Thư mục sách năm 2019 (Số 1)

04/03/2019


Thư mục sách năm 2019 (Số 1)

1537 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Nguyễn Quang Thuấn

Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện trong những thập niên đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Quang Thuấn . - H : KHXH, 2007 . - 465 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Quan hệ Nga-ASEAN, Toàn cầu hoá, Hội nhập kinh tế quốc tế, Chính sách đối ngoại, Kinh tế, Thương mại, Nga, ASEAN

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần nói về quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nga và ASEAN trong những năm đầu thế kỷ 21, với những nội dung chính sau: Những định hướng phát triển quan hệ Nga-ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ 21. Quan hệ hợp tác toàn diện Nga - ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ 21 và Việt Nam trong quan hệ Nga-ASEAN.

Ký hiệu kho : V 2139

 

2004 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Đảng cộng sản

5 đương đại = Wu ge dang dai xuan Bian / Lê Văn Toan h.đ.; Ngô Xuân Lãng d. . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 551 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Pháp luật, Quân sự, Quốc phòng, Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về 5 đương đại gồm: Kinh tế thế giới đương đại. Khoa học kỹ thuật thế giới đương đại. Pháp luật thế giới đương đại. Quân sự thế giới đương đại và việc xây dựng quốc phòng Trung Quốc. Trào lưu tư tưởng thế giới đương đại.

Ký hiệu kho : V 2071, V 2130

 

2007 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Văn Tiến

Cẩm nang thanh toán quốc tế bằng L/C : UCB 600 Song ngữ Anh-Việt / Nguyễn Văn Tiến . - H : Thống kê, 2007 . - 636 tr.

Từ khoá : Thương mại, Thanh toán quốc tế, Ngoại thương, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 10 chương với nội dung sau: Tổng quan về phương thức thanh toán quốc tế. Lý luận cơ bản về giao dịch L/C. Lập và kiểm tra chứng từ thương mại, lập chứng từ, kiểm tra chứng từ, một số lưu ý trong thanh toán quốc tế và giao dịch L/C.

Ký hiệu kho : V 2129

 

2008 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Bảo Trân

Biến giấc mơ chinh phục toàn cầu thành hiện thực / Bảo Trân b.s . - H : Thống kê, 2007 . - 291 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Nhân vật tiêu biểu, Điện tử, Tin học, Viễn thông, Ngành dầu lửa, Bất động sản, Thời trang

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về: Những gương mặt sáng giá trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông. Ngành dầu lửa - bất động sản. Ngành thời trang và dịch vụ tổng hợp.

Ký hiệu kho : V 2131

 

 

2010 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lịch sử; Dân tộc; Tôn giáo

Viện khoa học xã hội Việt Nam

Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 2 Việt Nam trên con đường hội nhập: Truyền thống và hiện đại. T.2 . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 739 tr.

Từ khoá : Lịch sử, Dân tộc, Tôn giáo, Văn hoá, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về hội nghị quốc tế về Việt Nam học lần 2 với vấn đề "Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập: Truyền thống và hiện đại" Gồm 2 chủ đề: Những vấn đề lịch sử. Một số vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Ký hiệu kho : V 2133

 

2011 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Viện khoa học xã hội Việt Nam

Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 2 Việt Nam trên con đường hội nhập: Truyền thống và hiện đại. T.3 . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 773 tr.

Từ khoá : Văn hoá, Văn minh, Giáo dục, Con người, Nguồn nhân lực, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về hội nghị quốc tế về Việt Nam học lần thứ 2 với vấn đề "Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập: Truyền thống và hiện đại" Gồm 2 chủ đề: Những vấn đề văn hoá, văn minh. Nghiên cứu giáo dục, con người và nguồn nhân lực.

Ký hiệu kho : V 2134

 

2012 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Văn hoá; Văn học

Viện khoa học xã hội Việt Nam

Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 2 Việt Nam trên con đường hội nhập: Truyền thống và hiện đại. Tập 4 . - H : NXB Thế giới, 2007 . - 661 tr.

Từ khoá : Văn học, Ngôn ngữ, Nghiên cứu khu vực, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về hội nghị quốc tế về Việt Nam học lần thứ 2 với vấn đề "Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập: Truyền thống và hiện đại" Gồm 2 chủ đề: Một số vấn đề văn học và ngôn ngữ. Những nghiên cứu khu vực.

