THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Quý III-2018)

18/10/2018


Web số 4

1764 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Chính trị

Thông tấn xã Việt Nam

Tổng bí thư Lê Duẩn / Thông tấn xã Việt Nam . - H : Nxb Thông tấn, 2007 . - 211 tr.

Từ khoá : Chính trị, Nhân vật lịch sử, Tổng bí thư, Chính trị, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách là tiểu sử và cuộc đời hoạt động của cố Tổng bí thư Lê Duẩn được gắn với những giai đoạn của lịch sử Việt Nam. Cuốn sách có nội dung chính sau: Tiểu sử tổng bí thư Lê Duẩn (1907-1986); Quê hương và gia tộc. Nhà lãnh đạo kiệt xuất. Nhà chiến lược xuất chúng. Lẽ phải và tình thương.

Ký hiệu kho : V 2075

 

1853 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Kinh tế

Jomo, K.S

Kinh tế học phát triển: các nhà kinh tế vĩ đại về phát triển / K.S Jomo; Bùi Trường Giang h.d; Nguyễn Thanh Hà d. . - H : Nxb. Thế giới, 2007 . - 287 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế học phát triển, Kinh tế siêu việt, Thương mại, Phát triển kinh tế

Giới thiệu ND : Cuốn sách đưa ra những phân tích về kinh tế học phát triển. Kinh tế muốn phát triển phải cắt bỏ gốc rễ đến quốc và gốc rễ của "kinh tế tự do kiểu Anh thế kỷ XIX". Kinh tế học phát triển cần được thừa nhận như một hình thái phân tích kinh tế siêu việt.

Ký hiệu kho : V 2092

 

1876 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Văn hoá

Shenghor, Léopold Séder

Đối thoại giữa các nền văn hoá / Léopold Séder Shenghor . - H : Nxb. Thế giới, 2007 . - 391 tr.

Từ khoá : Văn hoá, Văn hoá da đen, Quan điểm văn hoá, Văn minh nhân loại

Giới thiệu ND : Cuốn sách là tập hợp những bài báo, bài diễn văn, thơ ca nói về nền văn hoá da đen, một khía cạnh của văn minh toàn cầu.

Ký hiệu kho : V 2087

 

1965 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Xã hội

Cuộc sống ở Hà nội thời bao cấp 1975-1986 . - H : Nxb.Thế giới, 2007 . - 119 tr.

Từ khoá : Xã hội, Thời bao cấp, Chính sách xã hội, Văn hoá, Khủng hoảng kinh tế, Kinh tế, Giai đoạn 1975-1986, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về nền kinh tế, xã hội, cuộc sống của người dân Hà nội thời kỳ trước đổi mới, giai đoạn 1975-1986.

Ký hiệu kho : V 2090

 

1982 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Võ Đại Lược

Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát triển / Võ Đại Lược . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 757tr.

Từ khoá : Kinh tế, Chính sách kinh tế, Chính sách đối ngoại, Đổi mới kinh tế, Phát triển kinh tế, Chính trị quốc tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Đổi mới kinh tế Việt Nam. Tình hình kinh tế Việt Nam. Tình hình kinh tế nước ta trước năm 1998. Những vấn đề và giải pháp. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2004. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2005

Ký hiệu kho : V 2058

 

1983 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lịch sử

Vũ Dương Ninh

Đông Nam á truyền thống và hội nhập / Vũ Dương Ninh . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 535tr.

Từ khoá : Lịch sử, Đổi mới tư duy, Hội nhập quốc tế, Đông Nam á, ASEAN, Hợp tác khu vực

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các mối quan hệ, giao lưu truyền thống. Đấu tranh dành độc lập và lựa chọn con đường phát triển. Hội nhập hợp tác và phát triển trong các nước ASEAN.

