THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Quý I-2018)

28/09/2018


THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Quý I-2018)

THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

(Quý I-2018)

 

 

1252 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Giáo dục-Đào tạo

Wergin, Jon F. ...

Departmental assessment / Jon F. Wergin, Judi N. Swingen // . - Washington : American Association for Higher Education .- 2000 . - 40

Từ khoá : Giáo dục, Chất lượng giáo dục, Đại học

Giới thiệu ND : Đây là bản báo cáo về phương pháp, thủ tục để thực hành đánh giá khoa, trường đại học tại Mỹ và những khuyến cáo. Làm thế nào để có thể đánh giá một cơ sở đào tạo hiệu quả, đó chính là căn cứ vào thành phần ở cấp bộ phận như tập thể giảng viên, phòng ban...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1326

 

 

1253 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Zumberge, James H. ...

Physical Geology / Jame H. Zumberge... // . - NewYork : McGraw-Hill .- 2007 . - 289

Từ khoá : Khoa học, Địa chất, Địa hình, Vật lý

Giới thiệu ND : Tài liệu nói về vật liệu đất. Các cột địa chất và thời gian địa chất. Bản đồ địa hình, hình ảnh trên không và các hình ảnh khác từ viễn thám. Giải thích địa chất của bản đồ địa hình, hình ảnh trên không và các hình ảnh vệ tinh mặt đất...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1327

 

 

1254 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Moyer,Richard

Science / Richard Moyer... // . - New York : McGraw-Hill .- 2002 . - 144

Từ khoá : Khoa học, Vật chất, Năng lượng

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về thuộc tính và những thay đổi của vật chất. Năng lượng nhiệt. Điện và từ tính.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1328

 

 

 

 

 

1257 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Lịch sử

Sherman, Dennis. ...

The West in the world: A mid-length narrative history renaissance to present / Dennis Sherman, Joyce Salisbury // . - NewYork : McGraw-Hill .- 2006 . - 881

Từ khoá : Lịch sử, Văn minh, Thời kỳ Phục Hưng, Phương Tây, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về thời kỳ Phục Hưng giai đoạn 1300-1640. Cải cách tôn giáo và chiến tranh giai đoạn 1500-1648. Đức tin, tài sản và danh tiếng: Châu Âu mở rộng giai đoạn 1450-1700. Đấu tranh cho sự sống còn và quyền lực tối cao: Trật tự chính trị và xã hội của Châu Âu giai đoạn 1600-1715...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1331

 

 

1258 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Lịch sử

Frankland, E. Gene

Global studies: Europe / E. Gene Frankland // . - New York : McGraw-Hill .- 2006 . - 308

Từ khoá : Lịch sử, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: bản đồ Châu Âu. Một thế kỷ của sự tương đồng và xung đột. Một châu Âu "Mở rộng". Những báo cáo của các nước như Bỉ, ý, Hà Lan, Đan Mạch, Na uy...Các nước châu Âu nhỏ bé như Andorra, Monaco, San Marino...Các chủ đề khác từ báo chí thế giới.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1332

 

 

1259 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Văn hóa

Mather, Peter ...

Reading and all that jazz: Tuning up your reading, thinking, and study skills / Peter Mather, Rita McCarthy // . - New York : McGraw-Hill .- 2007 . - 564

Từ khoá : Văn hoá, Nghệ thuật, Âm nhạc, Nhạc Jazz, Giáo dục đại học

Giới thiệu ND : Cuốn sách hướng dẫn chúng ta phải học như thế nào bằng cách đọc thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Khám phá ý nghĩa thông qua cấu trúc như các chủ đề, các ý chính sau đó mới đến chi tiết. Giải thích những gì chúng ta đã đọc. Nhận thức bằng văn bản. Đọc sách phê bình...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1333

 

 

 

 

 

1262 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Goldberg, Joel S.

