0

Từ khoá : Xã hội, Xã hội học, Lý thuyết xã hội

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về lý thuyết xã hội học. Các lý thuyết cổ điển, đương đại và hiện đại

 

 

01151 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

Robb, John

Brave new war: The next stage of the terrorism and the end of globalization / John Robb . - Canada : John Wiley  Sons, 2007 . - 208p.

Nhan đề dịch : Dũng cảm trong một cuộc chiến tranh mới: Giai đoạn tiếp theo của khủng bố và kết thúc toàn cầu hoá

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1139

ISBN : 978-0-471-78079-3

Từ khoá : Chính trị, Chiến tranh, Năng lượng, Dầu mỏ, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về tương lai của chiến tranh hiện nay là gì? Phải chăng là sự tranh giành quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ trên thế giới.

 

 

01152 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Cooke, Robert A.

Buy your own business with other people's money / Robert A. Cooke . - John Wiley  Sons : Canada, 2005 . - 226p.

Nhan đề dịch : Mua bán kinh doanh của bạn bằng tiền của người khác

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1140

ISBN : 0-471-69498-3

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Công ty

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cái tốt và hạn chế của việc sở hữu công ty kinh doanh của riêng mình. Phải mất bao nhiêu tiền để mua lại một công ty, một doanh nghiệp. Bạn có muốn có những đối tác của mình không và kỹ thuật mua bán một doanh nghiệp như thế nào.

 

 

01153 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

Lowi, Theodore J.

American Government / Theodore J. Lowi . - New York : Norton  Company, 2006 . - 599p.

Nhan đề dịch : Chính phủ Mỹ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1141

ISBN : 13: 978-0-393-92714-6

Từ khoá : Chính trị, Chính phủ, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các nguyên tắc chính trị trong chính phủ Mỹ. Việc thành lập hiến pháp và khung hiến pháp. Tự do cá nhân và dân quyền. Sự phân chia quyền lực trong chính phủ.

 

 

01154 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

Lowi, Theodore J ...

American government: freedom and power / Theodore J. Lowi,... . - Norton  Company : New York, 2006 . - 394p.

Nhan đề dịch : Chính phủ Mỹ: Tự do và quyền lực

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1142

ISBN : 0-393-92484-X

Từ khoá : Chính trị, Chính phủ , Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về việc xây dựng chính phủ; Hiến pháp và hoạt động trên khuôn khổ của hiến pháp; Các tuyên ngôn về nhân quyền, tự do cá nhân và các quyền dân sự; Dân chủ ở Mỹ

 

 

01155 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Kador, John

Charles Schwab: How one company beat wall street and reinvented the brokerage industry / Kador, JohnJohn Kador . - John Wiley  Sons : Canada, 2002 . - 324p.

Nhan đề dịch : Charles Schwab: Làm thế nào để một công ty có thể đánh bại thị trường phố Wall và tái phát minh ngành công nghiệp môi giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1143

ISBN : 0-471-22407-3

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Thị trường tài chính, Môi giới chứng khoán, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự thành công trong kinh doanh của Charles Schwab-một nhà môi giới chứng khoán trên thị trường tài chính Mỹ

 

 

01156 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

Qualls, Sarah H ...

Changes in decision-making capacity in older adults: Assessment and intervention / Sara H. Qualls, Michael A. Smyer . - John Wiley  Sons : Canada, 2007 . - 352p.

Nhan đề dịch : Thay đổi trong khả năng ra quyết định ở những người lớn tuổi: đánh giá và can thiệp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1144

ISBN : 978-0-471-03798-0

Từ khoá : Xã hội, Người cao tuổi, Lão hoá

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về tác động của lão hoá trong việc ra quyết định ở người cao tuổi. Bối cảnh xã hội và pháp lý của công suất quyết định. Đánh giá năng lực tài chính ở người cao tuổi bị mất trí nhớ.

 

 

01157 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

Babbitt, Brucce E.

Cities in the wilderness: A new vision of land use in Amercia / Bruce Babbitt . - Washington : Island Press, 2005 . - 200p.