Ký hiệu kho : V 2057

 

1984 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Spencer, Henson

Tổ chức thương mại thế giới và các hàng rào kỹ thuật trong thương mại / Henson Spencer, John S. Wilson . - H : CTQG, 2007 . - 363tr.

Từ khoá : Hiệp định thương mại, Thương mại, Chính sách thương mại, Môi trường thương mại, Thương mại quốc tế, WTO

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày các vấn đề sau: Chính sách tiêu chuẩn hoá và thương mại quốc tế. Cơ sở thực tiễn cho việc phân tích quy chuẩn kỹ thuật và thương mại, phân tích định hướng về chính sách an toàn vệ sinh và kiểm dịch động, thực vật và hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Thương mại và môi trường sau vụ kiện tôm-rùa...

Ký hiệu kho : V 2056

 

1985 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Buchholz, Todd G.

ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối hướng tới những tư tưởng kinh tế hiện đại / Todd G. Buchlz . - H : NXB Tri thức, 2007 . - 479tr.

Từ khoá : Kinh tế, Tư tưởng kinh tế, Kinh tế gia, Chính trị, Thương mại, Thể chế kinh tế, Tiền tệ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Cảnh ngộ khốn khổ của các nhà kinh tế, nhà tiên tri về ngày tận thế và sự bùng nổ dân số. Tiếng kêu đòi tự do thương mại. Các nhà thể chế cũ và mới. Tinh hoa như đấng cứu thế. Cuộc chiến của các nhà tiền tệ chống lại Keynes. Trường phái lựa chọn chính trị là một ngành kinh doanh. Thế giới hoang dại của những kỳ vọng hợp lý. Điểm tối, điểm sáng.

Ký hiệu kho : V 2055

 

1986 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Lyneh, Peter

Trên đỉnh phố Wall / Peter Lynech . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 509tr.

Từ khoá : Tài chính, Đầu tư chứng khoán, Đầu tư

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Chuẩn bị đầu tư: Tố chất của một nhà đầu tư, những nghịch lý phố Wall, đầu tư chứng khoán có phải là đánh bạc không? Những nhà đầu tư thành công: săn lùng túi mười gang, tôi đã có nó. Vậy nó như thế nào? Tầm nhìn dài hạn: Thiết kế danh mục đầu tư, thời điểm mua và bán tốt nhất.

Ký hiệu kho : V 2054

 

1987 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội

Lê Văn Toan

Lao động việc làm trong xu thế toàn cầu hoá. / Lê Văn Toan b.s . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 366tr.

Từ khoá : Nguồn nhân lực, Việc làm, Xã hội, Toàn cầu hoá, Dịch vụ xã hội, Bình đẳng giới, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về quan hệ nghề nghiệp trong thế giới toàn cầu hoá, khám phá mối liên kết giữa việc phát triển nguồn nhân lực và tính sáng tạo. Từ những hiểu biết mang tính chắp vá tới ý nghĩa chiến lược. Dịch vụ xã hội một bộ phận của thị trường vốn con người, việc làm quản trị và các thể chế: những xu hướng làm thay đổi thế giới, bàn về chính sách bình đẳng nam nữ trong lĩnh vực việc làm của EU.

Ký hiệu kho : V 2053

 

1988 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Winters, Alan

Vũ điệu với người khổng lồ. Trung Quốc, ấn Độ và nền kinh tế toàn cầu / Alan Winters; Shahid Yusuf . - H : NXB Ngân hàng thế giới, 2007 . - 279tr.

Từ khoá : Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, Hội nhập tài chính, Cạnh tranh kinh tế, Trung Quốc, ấn Độ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung sau: Vũ điệu với người khổng lồ, Trung Quốc và ấn Độ tạo lại hình dáng địa lý công nghiệp toàn cầu. Cạnh tranh với người khổng lồ: ai được, ai thua. Năng lượng và khí thải: ảnh hưởng tới địa phương và toàn cầu do tăng trưởng của những người khổng lồ. Những người khổng lồ nửa thực, nửa tỉnh. Tăng trưởng không đều ở Trung Quốc và ấn Độ, quản trị và tăng trưởng kinh tế.