Lange outline review usmle step 3 / Joe S. Goldberge // . - New York : McGraw-Hill .- 2006 . - 562

Từ khoá : Y tế, Chăm sóc sức khoẻ, Thuốc, Bệnh tật

Giới thiệu ND : Cuốn sách là một nghiên cứu sáng tạo và thực tế được thiết kế để sử dụng trong cả hai giai đoạn ban đầu của USMLE bước 3. Nội dung chính là vấn đề thuốc tim mạch. Da liễu. Nội tiết. Bệnh và các rối loạn của hệ thống tiêu hoá. Huyết học và ung thư...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1336

 

 

1263 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Lịch sử

Tignor, Robert

Worlds together, worlds apart: A history of the modern world from the mongol empire to the present / Ropert Tignor ... // . - New York : Norton  Company .- 2002 . - 462

Từ khoá : Lịch sử, Văn minh, Thời kỳ trung cổ, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lịch sử văn minh thời trung cổ. Trong đó nội dung được chia thành các giai đoạn khác nhau từ năm 1300 đến năm 1975.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1337

 

 

 

1265 / VCHAUAU / Eng

Môn loại : Văn hóa

Kottak, Conrad Phillip

Cultural anthropology / Conrad Phillip Kottak // . - New York : McGraw-Hill .- 2006 . - 371

Từ khoá : Văn hoá, Nhân học, Con người, Đa dạng văn hoá

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm ba phần có nội dung: Nhân học là gì? Sự đa dạng của văn hoá: Ngôn ngữ, hôn nhân, giới tính, tôn gáo, nghệ thuật, hệ thống chính trị...Sự thay đổi thế giới.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1339

 

 

1266 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Giáo dục-Đào tạo

Kerin, Roger A. ...

Marketing: the core / Roger A. Kerin ... // . - New York : McGraw-Hill .- 2007 . - 425

Từ khoá : Giáo dục, Giáo dục đại học, Kinh tế, Thị trường

Giới thiệu ND : Cuốn sách là tài liệu giảng dạy về Marketing trong các trường đại học. Phần cốt lõi là kết quả của một quá trình nghiên cứu, tích luỹ trong quá trình dạy sinh viên.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1340

 

 

 

1270 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Nixon, Richard Gilly

The lazy man's way to riches / Richard Gilly Nixon // . - Canada : John Wiley  Sons .- 2005 . - 346

Từ khoá : Kinh tế, Làm giàu, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cách làm giàu. Bí mật của sự thành công. Chìa khóa để thành công và giàu có. Bạn có thể có tất cả mọi thứ mà bạn muốn. Hành trình đi đến thành công...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1344

 

 

1271 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Ngoại giao

Hastedt, Glenn P.

American foreign policy / Glenn P. Hastedt // . - New York : McGraw-Hill .- 2008 . - 221

Từ khoá : Ngoại giao, Chính sách ngoại giao, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần nói về nước Mỹ và thế giới, sự lựa chọn chiến lược của Mỹ. Chính sách vùng và quan hệ song phương. Bên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Bối cảnh thể chế của chính sách đối ngoại Mỹ. Qúa trình hoạch định chính sách đối ngoại. Chiến lược kinh tế quốc tế của Mỹ. Chiến lược quân sự của Mỹ.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1345

 

 

 

1273 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Angeleni, Elvio

Anthropology / Elvio Angeloni // . - New York : McGraw-Hill .- 2007 . - 239

Từ khoá : Khoa học, Nhân chủng học, Con người

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những quan điểm về nhân chủng học. Văn hoá và thông tin truyền thông. Các tổ chức xã hội và tổ chức văn hoá. Giới tính và tình trạng. Tôn giáo, niềm tin và nghi lễ. Văn hoá xã hội: tác động từ phương Tây.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1348

 

 

1274 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Lao động

Maidment, Fred H.

Management / Fred H. Maidment // . - New York : McGraw-Hill .- 2007 . - 205

Từ khoá : Lao động, Quản lý, Nguồn nhân lực, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về quản lý, hiệu suất lao động và môi trường. Công việc của người quản lý. Thành công trong quản lý. Toàn cầu hoá và lực lượng lao động Mỹ.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1349

 

 

1275 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Ann Despelder, Lynne ...