Nhan đề dịch : Thành phố trong vùng hoang dã: Một tầm nhìn mới trong việc sử dụng đất tại Mỹ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1145

ISBN : I-55963-093-0

Từ khoá : Xã hội, Sử dụng đất, Đất hoang hoá, Quản lý đất đai, Chính sách quản lý, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự quản lý của chính phủ trong vấn đề sử dụng đất. Tác động và ảnh hưởng của môi trường đến việc sử dụng đất. Những vùng đất hoang hoá và ý tưởng trong việc biến những vùng đất này trở thành những thành phố văn minh, hiện đại.

 

 

01158 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Brown, James Ward. ...

Complex variables and application / James Ward Brown, Ruel V. Churchill . - NewYork : McGraw-Hill, 2004 . - 458p.

Nhan đề dịch : Biến phức tạp và ứng dụng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1146

ISBN : 0-07-287252-7

Từ khoá : Khoa học, Toán học, Biến số

Giới thiệu ND : Cuốn sách này là một phiên bản trong sáu phiên bản được xuất bản vào năm 1996. Như một cuốn sách giáo khoa được sử dụng trong trường đại học nói về lý thuyết và ứng dụng của các biến phức tạp, ngoài ra còn có bài tập thực hành.

 

 

01159 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế; Văn hóa

Axtell, Roger E.

Essential Do's and Taboos: The Complete Guide to International Business and Leisure Travel / Roger E. Axtell . - Canada : John Wiley  Sons, 2007 . - 284p.

Nhan đề dịch : Những điều cần làm và những điều cấm kỵ: Những chỉ dẫn đầy đủ để kinh doanh quốc tế và du lịch giải trí

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1147

ISBN : 978-0-471-74050-6

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Văn hoá kinh doanh, Chỉ dẫn du lịch

Giới thiệu ND : Cuốn sách chỉ dẫn cho chúng ta về khả năng giao tiếp thông qua cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Những điều cần biết khi lưu trú quốc tế, nhất là đối với phụ nữ khi đi du lịch nước ngoài.

 

 

01160 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

Purke, John P.

Becoming president / John P. Burke . - London : Lynne Rienner, 2004 . - 250p.

Nhan đề dịch : Trở thành tổng thống

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1149

ISBN : 1-58826-292-8

Từ khoá : Chính trị, Chính phủ, Quan hệ ngoại giao, Tổng thống, George W. Bush, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về quan điểm chính trị, chính sách đối ngoại , chương trình nghị sự và những bài học kinh nghiệm của tổng thống Bush

 

 

01161 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Elbow, Peter ...

A community of writers: A workshop course in writing / Peter Elbow, Pat Belanoff . - New York : McGraw-Hill, 2000 . - 576p.

Nhan đề dịch : Cộng đồng các nhà văn: Một khoá học hội thảo bằng văn bản

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1150

ISBN : 13: 978-0-07-303181-1

Từ khoá : Đào tạo, Ngôn ngữ tiếng Anh, Viết báo cáo

Giới thiệu ND : Đây là tập hợp các bài viết của tác giả nhằm trao đổi kinh nghiệm viết văn bản, các kỹ năng nghe, nói, viết sao cho đạt hiệu quả. Cách sử dụng thư viện và tra cứu tài liệu, phương pháp nghiên cứu...

 

 

01162 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị; Nhà nước và Pháp luật

O'Brien, David M.

Constitutional law and politics / David M. O'Brien . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 1081p.

Nhan đề dịch : Luật hiến pháp và chính trị

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1151

ISBN : 0-393-92565-X

Từ khoá : Pháp luật, Chính trị, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cuộc đấu tranh cho quyền lực và trách nhiệm giải trình của chính phủ về pháp luật của toà án tối cao. Xem xét về mặt tư pháp và chính trị lập hiến. Thẩm quyền và quá trình ra quyết định theo các quy định của pháp luật của toà án tối cao.

 

 

01163 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

 Nelson, Jack L.

