Thúc đẩy quan hệ thương mại -đầu tư giữa liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI

25/04/2019


Thúc đẩy quan hệ thương mại -đầu tư giữa liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI

Tác giả: Bùi Huy Khoát

Tên sách: Thúc đẩy quan hệ thương mại -đầu tư giữa liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 264tr

Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Liên hiệp Châu Âu và thị trường thống nhất Châu Âu .Chương 2: Thực trạng quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam -Liên minh Châu Âu. Chương 3: Triển vọng và giải pháp tiếp tục phát triển quan hệ thương mại-đầu tư Việt Nam-EU

 

 

 

 

 


Thư viện