A journey through the last dance: Activities  resource / Lynne Ann Despelder, Albert Lee Strickland // . - New York : McGraw-Hill .- 2005 . - 308

Từ khoá : Xã hội, Chăm sóc sức khoẻ, Con người

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 15 chương nói về: Sự thay đổi thời tiết. Bài học về cái chết: Sự ảnh hưởng của lực lượng văn hoá xã hội. Quan điểm về cái chết: Giao lưu văn hoá và lịch sử. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ: Bệnh nhân, nhân viên và các tổ chức. Các vấn đề về chính sách công. Cái chết trong cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1350

 

 

1277 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Hilton, Ronald H.

Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment / Ronald W. Hilton // . - New York : McGraw-Hill .- 2008 . - 824

Từ khoá : Kinh tế, Kế toán, Quản trị kế toán, Kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Nguyên tắc cơ bản và hệ thống chi phí tích luỹ. Hệ thống quản lý chi phí, tính toán chi phí dựa trên hoạt động, quản lý dựa trên hoạt động. Sử dụng thông tin kế toán trong việc gia quyết định.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1352

 

 

1278 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Bodie, Zvi ...

Investments / Zvi Bodie,... // . - New York : McGraw-Hill .- 2008 . - 999

Từ khoá : Kinh tế, Đầu tư, Quản lý

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về đầu tư, môi trường đầu tư. Loại tài sản và các công cụ tài chính. Các quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác. Làm thế nào để chứng khoán được giao dịch.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1353

 

 

 

1282 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Marakas, George M.

Systems Analysis  Design: An active approach / George M. Marakas // . - New York : McGraw-Hill .- 2006 . - 442

Từ khoá : Công nghệ thông tin, Phần mềm, Hệ thống phân tích, Hệ thống thiết kế

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Môi trường phát triển hệ thống. Xác định và lựa chọn các dự án phát triển. Xác định yêu cầu hệ thống. Mô hình hoá các qúa trình và logic. Mô hình hoá dữ liệu. Hệ thống thiết kế cho môi trường đa dạng. Thiết kế tệp tin và cơ sở dữ liệu...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1357

 

 

1283 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Myers, David G.

Social Psychology / David G. Myers // . - New York : McGraw-Hill .- 2005 . - 663

Từ khoá : Xã hội, Tâm lý xã hội

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần có nội dung: Tư duy xã hội. ảnh hưởng xã hội. Quan hệ xã hội. áp dụng tâm lý xã hội.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1358

 

 

1284 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Tài chính-Tiền tệ

Jordan, Bradford D. ...

Fundamentals of Investment: Valuation and Management / Bradford D. Jordan, Thomas W. Miler // . - New York : McGraw-Hill .- 2008 . - 707

Từ khoá : Tài chính, Đầu tư, Thị trường chứng khoán, Cổ phiếu, Trái phiếu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nhằm vào những đối tượng là những nhà đầu tư đã hiểu cơ bản về tài chính, thị trường chứng khoán, ít nhiều đã tiếp xúc đến cổ phiếu và trái phiếu. Cách tính lãi suất và định giá trái phiếu. Hướng dẫn quản lý danh mục đầu tư.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1359

 

 

1288 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế; Nhà nước và Pháp luật

Brown, Gordon W.

Business Law: With UCC Applications / Gordon W. Brown, Paul A Sukys // . - New York : McGraw-Hill .- 2006 . - 970

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Luật kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về đạo đức, pháp luật và hệ thống tư pháp. Luật hợp đồng. Bán hàng và bảo vệ người tiêu dùng. Bất động sản. Công cụ chuyển nhượng. Bảo hiểm, giao dịch bảo hiểm, và phá sản. Các công ty và việc làm.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1363

 

 

1289 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Lịch sử

Banks, James A ...

A New nation: Adventures in time and place / James A. Banks... // . - New York : McGraw-Hill .- 2000 . - 573

Từ khoá : Lịch sử, Nhà nước, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Mỹ và môi trường của chúng tôi. Văn hoá Đông-Tây. 13 thuộc địa của Anh. Cuộc đấu tranh vì độc lập. Xây dựng nhà nước Hoa Kỳ. Mở rộng về phía Tây và thay đổi. Hoa Kỳ quá khứ và hiện tại.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1364

 

 

1290 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Lịch sử

Banks, James A. ...