Ký hiệu kho : V 2052

 

1989 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Smitten, Richard

Chết vì chứng khoán / Smitten Richard . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 444 tr.

Từ khoá : Tài chính, Đầu tư tài chính, Đầu tư chứng khoán

Giới thiệu ND : Cuốn sách là câu chuyện về nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất. Jesse Livermore, một người thành công nhất thế giới nhưng chính ông cũng phải đón nhận một kết cục hết sức bi thảm, tự sát trong tuyệt vọng.

Ký hiệu kho : V 2051

 

1992 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị

Calvocoressi, Peter

Chính trị thế giới sau năm 1945 / Peter Calvocoressi . - H : Lao động, 2007 . - 778tr.

Từ khoá : Chính trị, Chính trị quốc tế, Trật tự thế giới, Thế giới, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về tình tình hình chính trị thế giới sau năm 1945 gồm những nội dung chính sau: Quyền lực và trật tự thế giới. Các siêu cường quốc: Nhật Bản, Trung Quốc. Trật tự thế giới: Châu Âu, Tây Âu, Trung và Đông Âu, Nam Tư và Anbani. Trung đông: Các nước ả Rập, Israel với chiến tranh suez.

Ký hiệu kho : V 2062

 

1993 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lịch sử

Willaml, Shirer

Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba, lịch sử Đức quốc xã. / Shirer, Willaml . - H : NXB tri thức, 2007 . - 1127tr.

Từ khoá : Lịch sử, Đức quốc xã, Đảng phái chính trị, Đức

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự ra đời của đế chế thứ ba, Đảng quốc xã ra đời. Thắng lợi và củng cố. Con đường dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh thắng lợi đầu tiên và điểm ngoặt. Khởi đầu của hồi kết. Sự suy tàn của đế chế thứ ba.

Ký hiệu kho : V 2059

 

1994 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Viện kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam năm 2006. Động thái và triển vọng / Viện kinh tế Việt Nam - Trung tâm phân tích và dự báo . - H : KHXH, 2007 . - 144tr.

Từ khoá : Kinh tế, Hội nhập kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Thể chế kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về kinh tế Việt Nam năm 2006. Những thách thức hội nhập kinh tế quốc tế. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2007.

Ký hiệu kho : V 2061

 

1995 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Indermit Gill Honi Kharas

Đông á phục hưng ý tưởng phát triển kinh tế. / Indermit Gill Honi Kharas . - H : Văn hoá thông tin, 2007 . - 428 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Phát triển kinh tế, Liên kết khu vực, Chính sách kinh tế, Đông á

Giới thiệu ND : Hoạt động kinh tế của Đông á từ những năm 90 đã rất ấn tượng. Khu vực này đã đẩy mạnh tốc độ hội nhập khu vực. Tuy nhiên cũng xảy ra nhiều vấn đề. Cuốn sách này nhằm giải thích chính phủ Đông á đã làm như thế nào để điều chỉnh chiến lược phát triển cho phù hợp với sự thay đổi mạnh.

Ký hiệu kho : V 2060

 

1998 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài liệu tra cứu

Bộ Nội Vụ

Cẩm nang tổ chức hành chính kỹ thuật trình bày và các mẫu soạn thảo dùng cho đơn vị cơ sở . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 784 tr.

Từ khoá : Hành chính, Tổ chức hành chính, Mẫu văn bản, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung sau: Công tác hành chính văn phòng. Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý và điều hành. Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính. Công tác quản lý văn bản, lưu trữ tài liệu. Các quy định mới nhất về công tác quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ và văn hoá công sở.

Ký hiệu kho : V 2063, V 2064

 

1999 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội; Văn hoá

Trần Kiết Hùng

Xã hội và nền văn hoá Mỹ / Trần Kiết Hùng ch.b; Phạm Thế Châu b.s . - H : Văn hoá thông tin, 2007 . - 321 tr.