Ký hiệu kho : V 2135

 

2014 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Darvas, Nicolas

Phố Wall một Las Vegas khác / Nicolas Darvas; Thanh Huyền h.đ; Thư Trang d. . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 277 tr.

Từ khoá : Chứng khoán, Kinh doanh cổ phiếu, Tài chính, Đầu tư chứng khoán

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu những phân tích và bài học kinh nghiệm của tỷ phú Nicolas Darvas về đầu tư chứng khoán.

Ký hiệu kho : V 2116

 

2015 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị

Langewiesche, William

Nước Mỹ sau sự kiện 11/9 / William Langewiesche; Kiến Văn, Tuyết Trâm d. . - H : Văn hoá thông tin, 2007 . - 197 tr.

Từ khoá : Chính trị, Sự kiện 11/9, Trung tâm thương mại thế giới, Khủng bố, Cứu hộ, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về hậu quả, tổn thương và công tác khắc phục, tìm kiếm nạn nhân sau sự kiện 11/9 ở Mỹ.

Ký hiệu kho : V 2117

 

2016 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Triết học

Brinton, Crane

Con người và tư tưởng phương Tây / Crane Brinton; Nguyễn Kiên Trường d. . - H : NXB Từ điển Bách khoa, 2007 . - 607 tr.

Từ khoá : Con người, Triết học, Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học, Lịch sử, Phương Tây

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung về con người và những tư tưởng về con người phương Tây qua tiến trình lịch sử.

Ký hiệu kho : V 2118

 

2017 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Vũ Văn Hà

Viện khoa học xã hội Việt Nam

Quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam / Vũ Văn Hà . - H : KHXH, 2007 . - 477 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản, Quan hệ song phương, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản. Quan hệ song phương giữa Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản. Quan hệ đa phương Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản. Tác động của quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản đến Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2119

 

2018 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Bùi Lê Hà

Quản trị kinh doanh quốc tế / Bùi Lê Hà, Nguyễn Đông Phong, Ngô Thị Ngọc Huyền . - H : Thống kê, 2007 . - 458 tr.

Từ khoá : Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Hội nhập kinh tế, Nguồn nhân lực, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách có các nội dung sau: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế. Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. văn hoá, thương mại và tài chính quốc tế. Hoạch định chiến lược toàn cầu: chiến lược tổ chức, sản xuất, marketing và chiến lược quản trị nguồn nhân lực. Quản trị tài chính quốc tế.

Ký hiệu kho : V 2123

 

2019 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Dương Hữu Hạnh

Các nguyên tắc Marketing trong cạnh tranh toàn cầu / Dương Hữu Hạnh . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 588 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Cạnh tranh kinh tế, Marketing, Môi trường kinh tế, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau: Vai trò tích cực của Marketing trong nền kinh tế toàn cầu. Đại cương về Marketing. Các hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing. Phân tích môi trường Marketing của công ty. Thiết lập chiến lược và kế hoạch Marketing.

Ký hiệu kho : V 2124

 

2020 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Thành Danh

Nguyên lý cơ bản về thương mại quốc tế / Nguyễn Thành Danh . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 534 tr.

Từ khoá : Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Phân tích các nhân tố trong thương mại và các nguyên lý cơ bản về thương mại-quốc tế. Bản chất của nền thương mại Quốc tế. Sự phát triển của tổ chức Quốc tế, hệ thống tiền tệ Quốc tế, ảnh hưởng đối với thương mại. Môi trường thương mại và hậu quả của lực lượng kiểm toả trong thương trường.

Ký hiệu kho : V 2125

 

2021 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Vũ Quang Tuấn

Năm ngày trên đất Mỹ : Thiên ký sự về chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết / Vũ Quang Tuấn . - H : Chính trị quốc gia, 2007 . - 162 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Ngoại giao, Kinh tế, Quan hệ thương mại, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về diễn biến chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Ký hiệu kho : V 2126

 

2022 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Nguyễn Quang Thuấn

Liên Bang Nga trong tiến trình gia nhập WTO / Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà . - H : KHXH, 2006 . - 329 tr.