Critical issues in Education: Dialogues and Dialectics / Jack L. Nelson, ... . - NewYork : McGraw-Hill, 2007 . - 487p.

Nhan đề dịch : Những vấn đề quan trọng trong giáo dục: Đối thoại và biện chứng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1152

ISBN : 13: 978-0-07-313136-8

Từ khoá : Giáo dục, Giảng dạy, Trường học, Môi trường học tập, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách có 3 phần: Phần 1 Ai là người quan tâm đến lợi ích của trường học? công lý và công bằng. Phần 2 Những gì cần được giảng dạy trong trường học? Kiến thức hay khả năng biết đọc biết viết. Phần 3: Trường học nên tổ chức và hoạt động như thế nào? Môi trường học

 

 

01164 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Power, Timothy J.

Exporting Congress? The influence of the U.S congress on world legislatures / Timothy J. Power, Nicol C.Rae . - US : University of Pittsburgh Press, 2006 . - 240p.

Nhan đề dịch : Xuất khẩu quốc hội chăng? ảnh hưởng của quốc hội Mỹ tới cơ quan lập pháp trên thế giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1153

ISBN : 0-8229-5921-6

Từ khoá : Quốc hội, Mô hình quốc hội, Lập pháp, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về ảnh hưởng của quốc hội Mỹ tới cơ quan lập pháp khác ở các nước như Canada, Mỹ la tinh, Trung và Đông Âu. Sự khuếch tán về lập pháp khiến nó trở thành một mô hình quốc hội kiểu mẫu.

 

 

01165 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

Qualls, Sara H. ...

Changes in decisin-making capaccity in older adults: Assessment and intervention / Sara H. Qualls, Michael A. Smyer . - Canada : John Wiley  Sons, 2007 . - 352p.

Nhan đề dịch : Thay đổi trong khả năng ra quyết định ở những người lớn tuổi: đánh giá và can thiệp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1154

ISBN : 978-0-470-03798-0

Từ khoá : Xã hội, Người cao tuổi, Lão hoá

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về tác động của lão hoá trong việc ra quyết định ở người cao tuổi. Bối cảnh xã hội và pháp lý của công suất quyết định. Đánh giá năng lực tài chính ở người cao tuổi bị mất trí nhớ.

 

 

01166 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Netting, F Ellen ...

Comparative approaches to program planning / F. Ellen Netting,... . - Canada : John Wiley  Sons, 2008 . - 295p.

Nhan đề dịch : Phương pháp so sánh để lập kế hoạch chương trình

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1155

ISBN : 9780470126417

Từ khoá : Giáo dục, Phương pháp so sánh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 chương có nội dung nói về phương pháp lập kế hoạch và xây dựng chương trình sao cho khoa học và việc thực hiện kế hoạch đề ra như thế nào.

 

 

01167 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Lao động; Nhà nước và Pháp luật

Bennett-Alexander, Dawn D. ...

Employment law for business / Dawn D. Bennett-Alexander, Laura P. Hartman . - NewYork : McGraw-Hill, 2007 . - 798p.

Nhan đề dịch : Luật lao động cho doanh nghiệp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1156

ISBN : 13: 978-0-07-302895-8

Từ khoá : Lao động, Luật lao động, Doanh nghiệp, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các quy định trong quan hệ lao động. Quy định phân biệt đối xử trong việc làm và quy định về môi trường làm việc.

 

 

01168 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

Pugh, Michael ...

The United nations and regional security: Europe and Beyond / Michael Pugh, Wahegru Pal Singh Sidhu . - London : Lynne Rienner, 2003 . - 309p.

Nhan đề dịch : Các quốc gia Mỹ và an ninh khu vực: Châu Âu và xa hơn nữa

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1157

ISBN : 1-58826-207-3

Từ khoá : Chính trị, An ninh khu vực, Châu Âu, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần nói về các tổ chức khu vực như Liên hợp quốc, NATO và các tổ chức khác ở châu Âu. Các hoạt động hoà bình ở châu Âu. Cải cách an ninh khu vực. Các quan điểm so sánh trong khu vực

 

 

01169 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Wells, April

Everyday Oracle DBA / April Wells . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 344p.