Oklahoma: Adventures in time and place / James A. Banks, Byer, K. Barry // . - New York : McGraw-Hill .- 2001 . - 265

Từ khoá : Lịch sử, Xã hội, Oklahoma, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Nước Mỹ, vùng đất và con người. Lịch sử Oklahoma. Oklahoma ngày nay: Kinh tế vùng và địa phương. Công nghiệp, nông nghiệp, chính quyền địa phương...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1365

 

 

1292 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Kikicki, Angelo ...

Management: A Practical Introduction / Angelo Kinicki, Brian K. Williams // . - New York : McGraw-Hill .- 2008 . - 557

Từ khoá : Kinh tế, Quản lý, Nhà quản lý

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Các nhà quản lý đặc biệt. Lý thuyết quản lý. Môi trường quản lý. Kế hoạch, đó là nền tảng của quản lý thành công. Quản lý nguồn nhân lực...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1367

 

 

 

1294 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Avdagic, Sabina ...

Social Pacts in Europe: Emergence, Evolution, and Institutionalization / Sabina Avdagic, Martin Rhodes, Jelle Visser // . - New York : Oxford University Press .- 2011 . - 322p.

Từ khoá : Xã hội, Hiệp ước xã hội, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Phân tích hiệp ước xã hội. Phần 2: Khung phân tích. Phần 3: Các trường hợp nghiên cứu. Phần 4: Tổng hợp, đánh giá lại các khung phân tích.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1434

 

 

1295 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế; Chính trị

Best, Heinrich ...

The Europe of Elites: A Study in to the Europeanness of Europe's Political and Economic Elites / Heinrich Best, Gyorgy Lengyel, Luce Verzichelli // . - New York : Oxford University Press .- 2012 . - 293p.

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự hội nhập Châu Âu như một dự án khả thi. Quan điểm của một sự nghiệp siêu quốc gia trong giới tinh hoa liên minh Châu Âu. Sở thích của giới tinh hoa quốc gia về việc hoạch định chính sách Châu Âu hóa. Quan điểm tinh hoa trên các tổ chức Châu Âu...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1435

 

 

1296 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Công nghiệp

Perkins, Dwight H. ...

Vietnam's Industrial Policy / Dwight H. Perkins, Vu Thanh Tu Anh // . - HCM. : UNDP .- 2010 . - 49p.

Từ khoá : Công nghiệp, Chính sách công nghiệp, Phát triển bền vững, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự phát triển của chính sách công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1986-2006. Năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam. Hiệu suất và cơ cấu của công nghiệp Việt nam. Sự tập trung khu vực của công nghiệp Việt Nam. Những chính sách hướng tới vay nợ ngân hàng...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1436

 

 

1297 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Investment Policy Review Viet nam // . - New York and Geneva : United Nations .- 2008 . - 158p.

Từ khoá : Kinh tế, Đầu tư, Chính sách đầu tư, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI , Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tác dộng của nó. Khung đầu tư. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực điện. Kết luận và những khuyến nghị chính sách.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1437

 

 

1298 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Post-Crisis Growth in Developing Countries // . - Washington : The World Bank .- 2010 . - 76p.

Từ khoá : Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, Phát triển kinh tế, Các nước phát triển

Giới thiệu ND : Đây là báo cáo đặc biệt của ủy ban tăng trưởng và phát triển về ý nghĩa của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Chiến lược tăng trưởng, sự nới lỏng và phát triển tài chính, về khả năng phục hồi của nền kinh tế.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1438

 

 

1299 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Nghiem Thi Xuan Le ...

Natural Resources Management / Nghiem Thi Xuan Le, Nguyen Hong Ngan, Nguyen Quang Tuan // . - H. : World Bank .- 2010 . - 166p.

Từ khoá : Xã hội, Báo cáo phát triển, Tài nguyên thiên nhiên, Quản lý, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 chương nói về việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên như quản lý đất đai, nguồn nước, rừng, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản. Vấn đề thay đổi khí hậu, việc quản lý nguồn tài nguyên cho tăng trưởng bền vững, môi trường bền vững.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1439

 

 

1300 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Vietnam: Developing a modern pension system-Current challenges and option for future reform / Nguyen Nguyet Nga soạn thảo // . - H. : World Bank .- 2012 . - 31p.