Từ khoá : Kinh tế, WTO, Gia nhập WTO, Thương mại, Chính sách kinh tế, Thể chế kinh tế , Cạnh tranh kinh tế, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách có các nội dung sau: Quá trình đàm phán và cam kết gia nhập WTO của Nga. Những điều chỉnh chính sách chủ yếu của Nga trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO. Tác động của việc Nga gia nhập WTO.

Ký hiệu kho : V 2127

 

2023 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Thị Khế

Luật thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại / Nguyễn Thị Khế, Bùi Thị Khuyên . - H : Tài chính, 2007 . - 492 tr.

Từ khoá : Luật thương mại, Tranh chấp thương mại, Thương mại, Pháp luật

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu khái quát về luật thương mại và biện pháp giải quyết các tranh chấp thương mại trong trường hợp cụ thể.

Ký hiệu kho : V 2128, V 2113

 

2024 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

WTO : Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Thế giới . - H : . - 1067 tr.

Từ khoá : Thương mại, Thuế, Thương mại dịch vụ, Cam kết thương mại, WTO, Gia nhập WTO, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung sau: Báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO. Biểu cam kết về hàng hoá của Việt Nam đối với WTO. Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam đối với WTO.

Ký hiệu kho : V 2121

 

2025 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị

Calvocoressi, Peter

Chính trị thế giới sau năm 1945 / Peter Calvocoressi; Nguyễn Việt Long h.đ; Nguyễn Văn Hạnh, Hoàng Bằng Giang, Nguyễn Ngọc Hùng d. . - H : Lao động, 2007 . - 778 tr.

Từ khoá : Chính trị, Chính trị quốc tế, Năm 1945, Trật tự thế giới, Chiến tranh, Thế giới, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách nối về tình hình chính trị ở các nước trên thế giới như: Trung Đông, Châu Âu, Châu á, Châu Phi, Châu Mỹ về quyền lực và trật tự thế giới sau năm 1945

Ký hiệu kho : V 2122

 

2026 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Vũ Đình Quyền

Công sở và điều hành công sở trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước / Vũ Đình Quyền, Trương Công Lý . - H : Lao động, 2007 . - 519 tr.

Từ khoá : Hành chính, Quản lý hành chính, Cải cách hành chính, Nhà nước, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần: Những vấn đề chung về quản lý và điều hành công sở. Khái quát về quản lý hành chính nhà nước và tổ chức điều hành công sở, văn phòng, công tác văn phòng. Nghiệp vụ tổ chức các hoạt động của công sở, nghiệp vụ giao tiếp hành chính, kỷ luật soạn thảo văn bản, công tác văn thư lưu trữ, đạo đức công vụ, một số vấn đề cụ thể của văn hoá công sở, cải cách hành chính nhà nước về một số văn bản quy phạm pháp luật.

Ký hiệu kho : V 2136

 

2037 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Hữu Khải

Quản lý hoạt động nhập khẩu cơ chế chính sách và biện pháp : sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Khải, Vũ Thị Hiền, Đào Ngọc Tiến . - H : Thống kê, 2007 . - 351 tr.

Từ khoá : Chính sách thương mại, Hội nhập kinh tế, Nhập khẩu, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung sau: Cơ sở lý luận của cơ chế, chính sách và các biện pháp quản lý nhập khẩu. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nhập khẩu của một số nước trên thế giới. Thực trạng cơ chế chính sách và các biện pháp quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam. Định hướng quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Một số đề xuất.

Ký hiệu kho : V 2107

 

2038 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Trương Thị Minh Sâm

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá / Trương Thị Minh Sâm . - H : KHXH, 2007 . - 226 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Ngành dịch vụ, Thương mại, Ngoại thương, Cơ cấu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Một số vần đề về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo phương hướng chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp.

Ký hiệu kho : V 2109

 

2039 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị

Trần Anh Phương

Chính trị khu vực Đông Bắc á từ sau chiến tranh lạnh / Trần Anh Phương . - H : KHXH, 2007 . - 223 tr.

Từ khoá : Chính trị, Sau chiến tranh lạnh, Quan hệ chính trị, Thể chế chính trị, Xã hội, Liên kết kinh tế, Thể chế, Liên kết khu vực, Đông Bắc á

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Các thể chế chính trị xã hội và quan hệ chính trị cơ bản ở Đông Bắc á. Tranh chấp lãnh thổ và một số mâu thuẫn cơ bản khác ở khu vực Đông Bắc á. Liên kết kinh tế Đông Bắc á, một xu thế mang màu sắc chính trị. Xu hướng biến đổi tình hình chính ttrị khu vực Đông Bắc á đến năm 2015.