Từ khoá : Xã hội, Văn hoá, Tôn giáo, Kinh tế, Giáo dục, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Sơ lược đôi nét về nước Mỹ. Chế độ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn chương và nghệ thuật, phương tiện truyền thông đại chúng, những nhân vật nổi tiếng, những thành phố chính, danh thắng ở Mỹ, thể thao, các sự kiện quan trọng, con người và xã hội, cuộc sống và phong tục tập quán, tôn giáo chính, kỳ nghỉ ở Mỹ.

Ký hiệu kho : V 2066

 

2000 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Trần Văn Tùng

Đông á đổi mới công nghệ để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu / Trần Văn Tùng . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 187 tr.

Từ khoá : Công nghệ, Sản xuất, Công nghiệp điện tử, Sản xuất ôtô, Đông á, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày về: Cạnh tranh thông qua lợi thế công nghệ. Đổi mới công nghệ trong quá trình hội nhập của Đông á. Chuyển giao công nghệ ở Đông á. Công nghiệp điện tử Đông á trong mạng lưới sản xuất ôtô tại Đông á. Việc mở rộng quy mô giáo dục đại học và sau đại học là điều kiện để Việt Nam đổi mới công nghệ.

Ký hiệu kho : V 2067

 

2001 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Văn hoá

Nguyễn Đắc Hưng

Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước / Nguyễn Đắc Hưng . - H : Chính trị quốc gia, 2007 . - 327 tr.

Từ khoá : Con người, Nhân tài, Văn hoá, Đảng phái chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày một số khái niệm và các giai đoạn phát triển nhân tài. Tìm hiểu về văn hoá và con người Việt Nam. Kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam và một số nước về phát triển nhân tài. Nội dung cơ bản về phát triển nhân tài trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh và quan niệm của Đảng.

Ký hiệu kho : V 2068

 

2002 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Văn phòng Quốc hội

Báo cáo nghiên cứu công khai, minh bạch hoá ở Việt Nam. So sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới . - H : Chính trị quốc gia, 2006 . - 255 tr.

Từ khoá : WTO, Pháp luật, Hiệp định thương mại, Quy định pháp luật, Chính sách pháp luật, Việt Nam, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách phân tích, trình bày khái niệm và những yêu cầu cụ thể của tính công khai, minh bạch đối với hệ thống pháp luật, phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan đến tính công khai, minh bạch hoá và những yêu cầu cụ thể của các hiệp định quốc tế song phương và đa phương.

Ký hiệu kho : V 2069

 

2003 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lịch sử

Đỗ Đức Thịnh

Lịch sử Châu á (giản yếu)/ Đỗ Đức Thịnh . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 358 tr.

Từ khoá : Lịch sử, Địa lý, Chính trị, Văn hoá, Châu á

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các vấn đề: Tổng quan về địa - lịch sử, văn hoá, chính trị của Châu á. Khái yếu lịch sử các tiểu vùng Châu á (gồm Tây Nam á, Đông á, Nam á, Đông Nam á, Trung á). Lịch sử các quốc gia Châu á. Biên niên sử Châu á.

Ký hiệu kho : V 2070

 

2004 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Đảng cộng sản

5 đương đại = Wu ge dang dai xuan Bian / Lê Văn Toan h.đ.; Ngô Xuân Lãng d. . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 551 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Pháp luật, Quân sự, Quốc phòng, Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về 5 đương đại gồm: Kinh tế thế giới đương đại. Khoa học kỹ thuật thế giới đương đại. Pháp luật thế giới đương đại. Quân sự thế giới đương đại và việc xây dựng quốc phòng Trung Quốc. Trào lưu tư tưởng thế giới đương đại.