Từ khoá : Xã hội, An sinh xã hội, Hưu trí, Bảo hiểm xã hội, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về an sinh xã hội ở Việt Nam bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp xã hội và các chương trình việc làm.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1440

 

 

1301 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Doing Business 2014 // . - Washington : World Bank .- 2013 . - 306p.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Môi trường kinh doanh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về môi trường kinh doanh và những quy định trong kinh doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ảnh hưởng của những quy định đó như thế nào?

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1441

 

 

1302 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Multipolarity: The New Global Economy // . - Washington : World Bank .- 2011 . - 159p.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế mới, Tài chính, Toàn cầu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 chương nói về các cực tăng trưởng và vị trí tài chính thay đổi. Sự thay đổi cảnh quan của công ty toàn cầu. Đa cực trong tài chính quốc tế.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1442

 

 

1303 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Risk and Opportunity: Mannagement Risk for Devepoment // . - Washington : World Bank .- 2013 . - 343p.

Từ khoá : Xã hội, Quản lý rủi ro, Báo cáo phát triển, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách là báo cáo phát triển thế giới trong đó có hai phần chính: Nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro và vai trò của hệ thống xã hội chủ chốt.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1443

 

 

1304 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế; Chính trị

Corduneanu-Huci, Cristina ...

Understanding Policy Change: How to Apply Political Economy Concepts in Practice / Cristina Corduneanu-Huri, Alexander Hamilton, Issel Masses Ferrer // . - Washington : World Bank .- 2013 . - 359p.

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Chính sách kinh tế

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần nói về việc làm thế nào để áp dụng khái niệm kinh tế chính trị trong thực tiễn. Trách nhiệm và tham nhũng: những câu hỏi gì, những câu hỏi tại sao trong sự phát triển. Làm thế nào để tiến hành phân tích kinh tế-chính trị. Công nhận cơ hội cho việc thay đổi chính sách.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1444

 

 

1305 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế; Xã hội

Mitra, Pradeep ...

Innovation, Incusion and Integration / Pradeep Mitra // . - Washington : World Bank .- 2008 . - 142p.

Từ khoá : Kinh tế, Xã hội, Đổi mới kinh tế, Chuyển đổi kinh tế, Hội nhập kinh tế, Đông Âu, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về từ sự chuyển đổi tới hội nhập của các nước Đông Âu và Liên bang Nga. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Đổi mới kinh tế. Phần 2: Sự phát triển việc làm và vấn đề nghèo đói. Phần 3: Hội nhập kinh tế. Phần 4: Sự chuyển đổi lần thứ 3 là thay đổi nhân khẩu học.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1445

 

 

1306 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế; Công nghiệp

Building Engines for Growth and Competitiveness in China / Douglas Zhihua Zeng biên tập // . - Washington : World Bank .- 2010 . - 237p.

Từ khoá : Kinh tế, Công nghiệp, Phát triển kinh tế, Chính sách kinh tế, Khu vực doanh nghiệp, Chính sách công nghiệp , Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Làm thế nào để các khu kinh tế đặc biệt và cụm công nghiệp của Trung Quốc đẩy mạnh phát triển nhanh chóng? Chương 2: Khu vực kinh tế đặc biệt đầu tiên là trường hợp của Shenzhen. Chương 3: Trường hợp nghiên cứu của kinh tế Tianjin-vùng phát triển công nghệ. Chương 4: Khu vực kinh tế đặc biệt từ cấp quốc gia đến cấp nhà nước: trường hợp của Kunshan. Chương 5: Phân nhóm công nghiệp ở Trung Quốc. Chương 6: Cụm phát triển và vai trò của chính phủ: trường hợp của cụm Xiqiao Textile ở Guangdong.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1446

 

 

1307 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Triết học

Rachels, James ...

The Truth about the World / James Rachels, Stuart Rachels // . - New York : McGraw-Hill .- 2012 . - 329 p.

Từ khoá : Triết học, Khoa học

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những vấn đề quan trọng nhất của Triết học như chúa trời, lý trí, sự tự do, sự hiểu biết và đạo đức học...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1447

 

 

1308 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Aligning Technology with Strategy // . - Boston : Harvard Business School Publishing .- 2011 . - 204 p.