Ký hiệu kho : V 2108, V 2082

 

2040 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Huy Nam

ẩn số đông lúc đang phát triển kinh tế từ thực tiễn Việt nam nhìn ra thế giới / Huy Nam . - H : Thanh niên, 2007 . - 255 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Tài chính, Chứng khoán, Phát triển kinh tế, Đầu tư, Doanh nghiệp, Việt nam, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về một số lĩnh vực kinh tế ứng dụng tài chính và chứng khoán (với một số thông tin minh hoạ từ nền kinh tế Mỹ).

Ký hiệu kho : V 2110

 

2041 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Lê Trịnh Minh Châu

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc các nhóm hàng lương thực và thực phẩm / Lê Trịnh Minh Châu . - H : Thế giới, 2007 . - 290 tr.

Từ khoá : Thương mại, Liên kết dọc, Lương thực, Thực phẩm, Kinh tế thị trường, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung: Cơ sở lý luận về các hệ thống phân phối liên kết dọc hàng lương thực và thực phẩm. Thực trạng phát triển, các giai đoạn phát triển hệ thống liên kết dọc nhóm hàng lương thực thực phẩm ở Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2111

 

2042 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Văn hoá

Thành Duy

Văn hoá Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá. Thời cơ và thách thức / Thành Duy . - H : Văn hoá thông tin, 2007 . - 270 tr.

Từ khoá : Văn hoá, Toàn cầu hoá, Đạo đức, Gia đình, Văn hoá làng, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói đến sự cân đối hay hội nhập và phát triển, phương pháp và mục tiêu xây dựng và chấn hưng đất nước trong thời đại ngày nay trên lĩnh vực văn hoá, kinh tế, chính trị bao gồm: Toàn cầu hoá kinh tế, văn hoá đạo đức gia đình Việt Nam, văn hoá làng, văn hoá các dân tộc Việt Nam, văn hoá chính trị Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá.

Ký hiệu kho : V 2112

 

2043 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội; Văn hoá

Trần Kết Hùng

Xã hội và nền văn hoá Mỹ / Trần Kết Hùng; Phạm Thế Châu . - H : Văn hoá thông tin, 2007 . - 321 tr.

Từ khoá : Xã hội, Văn hoá, Chính trị, Giáo dục, Thể thao, Tôn giáo, Nghệ thuật, Danh thắng, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày sơ lược về nước Mỹ: Chế độ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn chương nghệ thuật, phương tiện truyền thông đại chúng, nhân vật nổi tiếng, những thành phố chính, danh thắng ở Mỹ, thể thao, sự kiện quan trọng, con người , xã hội, cuộc sống, phong tục tập quán, tôn giáo chính ở Mỹ, những kỹ nghệ.

Ký hiệu kho : V 2114

 

2044 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội

Gladwell, Malcolm

Điểm bùng phát : Làm thế nào những điều nhỏ bé tạo nên sự khác biệt lớn lao = The tipping point / Malcolm Gladwell; Nguyễn Trang h.đ; Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Trang d. . - H : Lao động, 2007 . - 365 tr.

Từ khoá : Con người, Xã hội, Giáo dục, Tội phạm, Vấn đề xã hội, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm các câu chuyện lặt vặt ngẫu nhiên đi sâu khám phá những nhánh nhỏ của đại dịch, tập trung chủ yếu 3 thành tố cơ bản của điểm bùng phát: Quy luật thiểu số, yếu tố kết dính và sức mạnh của hoàn cảnh.

Ký hiệu kho : V 2115

 

2053 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Phùng Văn Bách

Vai trò của Việt Nam trong ASEAN / Phùng Văn Bách, Nguyễn Văn Huê . - H : Thông tấn, 2007 . - 413 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Hiệp ước, Hội nhập khu vực, Kinh tế, Chính sách kinh tế, Chính sách đối ngoại, Việt Nam, ASEAN

Giới thiệu ND : Cuốn sách các nội dung sau: ASEAN - 40 năm hội nhập và phát triển. Vai trò của Việt Nam trong ASEAN. Các tuyên bố, hiệp ước chính của ASEAN và một số thông tin về các nước thành viên của ASEAN.