Nhan đề dịch : Truy cập dữ liệu Oracle hàng ngày

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1158

ISBN : 0-07-226208-7

Từ khoá : Công nghệ thông tin, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu

Giới thiệu ND : Cuốn sách hướng dẫn chúng ta sử dụng hệ điều hành để quản lý dữ liệu, truy cập thông tin hàng ngày. Nó giúp bạn làm việc dễ dàng hơn, truy cập dữ liệu nhanh hơn và quản lý mọi cài đặt một cách thuận tiện nhất.

 

 

01170 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Lindahl, David

Emerging real estate markets: How to find and profit from up-and-coming areas / David Lindahl . - Canada : John Wiley  Sons, 2008 . - 228p.

Nhan đề dịch : Thị trường bất động sản mới nổi: Làm thế nào để tìm và có được lợi nhuận từ những vùng đang lên và sắp đến

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1159

ISBN : 978-0-470-17466-1

Từ khoá : Kinh tế, Đầu tư, Bất dộng sản, Thị trường mới nổi

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về thị trường bất động sản mới nổi. Làm thế nào để nắm bắt cơ hội và có hợp đồng đầu tiên trong thị trường mới nổi đó và trở nên giàu có. Những lỗi mà nhà đầu tư thường mắc phải trong thị trường mới nổi...

 

 

01172 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Decker, David J. ...

Cash in on the coming real estate crash: How to Protect yourself from Losses now, and turn a profit after the Bubble Bursts / David J. Decker, George G. Sheldon . - Canada : John Wiley  Sons, 2006 . - 276p.

Nhan đề dịch : Tiền mặt trong ngày tai nạn bất động sản mang đến: Làm thế nào để bảo vệ mình khỏi bị lỗ bây giờ và có lại lợi nhuận sau vụ nổ bong bóng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1161

ISBN : 13: 978-0-471-79100-3

Từ khoá : Tài chính, Đầu tư, Bất động sản, Khủng hoảng tài chính, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những rủi ro trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà cụ thể là vụ nổ bong bóng bất động sản. Đó là một tai nạn trong đầu tư tài chính không ai lường trước được. Liệu bạn có nắm giữ được tiền trong vụ tai nạn đó và có lợi nhuận sau tai nạn đó không?

 

 

01173 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Văn hóa

Bodley, John H.

Cultural Anthropology: Tribes, States, and the Global system / John H. Bodley . - NewYork : McGraw-Hill, 2005 . - 577p.

Nhan đề dịch : Nhân học văn hoá: Các bộ lạc, các nước, hệ thống toàn cầu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1162

ISBN : 0-07-287049-4

Từ khoá : Văn hoá, Văn minh nhân loại, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về các thời kỳ khác nhau của nền văn minh nhân loại. Thế giới của các bộ lạc là thời kỳ khi nhà nước chưa ra đời. Thế giới đế quốc. Thế giới thương mại có hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu

 

 

01174 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Chính trị

Kobrak, Peter

Cozy politics: Political parties, campaign finance, and compromised governance / Peter Kobrak . - USA : Lynne Rienner, 2002 . - 271p.

Nhan đề dịch : Chính trị ôn hoà: Đảng phái chính trị, chiến dịch tài chính và quản trị bị xâm nhập

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1164

ISBN : 1-58826-023-2

Từ khoá : Chính trị, Đảng phái chính trị, Dân chủ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm ba phần nói về sự thay đổi của môi trường chính trị. Sự leo thang của chính trị ôn hoà. Từ quản trị bị xâm nhập cho đến sự cân bằng về dân chủ.

 

 

01175 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Lucas, Douglas J. ...

Collateralized debt obligations: Structures and Analysis / Douglas J. Lucas, ... . - Canada : John Wiley  Sons, 2006 . - 505p.

