Chính sách phát triển của Vương quốc Anh sau suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 và kinh nghiệm cho Việt Nam

22/09/2017


Chính sách phát triển của Vương quốc Anh sau suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 và kinh nghiệm cho Việt Nam

Mã sách: 000068

Tác giả :

  • Đỗ Tá Khánh (Chủ biên)

Nhà xuất bản :

  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 220

Giới thiệu sách

Cuốn sách tập trung vào hai mục tiêu. Thứ nhất, phân tích tác động của khủng hoảng, các chính sách đối phó và kết quả bước đầu. Thứ hai, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc đối phó với khủng hoảng và đưa ra những đề xuất nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Nguồn: NXB Khoa học xã hội