Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hòa liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

20/09/2017


Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hòa liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Mã sách: 000074

Tác giả :

  • TS. Đặng Minh Đức (Chủ biên)

Nhà xuất bản :

  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 304

Giới thiệu sách

Nội dung sách đi sâu nghiên cứu, phân tích làm rõ những yếu tố tác động tới sự phục hồi và phát triển của các cường quốc châu Âu trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua, những điều chỉnh chính sách và xu thế phát triển của các quốc gia này trong giai đoạn trung hạn cũng như đưa ra những phân tích dự báo về tác động tới thế giới, khu vực và Việt Nam.

Nguồn: NXB Khoa học xã hội