Nhan đề dịch : Nghĩa vụ nợ thế chấp: Cấu trúc và phân tích

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1165

ISBN : 13 978-0-471-71887-1;

Từ khoá : Tài chính, Tiền tệ, Nợ thế chấp, Tài sản thế chấp, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cấu trúc tài chính và việc đánh giá tài sản thế chấp. Nghĩa vụ của công nhân khi nợ thế chấp. Các khoản vay và các ngân hàng cho vay

 

 

01176 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Triết học

Hales, Steven D. ...

Delight in thinking: an introduction to philosophy reader / Steven D. Hales, Scott C. Lowe . - NewYork : McGraw-Hill, 2007 . - 446p.

Nhan đề dịch : Thoả thích trong suy nghĩ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1166

ISBN : 13: 978-0-07-312936-5

Từ khoá : Triết học, Triết lý, Nhận thức luận

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về triết học và vấn đề liên quan đến triết học. Triết học đạo đức. Triết học chính trị. Các triết lý. Thiên chúa và niềm tin tôn giáo. Bản sắc của mỗi cá nhân và nhận thức luận.

 

 

01177 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

McCulley, Paul ...

.Your financial edge: How to take the curves in shifting financial markets and keep your portfolio on track / Paul McCulley . - Canada : John Wiley  Sons, 2007 . - 244p.

Nhan đề dịch : Khía cạnh tài chính của bạn: Làm thế nào để có những đường cong trong việc chuyển đổi thị trường tài chính và giữ danh mục đầu tư của bạn đi đúng hướng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1167

ISBN : 978-0-470-04359-2

Từ khoá : Tài chính, Thị trường tài chính, Môi trường đầu tư, Trái phiếu, Cổ phiếu, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những thay đổi trong thị trường tài chính. Những bước đi mới để phù hợp với môi trường đầu tư cổ phiếu trái phiếu. Sự lựa chọn của bạn có đúng đắn hay không?

 

 

01178 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Eade, Deborah ...

Development and the private sector: Consuming interests / Deborah Eade, John Sayer . - USA : Kumarian Press, 2006 . - 312p.

Nhan đề dịch : Phát triển và khu vực tư nhân: Tiêu thụ lợi ích

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1168

ISBN : 1-56549-218-8

Từ khoá : Kinh tế, Phát triển kinh tế, Kinh tế tư nhân, Doanh nghiệp, Đầu tư, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần nói về kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển, điều đó thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty. Đầu tư cho phát triển phải như thế nào, lĩnh vực đầu tư như nước, năng lượng. áp lực cho sự thay đổi thông qua các hội chợ thương mại và biểu hiện bằng mã, nhãn hiệu của nhà sản xuất.

 

 

01179 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Gao, Jian

Debt capital markets in China / Jian Gao . - Canada : John Wiley  Sons, 2007 . - 684p.

Nhan đề dịch : Thị trường vốn nợ ở Trung Quốc

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1169

ISBN : 13: 978-0-471-75120-5

Từ khoá : Tài chính, Thị trường chứng khoán, Nợ công, Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần nói về Lý thuyết và thực hành về thị trường trái phiếu. Sự xuất hiện của một thị trường sơ cấp. Sự xuất hiện của một thị trường thứ cấp. Các vấn đề về chính sách. Cơ cấu tổ chức và quy phạm pháp luật. Thị trường quốc tế. Thị trường chứng khoán phi chính phủ

 

 

01180 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Brue, Greg ...

Dessign for six sigma / Greg Brue, Robert G. Launsby . - New York : McGraw-Hill, 2003 . - 193p.

Nhan đề dịch : Thiết kế cho 6 sigma

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1170

ISBN : 0-07-141376-6

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Công ty, 6 sigma, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về 6 sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao qúa trình hoạt động trong chiến lược kinh doanh của công ty. Mục đích của 6 là nâng cao chất lượng của quá trình cho ra thành phẩm bằng cách nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân gây lỗi, khuyết tật để giảm thiểu tối đa độ bất định trong sản xuất và hoạt động kinh doanh.

 

 

01181 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Murphey, Tim

Extending professional contributions / Tim Murphey . - USA : Tesol, 2003 . - 124p.