Từ khoá : Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản lý công nghệ, Chiến lược quốc gia

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chiến lược mới cho công nghệ già cỗi, công nghệ thông tin và ban giám đốc điều hành. Cạnh tranh công nghệ dựa trên những phân tích. Đầu tư trong công nghệ điều đó tạo nên sự khác biệt trong cạnh tranh.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1448

 

 

1309 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Môi trường-Địa lý; Kinh tế

 ...

Greening Your Business Profitably // . - Boston : Harvard Business Review Press .- 2011 . - 251p.

Từ khoá : Môi trường, Quản lý môi trường, Kinh tế, Kinh tế xanh, Doanh nghiệp

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về tại sao bền vững hiện nay là động lực chính. Tăng trưởng xanh: ba con đường thông minh để phát triển. Bắt đầu nền kinh tế công nghệ sạch...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1449

 

 

1310 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Cabin, Robert J

Intelligent Tinkering / Robert J.Cabin // . - Washington : Island press .- 2011 . - 216p.

Từ khoá : Khoa học, Nghiên cứu khoa học, Sinh thái

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về nghiên cứu khoa học ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và thực tiễn. Khoa học về phục hồi sinh thái và thực tế của phục hồi sinh thái.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1450

 

 

1311 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Xã hội

Aarts, Paul ...

Civil in Syria and Iran Society / Paul Aarts, Francesco Cavatorta // . - London : Lynne Rienner Publishers .- 2013 . - 259p.

Từ khoá : Xã hội, Xã hội dân sự, Syria, Iran

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 10 phần nói về xã hội dân sự ở Tây á mà điển hình là xã hội dân sự của Syria và Iran.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1451

 

 

1312 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Khoa học-Công nghệ

Ruggiero, Vicent Ryan

Thinking Critically About Ethical Issues / Vicent Ryan Ruggiero // . - New York : McGraw-Hill .- 2012 . - 208p.

Từ khoá : Khoa học, Đạo đức

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 12 chương nói về đạo đức học. Vai trò của cảm xúc. Vai trò của lương tâm. So sánh văn hóa. Các tiêu chí cơ bản. Những khía cạnh lịch sử...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1452, L 1453.

 

 

1313 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : An ninh-Quân sự

Larsen, Jeffrey A

Arms Control and Cooperative Security / Jeffrey A Larsen // . - London : Lynne Rienner Publishers .- 2009 . - 287p.

Từ khoá : An ninh, Hợp tác an ninh, Vũ khí, Kiểm soát vũ khí

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về việc kiểm soát vũ khí và hợp tác an ninh. Lịch sử ngắn gọn về kiểm soát vũ khí. Các thay đổi chính trị trong nước của quá trình kiểm soát vũ khí. Quan điểm trong khu vực về kiểm soát vũ khí...

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1454

 

 

1315 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Chính trị

Bowers, James R. ...

Inside Political Campaigns / James R. Bower, Stephen Daniels // . - London : Lynne Rienner Publishing .- 2011 . - 263p.

Từ khoá : Chính trị, Chiến dịch chính trị, Bầu cử, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần là biên niên các sự kiện, những bài học kinh nghiệm, kế hoạch và chiến lược trong bầu cử ở địa phương trong đó đề cập đến vấn đề gây quỹ, truyền thông và con người. Là một ứng cử viên thì các bước tiến hành như thế nào.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1456

 

 

1316 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại : Kinh tế

Bower, Joseph L. ...

Capiatalism at Risk: Rethinking the Role of Business / Joseph L. Bower, Herman B. Leonard, Lynn S. Paine // . - Boston : Harvard Business Review Press .- 2011 . - 254p.

Từ khoá : Kinh tế, Chính sách kinh tế, Phát triển kinh tế, Công nghiệp, Kinh doanh, Chủ nghĩa tư bản

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần nói về tương lai của thị trường tư bản, hệ thống thị trường toàn cầu. Làm thế nào để thương mại có thể dẫn đầu như việc đáp ứng kinh doanh, dẫn đầu thông qua các mô hình kinh doanh mới, dẫn đầu thông qua các hoạt động thể chế.

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 1457, L 1463.