Ký hiệu kho : V 2071, V 2130

 

2005 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Đỗ Tiến Sâm

Báo cáo phát triển Trung Quốc tình hình và triển vọng / Đỗ Tiến Sâm . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 422 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Xã hội, Giáo dục, Văn hoá, Quan hệ ngoại giao, Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội, Đảng phái chính trị, Đảng cộng sản, Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày về Trung Quốc năm 2005 và triển vọng. Các báo cáo chuyên đề. Thống kê tình hình Trung Quốc năm 2005 và từ 1978-2005. Kiến nghị quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc 5 năm lần thứ 11 (2006-2010)và ý kiến của Trung ương Đảng cộng sản và Quốc vụ viện Trung Quốc về thúc đẩy xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa (1-2006).

Ký hiệu kho : V 2072

 

2006 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Bộ khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ Việt Nam. Các công trình và sản phẩm được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam . - H : Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, 2007 . - 1115 tr.

Từ khoá : Khoa học công nghệ, VIFOTEC, Giáo dục, Cơ khí, Tự động hoá, Sinh học, Vật liệu sản xuất, Công nghệ thông tin, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày tổng quan về các thành tựu, định hướng ở một số lĩnh vực. Các công trình và sản phẩm được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Thành tựu, tiềm năng phát triển khoa học và công nghệ.

Ký hiệu kho : V 2073

 

2027 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế; Xã hội

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bàn về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới : Tập bài viết về ý tưởng chiến lược của các vị nguyên lãnh đạo cao cấp, các nhà quản ký kinh tế, các chuyên gia trong nước và quốc tế. . - H : Bộ kế hoạch và đầu tư, 2007 . - 259 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Xã hội, Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội , Chiến lược kinh tế, Hội nhập kinh tế, Chính sách kinh tế, Giai đoạn 2011-2020

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày vấn đề chung về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Một số nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020. Chiến lược phát triển của Việt Nam nhìn từ bên ngoài vào.

Ký hiệu kho : V 2074

 

2028 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Ngôn ngữ

Hulse, David Allen

Bí ẩn Đông phương / David Allen Hulse; Trần Nguyễn Du Sa, Nguyễn Anh Dũng d. . - H : Văn hoá thông tin, 2007 . - 403 tr.

Từ khoá : Ngôn ngữ, Văn hoá, Lịch sử, Trung Quốc, ả Rập

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về thí dụ cổ xưa về trị số được gán cho các thành phần trong hệ thống chữ cái của một ngôn ngữ, 7 con số trong chữ hình nêm, chữ Cuneiform được dùng làm số. Trình bày nghiên cứu về tiếng Hebrav, ả Rập, Sanskit, Tây Tạng và Trung Quốc.

Ký hiệu kho : V 2076

 

2029 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Hội luật gia Việt Nam

Tiếp cận pháp luật và tư pháp : Tập hợp các văn kiện pháp luật quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam có liên quan = Access to justice . - H : Công an nhân dân, 2007 . - 423 tr.

Từ khoá : Pháp luật, Tư pháp, Văn bản pháp luật, Văn kiện pháp luật, Công ước quốc tế, Việt Nam, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu các văn kiện pháp luật quốc tế và những quy định pháp luật quốc gia liên quan đến quyền tiếp cận pháp luật và tư pháp được tuyển chọn từ hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế và văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2077

 

2030 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị; Kinh tế

Trần Khánh

Những vấn đề chính trị kinh tế Đông Nam á thập niên đầu thế kỷ XXI / Trần Khánh . - H : KHXH, 2006 . - 259 tr.