Nhan đề dịch : Mở rộng đóng góp chuyên nghiệp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1171

ISBN : 1931185107

Từ khoá : Giáo dục, Nghề nghiệp, Nghiên cứu chuyên môn

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm 12 chương nói về vấn đề như: Các dự án hợp tác liên văn hoá và phát triển chuyên môn. Phát triển chuyên môn thông qua các tạp chí phản ánh của sinh viên và giáo viên. Bồi dưỡng phát triển giáo viên trường đại học thông qua phỏng vấn đồng đẳng...

 

 

01184 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Vesterman, William

Reading and writing short arguments / William Vesterman . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 384p.

Nhan đề dịch : Đọc và viết những bài luận ngắn

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1174

ISBN : 0-07-298366-3

Từ khoá : Đào tạo, Bài luận, Hùng biện, Tiếng Anh

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự hiểu biết lý luận để đọc và viết một bài luận liên quan đến một chủ đề nhất định gây tranh cãi. Bài luận đưa tranh cãi phải mang tính thuyết phục, lập luận logic, hùng biện chặt chẽ. Muốn làm được điều đó chúng ta phải dựa vào một số phương pháp cụ thể.

 

 

01185 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

McKinney, Frank

Frank McKinney's maverick approach to real estate success / Frank McKinnery . - Canada : John Wiley  Sons, 2006 . - 253p.

Nhan đề dịch : Cách tiếp cận của Frank McKinney đến với thành công bất động sản

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1175

ISBN : 13:978-0471-73715-5;

Từ khoá : Tài chính, Đầu tư bất động sản, Bất động sản, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về kinh nghiệm thành công trong đầu tư thị trường bất động sản của Frank McKinner, người chỉ với khoản đầu tư ban đầu là 50 000đô la giờ đây đã có trong tay 100 triệu đô la. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1Việc bạn đã sẵn sàng cho phương pháp tiếp cận Maverick chưa. Phần 2: Bốn bước để Maverick thành công trong lĩnh vực bất động sản. Phần 3: Đánh giá giá trị tài sản của Maverick.

 

 

01186 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

Kolmar, Wendy K. ...

Feminist theory: A reader / Wendy K. Kolmar, France Bartkowski . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 631p.

Nhan đề dịch : Lý thuyết nữ quyền

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1176

ISBN : 0-07-282672-X

Từ khoá : Xã hội, Phụ nữ, Nữ quyền, Lý thuyết nữ quyền

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về điều kiện xã hội của người phụ nữ, các quyền của phụ nữ và các lý thuyết nữ quyền.

 

 

01187 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

McCurdy, Diane

How much is enough: Balancing today's needs with tomorrow's retirement goals / Diane McCurdy . - Canada : John Wiley  Sons, 2005 . - 260p.

Nhan đề dịch : Bao nhiêu là đủ: Cân bằng nhu cầu của ngày hôm nay với mục tiêu nghỉ hưu ngày mai

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1177

ISBN : 13 978-0-471-73871-8

Từ khoá : Xã hội, Hưu trí, Lương hưu, Tiền bạc

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần với 13 chương nói về tiền, việc sử dụng tiền mà bạn kiếm được cho bản thân và cho cuộc sống. Kế hoạch để dành tiền cho tương lai khi mà bạn nghỉ hưu hoặc mất khả năng lao động

 

 

01188 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Treaster, Joseph B

Paul volcker: The making of a financial legend / Joseph B. Treaster . - Canada : John Wiley  Sons, 2004 . - 244p.

Nhan đề dịch : Paul volcker: Việc làm của một huyền thoại tài chính

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1178

ISBN : 0-471-42812-4

Từ khoá : Kinh tế, Chính sách kinh tế, Chứng khoán, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của Paul Volcker một nhà tài chính Mỹ nổi tiếng suốt những năm của thế kỷ 20. Dưới thời tổng thống Reagan, ông đã đưa ra những chính sách kinh tế hợp lý để đưa thị trường đầu tư chứng khoán phát triển.