Ký hiệu kho : V 2101

 

2054 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Nguyễn Hải Sản

Quản trị doanh nghiệp / Nguyễn Hải Sản . - H : Tài chính, 2007 . - 555 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, Chính trị, Marketing, Tài chính, Môi trường kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Nhân sự, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Môi trường vật chất, kinh tế, pháp lý, chính trị và các nguồn lực bên trong của doanh nghiệp. Kỹ năng hoạch định tổ chức, chỉ huy và kiểm soát trong các lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, kế toán và quản trị rủi ro. Môi trường kinh doanh quốc tế trong khu vực và cơ hội kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2102

 

2055 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Nguyễn Văn Dần

Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Dần . - Lần 2 . - H : Tài chính, 2007 . - 486 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học, Hoạch toán, Chính sách tiền tệ, Lạm phát, Chính sách kinh tế, Phát triển kinh tế

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô. Hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân. Tổng cầu và mô hình số nhân. Tiền tệ và chính sách tiền tệ. Chính sách tài khoá. Mô hình IS - LM. Mô hình tổng cầu - TNG cung (AD-AS). Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Lạm phát và thất nghiệp. Cuộc tranh luận về các chính sách kinh tế, tăng trưởng kinh tế.

Ký hiệu kho : V 2103

 

2056 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Dương Hữu Mạnh

Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu = International marketing: Competing in the global marketplace / Dương Hữu Mạnh . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 772 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Môi trường kinh doanh, Cạnh tranh kinh tế, Môi trường văn hoá, Chiến lược kinh tế, Marketing

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Đại cương về Marketing quốc tế và môi trường kinh doanh toàn cầu. Môi trường văn hoá của các thị trường toàn cầu. Đánh giá các cơ hội thị trường toàn cầu. Triển khai các chiến lược marketing toàn cầu. Ngoài ra có các số liệu thống kê, dẫn chứng.

Ký hiệu kho : V 2104

 

2057 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Samuelson, Pauul A.

Kinh tế học : Sách tham khảo. T. 2 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhalls; Vũ Cương, Đinh Xuân Hà d. . - H : Tài chính, 2007 . - 809 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế học vĩ mô, Chính sách kinh tế, Kinh tế học, Thương mại

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô. Tổng cung, tăng trưởng kinh tế và các chính sách kinh tế vĩ mô. Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới.

Ký hiệu kho : V 2105

 

2058 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Samuelson, Paul A.

Kinh tế học : Sách tham khảo. T. 1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhalls; Vũ Cương, Đinh Xuân Hà, Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đình Toàn d. . - H : Tài chính, 2007 . - 797 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học, Chính phủ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các nội dung : Các khái niệm cơ bản. Kinh tế học vĩ mô: Cung, cầu và thị trượng sản phẩm. Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập. Hiệu quả công bằng môi trường và chính phủ.

Ký hiệu kho : V 2106

 

2083 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lao động

Lê Văn Toan

Lao động việc làm trong xu thế toàn cầu / Lê văn Toan . - H : NxbLao động - xã hội, 2007 . - 407 tr.

Từ khoá : Lao động, Việc làm, Nguồn nhân lực, Doanh nghiệp

Giới thiệu ND : Cuốn sách này cung cấp những cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm, xu thế phát triển cũng như những thách thức đã đặt ra cho vấn đề lao động, việc làm của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ký hiệu kho : V 2150

 

2089 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lịch sử; Chính trị

BERSTEIN, SERGE

Chân dung các nguyên thủ Pháp / Serge Berstein . - H : nxbTri thức, 2006 . - 451tr.

Từ khoá : Lịch sử, Nguyên thủ quốc gia, Đảng phái chính trị, Chính trị, Nền quân chủ cộng hoà, Tổng thống Pháp, Pháp, Châu âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu chân dung các nguyên thủ Pháp qua các thời kì lịch sử từ giai đoạn 1848 - 1879; Thời hoa cúc (1879 - 1958); Thời kì nền quân chủ cộng hoà (1958 trở đi)

Ký hiệu kho : V 2146

 

2090 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tôn giáo; Văn hoá

Trương Sỹ Hùng

Tôn giáo và văn hoá . - H : Nxb Khoa học xã hội, 2007 . - 546 tr.