Từ khoá : Chính trị, Kinh tế, Hội nhập quốc tế, Thế kỷ 21, Kinh tế vĩ mô, Toàn cầu hoá, Liên kết kinh tế, Đông Nam á, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những vấn đề chính trị, kinh tế và hội nhập quốc tế. Những cơ hội và thách thức mới đối với ASEAN và Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2078

 

2031 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Trần Quang Minh

Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Quang Minh . - H : KHXH, 2007 . - 227 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Toàn cầu hoá, Hội nhập quốc tế, Liên kết khu vực, Quan hệ kinh tế, Nhật Bản, Đông á, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cơ sở của liên kết Đông á. Các quan điểm chính sách của chính phủ Nhật Bản và giới học giả Nhật bản về liên kết Đông á. Một số nhận xét đánh giá và kiến nghị.

Ký hiệu kho : V 2079

 

2032 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Hà Ngọc

Các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành về công tác tổ chức, quản lý hành chính nhà nước và tổ chức cán bộ công chức / Hà Ngọc . - H : Lao động, 2007 . - 511 tr.

Từ khoá : Pháp luật, Văn bản pháp luật, Hành chính, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Cải cách hành chính, Quản lý nhà nước, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày quan điểm tổ chức, cải cách hành chính nhà nước XHCNVN. Hướng dẫn thực hiện tổ chức và quản lý nhà nước XHCNVN. Pháp lệnh cán bộ công chức. Nghị định, thông tư của chính phủ về tuyển dụng và quản lý công chức.

Ký hiệu kho : V 2080

 

2033 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Nguyễn Thành Nam

Những quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội và chế độ kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thành Nam . - H : Tư pháp, 2006 . - 479 tr.

Từ khoá : Pháp luật, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Kế toán doanh nghiệp, Quy định, Chính sách xã hội, Chính sách tài chính, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cải cách chính sách tiền lương, đổi mới các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập với các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới.

Ký hiệu kho : V 2081

 

2034 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Các văn bản hướng dẫn hiện hành mới nhất về công tác lưu trữ, văn thư và hành chính văn phòng . - H : Lao động, 2007 . - 748 tr.

Từ khoá : Pháp luật, Hành chính, Cải cách hành chính, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu những quy định chung của pháp luật. Các quy định cụ thể về công tác lưu trữ, văn thư, hành chính văn phòng.

Ký hiệu kho : V 2083

 

2035 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Lê Thu Hoa

Kinh tế vùng ở Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Thu Hoa . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 237 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế vùng, Phát triển kinh tế, Doanh nghiệp, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế vùng và vận dụng trong nghiên cứu thực tiễn phát triển vùng ở nước ta.

Ký hiệu kho : V 2084

 

2036 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Bộ khoa học và công nghệ

ASEAN - 40 năm phát triển khoa học công nghệ : Phụ trương tổng luận . - H : Bộ khoa học và công nghệ, 2007 . - 183 tr.

Từ khoá : Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Hợp tác khoa học công nghệ, Liên kết kinh tế, Hợp tác khu vực, Quan hệ ASEAN-EU, Quan hệ ASEAN-Nga, ASEAN

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu thông tin về sự phát triển khoa học công nghệ của các nước ASEAN 40 năm qua gồm 4 chương với các nội dung sau: 40 năm hình thành và phát triển ASEAN, phát triển khoa học và công nghệ của ASEAN, ASEAN và các nước đối thoại, ASEAN hướng tới năm 2020.

Ký hiệu kho : V 2085

 

2039 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị

Trần Anh Phương

Chính trị khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh / Trần Anh Phương . - H : KHXH, 2007 . - 223 tr.

Từ khoá : Chính trị, Sau chiến tranh lạnh, Quan hệ chính trị, Thể chế chính trị, Xã hội, Liên kết kinh tế, Thể chế, Liên kết khu vực, Đông Bắc á

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Các thể chế chính trị xã hội và quan hệ chính trị cơ bản ở Đông Bắc á. Tranh chấp lãnh thổ và một số mâu thuẫn cơ bản khác ở khu vực Đông Bắc Á. Liên kết kinh tế Đông Bắc á, một xu thế mang màu sắc chính trị. Xu hướng biến đổi tình hình chính ttrị khu vực Đông Bắc á đến năm 2015.