 

 

01189 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Li, Goufang ...

"strangers" of the academy: Asian women scholars in higher education / Guofang Li, Gulbabar H. Beckett . - Virginia : Stylus Publishing, 2006 . - 326p.

Nhan đề dịch : "Những người lạ" của học viện: Học giả nữ châu á trong giáo dục đại học

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1179

ISBN : 1-57922-120-3

Từ khoá : Giáo dục, Giảng viên đại học, Giáo dục đại học, Học giả nữ, châu á, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách là một loạt tham luận của các học giả, giảng viên đại học là nữ ở Mỹ và châu á về những đóng góp độc đáo của họ trong giáo dục, trong giảng dạy ngôn ngữ, trong triết lý giáo dục và trong nhiều khía cạnh khác nữa. Cuốn sách gồm 4 phần: Các học giả nữ châu á. Việc giảng dạy, tư vấn và đảm bảo quyền sở hữu. Tăng lượng âm thanh, hình thành bản sắc. Xây dựng những chiếc cầu nối, xây dựng tương lai

 

 

01190 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Wynbrandt, James

Flying high: How jetBlue founder and CEO David Neeleman Beats the Competition-Even in the World's Most Turbulent industry / James Wynbrandt . - Canada : John Wiley  Sons, 2004 . - 298p.

Nhan đề dịch : Bay cao: Làm thế nào để hãng JetBlue và giám đốc điều hành David Neeleman có thể hoà nhịp đập cạnh tranh ngay cả trong ngành công nghiệp hỗn loạn nhất thế giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1180

ISBN : 0-471-65544-9

Từ khoá : Kinh tế, Hàng không, Lịch sử hàng không, Hãng hàng không JetBlue, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lịch sử hãng hàng không JetBlue của Mỹ, sự thành công của hãng nhờ vào người đứng đầu là David Neeleman và cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp hàng không.

 

 

01191 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Xã hội

Zied, Elisa ...

Feed your family right: How to make smart food and fitness choices for a healthy lifestyle / Elisa Zied, Ruth Winer . - Canada : John Wiley  Sons, 2007 . - 277p.

Nhan đề dịch : Thức ăn ngay trong gia đình của bạn: Làm thế nào để làm cho thực phẩm thông minh và lựa chọn thực phẩm để có một sức khoẻ, lối sống lành mạnh.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1181

ISBN : 978-0-471-77894-3

Từ khoá : Xã hội, Chăm sóc sức khoẻ, Thực phẩm, Dinh dưỡng

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cách làm thế nào để đạt được và duy trì một trọng lượng khoẻ mạnh cho cuộc sống. Kế hoạch hành động cho gia đình cho việc lựa chọn thực phẩm đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ.

 

 

01192 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế; Chính trị

Rondinelli, Dennis A. ...

Globalization change in Asia / Dennis A. Rondinelli, John M. Heffron . - USA : Lynne Reinner, 2007 . - 279p.

Nhan đề dịch : Thay đổi toàn cầu hoá ở châu á

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1182, L 1183

ISBN : 13: 978-1-58826-473-2

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Chuyển đổi kinh tế , Chuyển đổi công nghệ, Châu á

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về chuyển đổi kinh tế và công nghệ trong toàn cầu hoá. Chính trị và thích ứng xã hội. Những bài học kinh nghiệm từ các nước châu á

 

 

01193 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Schmetterer, Bob

Leap: A revolution in Creative Business Strategy / Bob Schmetterer . - Canada : John Wiley  Sons, 2003 . - 241p.

Nhan đề dịch : Bước nhảy vọt: Một cuộc cách mạng trong chiến lược kinh doanh sáng tạo

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1184

ISBN : 0-471-22917-2

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Kinh doanh sáng tạo, Chiến lược kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 10 chương nói về ý tưởng kinh doanh sáng tạo

 

 

01194 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Ross, Stephen A. ...

Fundamentals of Corporate Finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westterfield, Bradford D.Jordan . - New York : McGraw-Hill, 2008 . - 864p.