Từ khoá : Hồi giáo, Văn hoá, Công giáo, ấn độ giáo, Lịch sử, Phật giáo, Tôn giáo, Đông Nam á, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lịch sử của 4 tôn giáo lớn ở Đông Nam á như: ấn độgiáo; Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo. Qua đó có thể thấy vai trò cụ thể của tôn giáo trong đời sống văn hoá của các nước Đông Nam á. Gồm có 4 chươngchính: Chương 1 : Mở đầu, Chương 2: Quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của 4 tôn giáo lớn ở Đông Nam á, Chương 3: Vai trò của tôn giáo trong một số lĩnh vực đời sống văn hoá Đông Nam á, Chương 4: Một số trọng điểm

Ký hiệu kho : V 2148

 

2093 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Vũ Văn Hà

Quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tơis Việt Nam / Vũ Văn Hà . - H : Nxb Khoa học xã hội, 2007 . - 477tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Chính trị, An ninh, Quan hệ song phương, Kinh tế, Văn hoá xã hội, Khoa học kĩ thuật, Quan hệ kinh tế, Chính sách ngoại giao, Quan hệ đa phương, Quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản, Đông á, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản, trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam, nội dung tập trung ở 4 phần chính sau: Phần 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản; Phần 2: Quan hệ song phương giữa Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản; Phần 3: Quan hệ đa phương giữa Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản; Phần 4: Tác động của quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản đén Việt Nam

Ký hiệu kho : V 2145

 

2150 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị; Kinh tế

Lê Ngọc Sơn

Đối thoại chính khách / Lê Ngọc Sơn . - H : Nxb Tri thức, 2007 . - 326 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Phát triển kinh tế, Cải cách hành chính, Quốc hội

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày những quan điểm khác nhau của các quan chức, các chính khách về những vấn đề của hội nhập, xây dựng kinh tế, cải cách hành chính, đổi mới quốc hội. Nội dung phản ánh ở 2 phần chính: Phần 1: Chính phủ - Một góc nhìn. Phần 2: Đường lối Quốc hội.

Ký hiệu kho : V 2141

 

2172 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Văn hoá

Senghor, Le'opold Se'dae

Đối thoại giưã các nền văn hoá / Léopold Sédac . - H : NxbThế giới, 2007 . - 391 tr.

Từ khoá : Văn hoá, Văn hoá da đen, Bản sắc văn hoá, Cộng đồng nói tiếng Pháp, Châu Phi, Bồ Đào Nha

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập hợp những bài viết nói về văn hoá da đen và một số lãnh thổ quốc gia trên thế giới. Trong đó có một số bài viết tiên tiến như bàn về văn hoá dân gian, bài học về thơ Nhật Bản, Hy Lạp cổ đại và bản sắc văn hoá của người da đen. Thuộc tính Bồ đào Nha và đặc tính văn hoá da đen. Khối pháp ngữ và tiếng Pháp

Ký hiệu kho : V 2142

 

2176 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tôn giáo

Nguyễn Thị Quế

Viện nghiên cứu Đông Nam á

Phật giáo ở Thái Lan / Nguyễn Thị Quế . - H : NxbKhoa học xã hội, 2007 . - 203tr

Từ khoá : Tôn giáo, Lịch sử, Phật giáo, Văn hoá, Thái Lan

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về lịch sử phật giáo ở Thái Lan, Sự phát triển và những biến thể của các tông phái trong mối quan hệ so sánh với các dòng phật giáo ấn Độ, Srilauca và phật giáo đại thừa. Cuốn sách này gồm 5 chương: Chương 1: Phật giáo Thái Lan trước khi lập quốc; Chương 2: Tiến trình phát triển của phật giáo thể Rawat Thái Lan; Chương 3: Một số đặc điểm phật giáo thể Ra Wat Thái Lan; Chương 4: Chin - ni -Kai: Một tông phái phật giáo người Hoa ở Thái Lan; Chương 5: A - năm - ni - Kai: Một tông phái phật giáo của Việt Nam ở Thái Lan.

Ký hiệu kho : V 2143

 

2178 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Chính trị; An ninh-Quân sự

 Nhiều tác giả

Giải mã những bí mật của CIA / Nhiều tác giả . - H : Nxb Thông tấn xã, 2007 . - 262tr.