Ký hiệu kho : V 2108, V 2082

 

2045 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: KInh tế

Hồ Đức Hùng

Kinh tế Việt Nam - hội nhập và phát triển bền vững / Hồ Đức Hùng . - H : Thông tấn, 2007 . - 352 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Hội nhập kinh tế, Doanh nhân, Phát triển kinh tế, Hội nhập quốc tế, Gia nhập WTO, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập trung chủ yếu về các vấn đề: Những vấn đề cơ bản về hội nhập và phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam. Các ngành kinh tế vùng lãnh thổ việt Nam trong tiến trình hội nhập. Doanh nghiệp và doanh nhân trong hội nhập.

Ký hiệu kho : V 2093, V 2089

 

2046 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại; Tài liệu tra cứu

Tổng cục thống kê

Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 2005 = International merchandise trade Vietnam 2005 . - H : Thống kê, 2007 . - 440 tr.

Từ khoá : Thương mại, Nhập khẩu, Xuất khẩu, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Trị giá xuất nhập khẩu (gồm 10 biểu). Mặt hàng xuất nhập khẩu (gồm 6 biểu). Xuất nhập khẩu với một số khối nước (gồm 6 biểu). Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng (gồm 110 biểu).

Ký hiệu kho : V 2094

 

2047 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Phạm Đức Thành

Liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI / Phạm Đức Thành . - H : KHXH, 2006 . - 363 tr.

Từ khoá : An ninh, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá, Giáo dục, Liên kết khu vực, Thế kỷ 21, ASEAN, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần chính: Đánh giá thành tựu và hạn chế của ASEAN trong gần 40 năm qua (tập trung dự báo sự tiến kết quả của ASEAN trên các lĩnh vực chủ yếu trong 10 năm đầu thế kỷ XXI). Triển vọng liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2095

 

2048 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lịch sử

Shirer, William L.

Sự trỗi dậy và suy tàn của đé chế thứ ba. Lịch sử Đức quốc xã : Một trong những tác phẩm về lịch sử quan trọng nhất của thời đại chúng ta = The rise and fall of the third reich / William L. Shirer; Diệp Minh Tâm d. . - H : Tri thức, 2007 . - 1127 tr.

Từ khoá : Lich sử, Đế chế thứ ba, Chính trị, Chiến tranh, Đức quốc xã

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Hitler nổi lên. Thắng lợi và củng cố. Con đường dẫn đến chiến tranh. Thắng lợi đầu tiên và điểm ngoặt. Khởi đầu của hồi kết. Sự suy tàn của đế chế thứ ba.

Ký hiệu kho : V 2096

 

2049 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Trần Quang Minh

Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Quang Minh . - H : KHXH, 2007 . - 227 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Toàn cầu hoá, Quan hệ kinh tế, Hội nhập kinh tế, Liên kết khu vực, Hợp tác khu vực, Chính sách đối ngoại, Nhật Bản, Đông Á, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Cơ sở của liên kết Đông Á. Các quan điểm, chính sách của chính phủ Nhật Bản về liên kết Đông á. Quan điểm của giới học giả Nhật Bản về liên kết Đông á. Nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị trong đó có kiến nghị đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Ký hiệu kho : V 2097

 

2050 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Văn hoá

Vũ Dương Ninh

Đông Nam á truyền thồng và hội nhập / Vũ Dương Ninh . - H : Thế giới, 2007 . - 535 tr.

Từ khoá : Văn hoá, Kinh tế, Môi trường, Tôn giáo, Hội nhập khu vực, Đông Nam á

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các mối quan hệ và giao lưu truyền thống. Đấu tranh giành độc lập và lựa chọn con đường phát triển. Hội nhập, hợp tác và phát triển nhằm cố gắng đưa đến một cách nhìn, một cách tiếp cận hệ thống về một số bước phát triển và vấn đề cơ bản của quan hệ hợp tác khu vực.