Nhan đề dịch : Những nguyên tắc cơ bản của tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1369

ISBN : 978-0-07-353062-8

Từ khoá : Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Báo cáo tài chính

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Báo cáo tài chính và kế hoạch tài chính dài hạn. Xác định giá trị lưu chuyển tiền tệ. Vốn ngân sách

 

 

01195 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Ferrell, O.C. ...

Business: A Changing world / O.C. Ferrell, Geoffrey Hirt, Linda Ferrell . - New York : McGraw-Hill, 2008 . - 586p.

Nhan đề dịch : Kinh doanh: một thế giới thay đổi

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1370

ISBN : 978-0-07-351166-5

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về kinh doanh trong một thế giới thay đổi. Bắt đầu và tăng trưởng kinh doanh. Quản lý chất lượng và cạnh tranh. Tạo lợi thế về nguồn nhân lực. Tài trợ cho các doanh nghiệp.

 

 

01196 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Dwyer, F. Robert ...

Business Marketing : Connecting Strategy, Relationships, and Learning / F. Robert Dwyer, John F. Tanner . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 683p.

Nhan đề dịch : Tiếp thị kinh doanh: kết nối chiến lược, các mối quan hệ và học tập

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1371

ISBN : 0-07-286578-4

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Thị trường kinh doanh, Tiếp thị kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần nói về thị trường kinh doanh và tiếp thị kinh doanh. Cơ sở cho việc tạo ra giá trị. Chương trình tiếp thị kinh doanh. Quản lý các chương trình và khách hàng.

 

 

01197 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Strong, William ...

Writer's Choice / William Strong, Mark Letster . - New York : McGraw-Hill, 1993 . - 808p.

Nhan đề dịch : Sự lựa chọn của tác giả

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1372

ISBN : 0-02-635221-4

Từ khoá : Giáo dục, Ngôn ngữ, Tiếng Anh

Giới thiệu ND : Đây là cuốn sách dạy ngôn ngữ Tiếng Anh thông qua việc hướng dẫn viết, nghe nói, cấu trúc câu, ngữ pháp. Các bài học đều được xây dựng một cách hệ thống và khoa học.

 

 

01198 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Kinh tế

Weitz, Barton A. ...

Selling: Building Partnerships / Barton A. Weitz, Stephen B. Castleberry, John F. Tanner . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - 481p.

Nhan đề dịch : Bán hàng: xây dựng quan hệ đối tác

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1373

ISBN : 13 978-0-07-313690-5

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Bán hàng, Nghệ thuật bán hàng

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lĩnh vực bán hàng. Kiến thức và kỹ năng yêu cầu. Quá trình hợp tác như việc xây dựng đối tác lâu dài. Người bán hàng như là người quản lý đó là quản lý về mặt thời gian, công việc cũng như chính công ty mình làm.

 

 

01199 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Barnett, Raymond A. ...

College algebra with trigonometry: Graphs and models / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - 930p.

Nhan đề dịch : Đại học đại số với lượng giác: đồ thị và mô hình

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1374

ISBN : 0-07-291699-0

Từ khoá : Khoa học, Toán học

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về môn Toán với nội dung: Chức năng, đồ thị và các mô hình. Mô hình hóa với hàm tuyến tính và chức năng bậc hai. Đa thức, mũ và logarit. Chức năng hàm lượng giác...

 

 

01200 / VCHAUAU / Eng

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Berg, Bruce L. ...

Criminal investigation / Bruce L. Berg, John J. Horgan . - New York : McGraw-Hill, 1999 . - 590p.

Nhan đề dịch : Điều tra hình sự

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1375

ISBN : 978-0-02-800928-5

Từ khoá : Pháp luật, Tội phạm, Điều tra hình sự

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về nghiệp vụ điều tra hình sự: Định hướng điều tra. Thu thập và tổ chức thông tin. Tội ác chống lại nhân dân. Một số tổ chức tội phạm như tội phạm ma túy, tội phạm làm giả thuốc, tội phạm trộm cắp xe hơi...