Từ khoá : CIA, Tình báo, An ninh, Chính trị, Mỹ, Liên Xô

Giới thiệu ND : Cuốn sách giúp tìm hiểu về những hoạt động bí mật của CIA diễn ra hàng chục năm qua trên phạm vi toàn cầu như: Việc ám sát nguyên thủ nước ngoài Fidel Carto (Cu Ba), Patrice Lumumba ( Công gô)và các chiến dịch đặc biệt của CIA. Cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1: ám sát chính khách; Phần 2: Những điệp vụ của CIA; Phần 3: Hệ thống nhà tù bí mật của CIA; Phần 4: Bạn có biết

Ký hiệu kho : V 2144

 

2185 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Vũ Quang Tuấn

Năm ngày trên đất Mỹ = Thiên ký sự về chuyến thăm Hoa kỳ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. / Vũ Quang Tuấn . - H : Nxb Chính trị quốc gia, 2007 . - 162 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Chính trị, Quan hệ Mỹ - Việt Nam, Ký sự, Nguyễn Minh Triết, George Bush, Mỹ, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những diễn biến chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ tịch nước, tầm quan trọng và kết quả của chuyến đi. Cuốn sách gồm 7 phần chính: Phần 1: Tha, hương, ngô cố trị. Phần 2: Trước chuyến thăm có một vài trở ngại. Phần 3: Cùng nhau vượt qua những rào cản. Phần 4: Những thực tế đã sớm tự khẳng định. Phần 5: Đối ngoại. Phần 6: Hậu chiến và tương lai. Phần 7: Tiếng đàn bầu trong toà Bạch ốc.

Ký hiệu kho : V 2140

 

2198 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Lao động

Vũ Đình Quyền

Công sở và điều hành công sở trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước / Vũ Đình Quyền, Trương Công Lý . - H. : Nxb lao động, 2007 . - 519 tr.

Từ khoá : Lao động, Công sở, Điều hành công sở, Công chức, Văn hóa công sở, Hành chính nhà nước, Cải cách hành chính, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách được chia làm 3 phần: Phần 1: những vấn đề chung về quản lí và điều hành công sở. Phần 2: nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong công tác quản lí và điều hành công sở. Phần 3: đạo đức công vụ, 1 số vấn đề cụ thể của văn hóa công sở , cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời hệ thống hóa các văn bản qui phạm pháp luật quan trọng mới nhất liên quan đến tổ chức và điều hành hoạt động công sở theo tinh thần cải cách hành chính nhà nước hiện nay

Ký hiệu kho : V 2137

 

2351 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Mạnh Yên

Hạn chế những rủi ro trong đầu tư kinh doanh chứng khoán / Mạnh Yên . - H. : Lao động xã hội, 2007 . - 335tr.

Từ khoá : Kinh tế, Chứng khoán, Thị trường chứng khoán, Đầu tư chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc về chứng khoán, những rủi ro và cách khắc phục trong đầu tư chứng khoán. Cuốn sách gồm 3 chương với những nội dung sau: Chương 1: Tìm hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chương 2: Rủi ro trên thị trường chứng khoán. Chương 3: Hạn chế và những rủi ro khi đầu tư.

Ký hiệu kho : V 2120

 

2396 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Văn Thường

Quan hệ Thương mại Viêt Nam - Châu Phi / Nguyễn văn Thường . - H : Nxb Đại học kinh tế Quốc Dân, 2007 . - 487 tr.

Từ khoá : Thương mại, Quan hệ thương mại, Quan hệ Việt Nam - Châu Phi, Châu Phi,  Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Phi từ 1990 đến nay. Cuốn sách đi sâu phân tích ,đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu , đề xuất quan điểm định hướng và giải pháp chủ yếu. Gồm 4 phần chính: Phần 1: Đặc điểm của thị trường Châu Phi và kinh nghiệm một số nước trong quan hệ thương mại với Châu Phi; Phần 2; Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Phi; Phần 3: Lợi thế, cơ hội, hạn chế, thách thức và dự báo xu hướng của quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Phi; Phần 4: Định hướng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Phi đến 2010 và 2020.

Ký hiệu kho : V 2147