Ký hiệu kho : V 2098

 

2051 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Hữu Hải

Các ngành dịch vụ Việt Nam. Năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Hữu Hải, Vũ Thị Hiền . - H : Thống kê, 2007 . - 335 tr.

Từ khoá : Thương mại, Dịch vụ, Hội nhập kinh tế, Cạnh tranh kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của một số nước trên thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của Việt nam. Năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt nam. Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Ký hiệu kho : V 2099

 

2052 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Nguyễn Đình Nhơn

Thị trường chứng khoán có phải là Casino? / Nguyễn Đình Nhơn . - H : Thống kê, 2007 . - 338 tr.

Từ khoá : Chứng khoán, Đầu tư chứng khoán, Cổ phiếu, Sàn chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày những sai lầm thường gặp trong đầu tư chứng khoán. Làm thế nào để nhận diện một số cổ phiếu tốt trên sàn chứng khoán? Bí quyết đầu tư, làm thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất trong đầu tư chứng khoán. Buồn vui chứng khoán - câu chuyện dài nhiều tập. Kiến thức dành cho nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán: Những biến động khó lường.

Ký hiệu kho : V 2100

 

2164 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tôn giáo

Đỗ Minh Hợp

Tôn giáo Phương Đông ( Quá khứ và hiện tại)/ Đỗ Minh Hợp . - H : Nxb Tôn giáo, 2006 . - 398 tr.

Từ khoá : Tôn giáo, Xã hội, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Lạt ma giáo, Phương Đông

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày các vấn đề tôn giáo và tôn giáo học. Xã hội và tôn giáo ở Phương Đông. Sự xuất hiện các tôn giáo sơ khai và hình thức của chúng. Các hệt hống tôn giáo trong xã hội Cận đông cổ, Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo. Tôn giáo ở ấn Độ , Trung Quốc. Sintô giáo, Lat ma giáo.

Ký hiệu kho : V 2086

 

2165 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Ngôn ngữ

HULSE, DAVI ALLEN

Bí ẩn Phương Tây / Đavi Allen, Hulse; Trần Du Sa; Nguyễn Anh Dũng ( dịch). - H : Nxb Văn hoá thông tin, 2007 . - 463 tr.

Từ khoá : Ngôn ngữ, Coptic, Runes, Tiếng Enochian, Tiếng JTarot, Tiếng Latinh, Tiếng Anh, Anh, Hi Lạp

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về nguồn gốc các thứ tiếng: Tiếng Hi Lạp, Copic, Runes, Latin, Enochian, Tarot, Anh.

Ký hiệu kho : V 2088

 

2166 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Vietnam Academy of Social Sciences United Nations Development Proramme . Embassy of Sweden in Ha Noi

Ha Noi life under the subsidy economy 1975-1986 . - H : Nxb Thế giới , 2007 . - 119 tr.

Nhan đề dịch : Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp 1975-1986

Từ khoá : Kinh tế, Thời bao cấp, Giai đoạn 1975-1986, , Hà Nội, Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là cuốn sách ảnh giới thiệu về chính sách của người Hà Nội thời bao cấp từ năm 1975-1986

Ký hiệu kho : V 2091

 

2257 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Phùng Văn Bách

Vai trò của Việt Nam trong ASEAN / Phùng Văn Bách, Nguyễn Văn Huê . - H : Thông tấn, 2007 . - 413 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Hiệp ước, Hội nhập khu vực, Kinh tế, Chính sách kinh tế, Chính sách đối ngoại, Việt Nam, ASEAN

Giới thiệu ND : Cuốn sách cố các nội dung sau: ASEAN - 40 năm hội nhập và phát triển. Vai trò của Việt Nam trong ASEAN. Các tuyên bố, hiệp ước chính của ASEAN và một số thông tin về các nước thành viên của ASEAN.

Ký hiệu kho : V 2065